TRŽNÍ ZPRÁVY

Měsíční komentář

Přinášíme Vám pravidelný přehled od Amundi, ve kterém se dozvíte, jaké jsou aktuální investiční výhledy pro celý svět na srpen 2019.

 • Trhy koketovaly na přelomu července a srpna s novými historickými maximy, současně si zažily zvýšenou volatilitu:
  • S&P 500 index uzavřel 26.7.2019 na úrovni 3.026 bodů
  • Dne 5. 8. 2019 však poklesl o 2,98 % na 2.845 bodů, což byl nejvyšší jednodenní pokles v roce 2019
 • Investoři pohlížejí na momentální situaci velmi opatrně, ale spíše s optimismem, což vystihuje příměr, že sklenice vody je z poloviny plná
 • Z hlediska investiční strategie je vhodné:
  • Udržovat opatrný přístup k akciím. Selektivní (výběrový) přístup je klíčem k úspěchu.
  • Udržovat vyvážený přístup k investování. Zaujímáme tak postoj zaměřený na silnou diverzifikaci.
 • Opatrnější přístup by měl investorům umožnit proplout obdobím zvýšené volatility

Celý komentář čtěte zde: SRPEN 2019


Videokomentář - zhodnocení trhů - červen 2019


Výhled na rok 2019

Výhled pro rok 2019: Investiční strategie, investice, regiony, monetární politika i ohlédnutí za uplynulým rokem.

Rok 2019 bude vyžadovat, aby investoři byli obezřetnější. To neznamená pouze potřebu méně rizikových alokací, ale také selektivnější přístup k výběru zemí, sektorů a titulů, které by mohly být odolnější, tedy méně zadlužené, méně vystavené geopolitickým rizikům a finanční a hospodářské nerovnováze. Půjde zejména o udržitelnost budoucích výnosů a reálnou hodnotu.

V přiloženém dokumentu naleznete mimo jiné náš globální výhled na trhy, regiony a monetární politiku jednotlivých centrálních bank.

Výhled pro rok 2019.pdf

Archiv

Investiční výhledy
Videokomentář
ČERVEN 2019Poznámka: Investiční výhledy vždy přináší informace o nadcházejícím měsíci, zatímco videokomentáře hodnotí události uplynulého měsíce.