KB Privátní správa aktiv 4 - Tematická

Exkluzivní nabídka ISIN: CZ0008473162

Kombinace stability (české státní dluhopisy) a potenciálu tematických investic na akciových trzích

Tabulka výkonnosti k 25.05.2022

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. -11.95% -1.94% -3.34% -13.31% -4.73% +8.09% +1.06% +50.37%
Výkon p.a. - - - - - +3.97% +0.21% +3.23%

Co vám může fond přinést?

Investiční strategie fondu se opírá o dva pilíře.

Dominantním pilířem je akciová složka, která využívá aktuálních trendů v oblasti tematických investic a soustředí se na investice do fondů předních světových správců (např. BNP, Pictet, CPR, Robeco a Amundi).* Akciová složka tak nabídne možnost investovat do nejzajímavějších investičních témat (technologie, robotika, voda, klimatické změny, materiály atd.), bez nutnosti abyste museli hledat kompromisy a rozhodovat se, jestli u Vás vítězí kybernetická bezpečnost nebo vzácnost vody, portfolio manažer vybírá to nejlepší za Vás. Váha akciové složky kolísá s ohledem na tržní situaci v intervalu 60 % - 80 %. Neutrální alokace je 70 %. 

Druhým pilířem fondu je dluhopisová složka, která je tvořena českými státními dluhopisy. Váha dluhopisové složky v celkovém portfoliu kolísá s ohledem na situaci na kapitálových trzích v intervalu 10 % - 30 %. Neutrální alokace je 20 %. Zbytek portfolia tvoří nástroje peněžního trhu, jejichž podíl představuje 0% - 15 % portfolia, při neutrální alokace 10 %.

Příklady investic

České státní dluhopisy, Robeco FinTech, Polar Capital Healthcare Opportunities, iShares EURO STOXX 50 či BNP Paribas Climate Impact a další.*

*Jedná se o příklady emitentů cenných papírů nebo správců fondů, které jsou nebo byly v portfoliu fondu přítomny, ale již zde být nemusí. Aktuálních Top 5/10 pozic najdete vždy v měsíčním komentáři daného fondu nebo vždy v záložce „TOP 10“ pod grafem.

Fond je určený pro všechny investory, kteří cílí na potenciálně nejvyšší možné zhodnocení a uvědomují si plně všechna rizika spojené s investicemi s vysokou mírou kolísání.

Výkonnost fondu

Tabulka výkonnosti k 25.05.2022

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. -11.95% -1.94% -3.34% -13.31% -4.73% +8.09% +1.06% +50.37%
Výkon p.a. - - - - - +3.97% +0.21% +3.23%
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
-11.95% +13.54% -5.38% +15.10% -9.98% +8.03% +6.76% -0.13% +1.62% +11.13%

Výhody fondu

 • - Jasně definovaná investiční strategie – investor má jasnou představu o tom, kde a kam jsou jeho prostředky investovány díky benchmarkové strategii, portfoliomanažer se nemůže příliš odchýlit od definovaného benchmarku a rozhodnout se například, že bude ignorovat americké nebo české akcie

  - Současné využití potenciálu vyspělých i rozvíjejících se trhů – akciové investice jsou realizovány na nejdůležitějších akciových trzích (USA, Japonsko, západní Evropa) a akciových trzích střední a východní Evropy

  - Diverzifikace / rozložení rizika - důležitou součástí portfolia jsou investice do českých státních dluhopisů, které patří mezi nejvyhledávanější investice v období růstu nervozity na finančních trzích. Tyto investice tak přirozeně zmírňují případný pokles u akciové části portfolia.

  - Nižší náklady - abychom snížili správu využíváme v portfoliu ETF (pasivně řízené investiční fondy)

 • Cílový trh fondu je následující:

  Stupeň rizika: Naleznete výše na stránce v části „Riziko“ a v dokumentu Sdělení klíčových informací
  Doporučená délka investice: Naleznete výše na stránce pod názvem „Doporučená délka investice“ a v dokumentu Sdělení klíčových informací
  Typ klienta: Neprofesionální
  Znalosti a zkušenosti: Klient má obecnou znalost podílových fondů a má zkušenosti s investováním do podílových fondů alespoň 2 roky
  Finanční cíle a potřeby: Růst hodnoty investice
  Schopnost nést ztráty: Klient, který je ochoten akceptovat možné ztráty a nevyžaduje záruku návratnosti investovaných prostředků

  Fond není určen klientům, kteří nejsou ochotni akceptovat případnou ztrátu. 

  Upozornění: V rámci tohoto sdělení nebyl zohledněn váš cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních produktů. Cílový trh může být vyhodnocen až na základě informací poskytnutých distributorovi.

Složení portfolia

Název cenného papíru ISIN Váha v portfoliu (%)
ST.DLUHOP. 0,45 10/25/23 CZ0001004600 8.85%
BNP PARIBAS FUNDS CLIMATE IMPACT LU0406802768 7.42%
tuzemské bankovní účty BU 7.26%
POLAR CAPITAL FUNDS - HEALTHCARE OPPORTUNITIES UCITS IE00B3K93X10 5.93%
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund I-ACC-EUR LU1550163023 5.35%
BNP PARIBAS AQUA - EUR LU1165135952 4.65%
ROBECOSAM SMART MATERIALS EQUITIES LU2145464934 4.55%
FRANKLIN TEMPLETON INV. FUNDS-TECHNOLOGY FUND LU0626261944 4.47%
POLAR CAPITAL FUNDS - GLOBAL TECHNOLOGY IE00B42NVC37 4.45%
CPR Invest Hydrogen I2 EUR Cap LU2389406211 4.23%
SD Float 04/23 CZ0001003123 4.15%
iShares Ageing Polulation UCITS ETF IE00BYZK4669 3.42%
AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC FR0013416716 3.05%
Guinness Asset Management - Sustainable Energy Fund IE00BFYV9N97 3.04%
SD Float 11/2027 CZ0001004105 2.98%
ROBECO GLOBAL CONSUMER TRENDS LU0936248318 2.87%
CPR INVEST - FOOD FOR GENERATIONS LU1989763344 2.8%
SD 2,4 09/17/25 CZ0001004253 2.78%
SD 2 1/2 08/28 CZ0001003859 2.76%
ISHARES DIGITAL SECURITY UCITS ETF IE00BG0J4C88 2.68%
ISHARES ELECTRIC VEHICLES AND DRIVING TECHNOLOGY UCITS ETF IE00BGL86Z12 2.64%
PICTET - TIMBER - USD LU0340557262 2.24%
CANDRIAM EQ L ROBOTICS INNOVATIVE TECHNOLOGY LU1502282806 1.82%
ČEZ, a.s. CZ0005112300 1.6%
AMUNDI ETF MSCI PACIFIC EX JAPAN LU1602145036 1.16%
SD 2,75 07/23/29 CZ0001005375 1.1%
ST.DLUHOP. 1,25%/25 CZ0001005870 1.07%
SD 4,7 09/12/22 CZ0001001945 0.55%
Ostatní pohledávky UCAPOH 0.14%
GETBACK SA PLGTBCK00297 0%
k 30.4.2022