Amundi CR Krátkodobých dluhopisů

Krátkodobá investice ISIN: CZ0008471992

Vytvořte si likviditní rezervu. Zhodnoťte své prostředky v krákotdobém horizontu.

Tabulka výkonnosti k 24.06.2019

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +0.52% +0.17% +0.36% +0.52% +0.48% -1.37% +1.12% +60.03%
Výkon p.a. - - - - - -0.69% +0.22% +2.15%

Popis fondu

Fond investuje převážně do dluhopisů s krátkou až střednědobou splatností. Maximální durace portfolia (úrokové riziko) je omezena shora na 1,5 roku. Dluhopisy se rozumí státní dluhopisy, dluhopisy vydané bankou nebo zahraniční bankou, která má sídlo v členském státě Evropské unie, a municipální dluhopisy. Maximálně 20 % majetku fondu lze alokovat do investic neinvestičního stupně. Výběr investic je regionálně zaměřen na emitenty z České republiky (české státní dluhopisy) a Evropy (podnikové a kreditní dluhopisy). Měnové riziko investic v cizí měně je zajišťováno tak, aby nejméně 80 % aktiv bylo denominováno v měně fondu. Fond je proto vhodný pro investory, kteří si přejí investovat v horizontu 1 až 1,5 roku.

Fond je určený pro všechny investory, kteří zpravidla nechtějí podstupovat vyšší míru kolísání své investice a kladou důraz na vyšší likviditu. Cílí na mírnější zhodnocení své investice než balancovaný investor.

Výkonnost fondu

Tabulka výkonnosti k 24.06.2019

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +0.52% +0.17% +0.36% +0.52% +0.48% -1.37% +1.12% +60.03%
Výkon p.a. - - - - - -0.69% +0.22% +2.15%
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
+0.52% -1.36% -1.55% +0.88% +2.37% +0.71% +0.55% +1.62% +0.08% +0.53%

Výhody fondu

  • - Riziko investice je velmi nízké

    - Výkonnost je určena krátkodobými úrokovými sazbami v ekonomice

    - Vysoká likvidita a dostupnost finančních prostředků

    - Větší diverzifikace než v případě investice pouze do českých státních dluhopisů

    - Měnové riziko je z velké části zajišťováno

Složení portfolia

Název cenného papíru ISIN Váha v portfoliu (%)
42308239 P ČNB 52T 4000 mld 24/08 CZ0001005581 27.99%
SD Float 12/2020 CZ0001004113 23.06%
SD Float 04/23 CZ0001003123 14.07%
SD 3,85 09/21 CZ0001002851 7.83%
PTI - KB INV 131601 6.19%
PTI - KB EUR 131702 4.44%
CPR CREDIXX INVEST GRADE FR0010560177 3.42%
tuzemské termínované vklady TV 3.36%
POLGB 1,75 25/07/21 PL0000109153 2.81%
ST.DLUHOP. 0,45/23 CZ0001004600 2.14%
k 31.5.2019