KB Privátní správa aktiv Flexibilní - Exclusive

Exkluzivní nabídka ISIN: CZ0008475068

Univerzální investiční řešení, které se přizpůsobí a reaguje na tržní změny za Vás.

Tabulka výkonnosti k 06.12.2019

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +6.74% +0.11% +0.12% +2.76% +5.58% +2.73% - +3.51%

Popis fondu

Fond přebírá investiční strategii fondu SG Flexible, dlouhodobě úspěšného konzervativního fondu, který je nabízen francouzským investorům od roku 2012. 

Flexibilní fond využívá potenciál trhu tím, že může investovat jak do akcií (maximálně 30%), tak do všech ostatních dostupných tříd aktiv. Fond zároveň nečelí žádnému omezení, co se výběru aktiv týče – může investovat do jakékoliv země, sektoru, akcie, dluhopisu, měny, komodity a maximálně využít aktuální témata a příležitosti s tím, že skladba fondu se mění na základě tržního vývoje.

Díky flexibilnímu a přizpůsobivému přístupu v dlouhodobém období poskytuje i vyšší stálost výnosů. Vysoká diverzifikace fondu a flexibilita zároveň snižuje rizikovost investice, kdy je možné libovolně snižovat podíl potenciálně rizikových aktiv a utlumit dopad negativních tržních změn.

Fond je určený pro všechny investory, kteří cílí na progresivnější zhodnocení své investice než konzervativní investor. Jsou zpravidla připraveni podstupovat vyšší míru kolísání své investice a krátkodobý pokles hodnoty pro ně není důvodem k jejímu ukončení. 

Video: Shlédněte krátké představení fondu

Výkonnost fondu

Tabulka výkonnosti k 06.12.2019

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +6.74% +0.11% +0.12% +2.76% +5.58% +2.73% - +3.51%

Výhody fondu

 • - Široké investiční možnosti – napříč všemi trhy a aktivy, bez jakýchkoliv regionálních, sektorových a kapitalizačních omezení = maximální využití tržních příležitostí při minimalizaci rizika a vyhnutí se negativním dopadům tržních změn

  - Limit rizika – max 30% akcií – vhodný i pro konzervativního investora, který je averzní k riziku

  - Flexibilita a široká diverzifikace umožňují zároveň dosáhnout  stálého výnosu a ochrany před rizikem

  - Rychlá reakce na změny na finančních trzích = využití i krátkodobých trendů, potlačení negativních změn

  - Univerzální řešení = jeden fond nabízí vysoce diverzifikované  portfolio, klient získává celou škálu aktiv

  - Silný management neustále optimalizuje poměr výnosu a rizika, jedná se o flexibilní, ale opatrný přístup

  - Flexibilní fond s nízkou mírou kolísání maximálně 6%, od založení  – roční volatilita nemá přesáhnout hranici  10% 

Složení portfolia

Název cenného papíru ISIN Váha v portfoliu (%)
AMUNDI CASH CORPORATE 19.57%
SG MONE TRESO 19.57%
SG MONETAIRE PLUS 15.6%
SHORT BTP 11.05%
AMUNDI ABS 10.31%
T-NOTE 10Y 8.1%
AMUNDI 3M 7.62%
SCD ITRAXX S30 5Y 5.07%
Ostatní 3.11%
k 30.11.2019