Amundi CR Balancovaný - dynamický

Smíšený fond ISIN: CZ0008471968

Fond již neexistuje. Fond byl předmětem splynutí k 31.12.2019 do fondu Amundi CR Balancovaný.

Tabulka výkonnosti k 27.12.2019

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. 0.00% +1.93% +2.75% +3.27% +9.69% -1.96% +5.40% +136.68%
Výkon p.a. - - - - - -0.99% +1.06% +3.95%

Popis fondu

Fond vyhledává investiční příležitosti na dluhopisových a akciových trzích střední a východní Evropy.

S ohledem na stávající/očekávanou ekonomickou situaci dominuje v portfoliu vždy ta složka, pro niž jsou okolnosti příznivější. Poměr mezi akciemi a dluhopisy v portfoliu je dán statutem fondu, přičemž akciová část musí tvořit vždy minimálně 30 % portfolia a podíl dluhopisové složky nesmí přesáhnout hranici 70 %.

Flexibilita investiční strategie je jednou z největších přidaných hodnot pro vlastní management fondu. Fond patří dlouhodobě mezi nejziskovější smíšené korunové fondy na českém trhu.


Fond Amundi CR Balancovaný - dynamický bude k 31.12.2019 sloučen s fondem Amundi CR Balancovaný (nově vzniklý fond). Přejímající fond uplatňuje velmi podobné investiční strategie jako zanikající fondy. Podílníci tak mohou pokračovat ve své investici v přejímajícím fondu. Pokud podílníci se změnou souhlasí, není potřeba činit jakékoliv kroky. Pokud se sloučením či splynutím nesouhlasí, potom mají možnost bez poplatku přestoupit do jiného fondu obhospodařovaného Amundi CR, a to do 13.12.2019, nebo požádat o odkup podílových listů, a to až do 27.12.2019 (poslední obchodní den v roce).

Fond je určený pro všechny investory, kteří cílí na potenciálně nejvyšší možné zhodnocení a uvědomují si plně všechna rizika spojené s investicemi s vysokou mírou kolísání.

Výkonnost fondu

Tabulka výkonnosti k 27.12.2019

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. 0.00% +1.93% +2.75% +3.27% +9.69% -1.96% +5.40% +136.68%
Výkon p.a. - - - - - -0.99% +1.06% +3.95%
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
- +9.69% -10.64% +6.44% +6.34% -4.90% -4.36% -3.29% +12.31% -13.92%

Výhody fondu

  • - Poměr mezi akciemi a dluhopisy se v portfoliu pružně mění v závislosti na situaci na finančních trzích 

    - Stabilitu fondu podporují investice do českých státních dluhopisů 

    - Prokazatelné výsledky, strategie funguje od roku 1997

    - Vysoká likvidita a dostupnost finanční prostředků 

Složení portfolia

Název cenného papíru ISIN Váha v portfoliu (%)
tuzemské bankovní účty BU 100%
k 31.1.2020