KB Privátní správa aktiv 1 - Úroková

Exkluzivní nabídka ISIN: CZ0008473725

Alternativa ke spořicímu účtu, likviditní rezerva

Tabulka výkonnosti k 25.05.2022

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. -1.48% +0.01% -1.38% -1.86% -3.65% -4.30% -4.94% +0.95%
Výkon p.a. - - - - - -2.18% -1.01% +0.09%

Co vám může fond přinést?

Konzervativní dluhopisový fond. Hlavním předpokladem pro výběr dluhopisů do portfolia fondu je jejich kvalita a délka splatnosti. Průměrná délka splatnosti portfolia nesmí přesáhnout 3 roky, což přispívá k vyšší stabilitě fondu. Emitenty dluhopisů mohou být státy, podniky nebo banky, přičemž kreditní / podnikové dluhopisy mohou tvořit maximálně 40 % majetku fondu.  

Minimálně 80 % dluhopisových pozic fondu tvoří dluhopisy investičního stupně. V případě příznivé situace na finančních trzích může manažer fondu k zvýšení ziskového potenciálu zahrnout do portfolia i vysoce úročené dluhopisy neinvestičního stupně, maximálně však 20 % portfolia.

Příklady investic

Většinu prostředků investuje do státních a podnikových dluhopisů. Dále také do tuzemských termínovaných vkladů a bankovních účtů.

Jedná se o příklady emitentů cenných papírů nebo správců fondů, které jsou nebo byly v portfoliu fondu přítomny, ale již zde být nemusí. Aktuálních Top 5/10 pozic najdete vždy v měsíčním komentáři daného fondu nebo vždy v záložce „TOP 10“ pod grafem

Fond je určený pro všechny investory, kteří zpravidla nechtějí podstupovat vyšší míru kolísání své investice a kladou důraz na vyšší likviditu. Cílí na mírnější zhodnocení své investice než balancovaný investor.

Výkonnost fondu

Tabulka výkonnosti k 25.05.2022

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. -1.48% +0.01% -1.38% -1.86% -3.65% -4.30% -4.94% +0.95%
Výkon p.a. - - - - - -2.18% -1.01% +0.09%
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
-1.48% -3.19% +0.26% +1.59% -1.68% -1.17% +1.48% +0.82% +1.65% +1.16%

Výhody fondu

 • - Alternativa ke spořicím účtům, vhodný jako likviditní rezerva 

  - Investiční horizont pouze 2 roky

  - Rychlá reakce na tržní změny a výběr vhodných typů dluhopisů

  - Vysoká likvidita a dostupnost finanční prostředků (všechny odkupy jsou realizovány zdarma)

 • Cílový trh fondu je následující:

  Stupeň rizika: Naleznete výše na stránce v části „Riziko“ a v dokumentu Sdělení klíčových informací
  Doporučená délka investice: Naleznete výše na stránce pod názvem „Doporučená délka investice“ a v dokumentu Sdělení klíčových informací
  Typ klienta: Neprofesionální
  Znalosti a zkušenosti: Klient má obecnou znalost podílových fondů a má zkušenosti s investováním do podílových fondů alespoň 2 roky
  Finanční cíle a potřeby: Růst hodnoty investice
  Schopnost nést ztráty: Klient, který je ochoten akceptovat možné ztráty a nevyžaduje záruku návratnosti investovaných prostředků

  Fond není určen klientům, kteří nejsou ochotni akceptovat případnou ztrátu. 

  Upozornění: V rámci tohoto sdělení nebyl zohledněn váš cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních produktů. Cílový trh může být vyhodnocen až na základě informací poskytnutých distributorovi.

Složení portfolia

Název cenného papíru ISIN Váha v portfoliu (%)
ST.DLUHOP. 0,45 10/25/23 CZ0001004600 29.63%
ST.DLUHOP. 1,25%/25 CZ0001005870 20.34%
SD Float 04/23 CZ0001003123 13.31%
tuzemské termínované vklady TV 11.81%
Vklady u ČNB prostřednictvím velké banky CZ0001006308 6.57%
SD 2,4 09/17/25 CZ0001004253 5.76%
BANCO SANTANDER 2,35 21/09/26 XS2385133751 2.79%
ST.DLUHOP. 0 12/12/24 CZ0001006167 2.6%
CSG VAR/26 CZ0003532681 2.27%
BNP PARIBAS Float 08/10/24 FR0013452091 2.07%
tuzemské bankovní účty BU 1.25%
MND Float 03/03/27 CZ0003538183 1.16%
SD 4,7 09/12/22 CZ0001001945 0.44%
Ostatní pohledávky UCAPOH 0%
k 30.4.2022