Amundi CR Krátkodobých dluhopisů

Krátkodobá investice ISIN: CZ0008471992

Vytvořte si likviditní rezervu. Zhodnoťte své prostředky v krákotdobém horizontu.

Tabulka výkonnosti k 16.08.2019

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +0.75% +0.14% +0.38% +0.81% +0.83% -1.01% +1.20% +60.40%
Výkon p.a. - - - - - -0.51% +0.24% +2.15%

Popis fondu

Fond investuje převážně do dluhopisů s krátkou až střednědobou splatností. Maximální durace portfolia (úrokové riziko) je omezena shora na 1,5 roku.

Dluhopisy se rozumí státní dluhopisy, dluhopisy vydané bankou nebo zahraniční bankou, která má sídlo v členském státě Evropské unie, a municipální dluhopisy. Maximálně 20 % majetku fondu lze alokovat do investic neinvestičního stupně. Výběr investic je regionálně zaměřen na emitenty z České republiky (české státní dluhopisy) a Evropy (podnikové a kreditní dluhopisy).

Měnové riziko investic v cizí měně je zajišťováno tak, aby nejméně 80 % aktiv bylo denominováno v měně fondu. Fond je proto vhodný pro investory, kteří si přejí investovat v horizontu 1 až 1,5 roku.

Fond je určený pro všechny investory, kteří zpravidla nechtějí podstupovat vyšší míru kolísání své investice a kladou důraz na vyšší likviditu. Cílí na mírnější zhodnocení své investice než balancovaný investor.

Výkonnost fondu

Tabulka výkonnosti k 16.08.2019

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +0.75% +0.14% +0.38% +0.81% +0.83% -1.01% +1.20% +60.40%
Výkon p.a. - - - - - -0.51% +0.24% +2.15%
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
+0.75% -1.36% -1.55% +0.88% +2.37% +0.71% +0.55% +1.62% +0.08% +0.53%

Výhody fondu

  • - Riziko investice je velmi nízké

    - Výkonnost je určena krátkodobými úrokovými sazbami v ekonomice

    - Vysoká likvidita a dostupnost finančních prostředků

    - Větší diverzifikace než v případě investice pouze do českých státních dluhopisů

    - Měnové riziko je z velké části zajišťováno

Složení portfolia

Název cenného papíru ISIN Váha v portfoliu (%)
42308239 P ČNB 52T 4000 mld 24/08 CZ0001005581 28.75%
SD Float 12/2020 CZ0001004113 23.36%
SD Float 04/23 CZ0001003123 14.23%
SD 3,85 09/21 CZ0001002851 8%
tuzemské termínované vklady TV 7.34%
PTI - KB EUR 131702 7.3%
POLGB 1,75 25/07/21 PL0000109153 2.78%
ST.DLUHOP. 0,45/23 CZ0001004600 2.2%
CPR FOCUS INFLATION-I FR0010838722 1.94%
KELLOGG 4,15 15/11/19 US487836BC12 1.84%
k 31.7.2019