KB Privátní správa aktiv 1 - Úroková

Exkluzivní nabídka ISIN: CZ0008473725

Alternativa ke spořicímu účtu, likviditní rezerva

Tabulka výkonnosti k 25.01.2022

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. -0.35% -0.41% -1.12% -2.45% -3.43% -3.19% -4.11% +2.11%
Výkon p.a. - - - - - -1.61% -0.84% +0.22%

Co vám může fond přinést?

Konzervativní dluhopisový fond. Hlavním předpokladem pro výběr dluhopisů do portfolia fondu je jejich kvalita a délka splatnosti. Průměrná délka splatnosti portfolia nesmí přesáhnout 3 roky, což přispívá k vyšší stabilitě fondu. Emitenty dluhopisů mohou být státy, podniky nebo banky, přičemž kreditní / podnikové dluhopisy mohou tvořit maximálně 40 % majetku fondu.  

Minimálně 80 % dluhopisových pozic fondu tvoří dluhopisy investičního stupně. V případě příznivé situace na finančních trzích může manažer fondu k zvýšení ziskového potenciálu zahrnout do portfolia i vysoce úročené dluhopisy neinvestičního stupně, maximálně však 20 % portfolia.

Příklady investic

Většinu prostředků investuje do státních a podnikových dluhopisů. Dále také do tuzemských termínovaných vkladů a bankovních účtů.

Jedná se o příklady emitentů cenných papírů nebo správců fondů, které jsou nebo byly v portfoliu fondu přítomny, ale již zde být nemusí. Aktuálních Top 5/10 pozic najdete vždy v měsíčním komentáři daného fondu nebo vždy v záložce „TOP 10“ pod grafem

Fond je určený pro všechny investory, kteří zpravidla nechtějí podstupovat vyšší míru kolísání své investice a kladou důraz na vyšší likviditu. Cílí na mírnější zhodnocení své investice než balancovaný investor.

Výkonnost fondu

Tabulka výkonnosti k 25.01.2022

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. -0.35% -0.41% -1.12% -2.45% -3.43% -3.19% -4.11% +2.11%
Výkon p.a. - - - - - -1.61% -0.84% +0.22%
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
-0.35% -3.19% +0.26% +1.59% -1.68% -1.17% +1.48% +0.82% +1.65% +1.16%

Výhody fondu

  • - Alternativa ke spořicím účtům, vhodný jako likviditní rezerva 

    - Investiční horizont pouze 2 roky

    - Rychlá reakce na tržní změny a výběr vhodných typů dluhopisů

    - Vysoká likvidita a dostupnost finanční prostředků (všechny odkupy jsou realizovány zdarma)

Složení portfolia

Název cenného papíru ISIN Váha v portfoliu (%)
SD 0,45 10/25/23 CZ0001004600 27.19%
ČR, 1,25%/25 CZ0001005870 18.93%
SD Float 04/23 CZ0001003123 13.37%
tuzemské termínované vklady TV 10.42%
SD 0,1 17/04/22 CZ0001005946 7.45%
tuzemské bankovní účty BU 6.9%
SD 2,4 09/17/25 CZ0001004253 5.35%
AMUNDI FDS BOND HIGH Y SHORT TERM LU0907330798 3.29%
BANCO SANTANDER 2,35 21/09/26 XS2385133751 2.53%
CSG VAR/26 CZ0003532681 1.97%
BNP PARIBAS Float 08/10/24 FR0013452091 1.85%
SD 4,7 09/12/22 CZ0001001945 0.39%
Ostatní pohledávky UCAPOH 0.37%
k 31.12.2021