Amundi CR Krátkodobých dluhopisů

Krátkodobá investice ISIN: CZ0008471992

Vytvořte si likviditní rezervu, zhodnoťte své prostředky v krákotdobém horizontu

Tabulka výkonnosti k 17.04.2019

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +0.53% +0.14% +0.40% +0.29% -0.45% -1.69% +1.14% +59.70%
Výkon p.a. - - - - - -0.85% +0.23% +2.16%

Popis fondu

Fond investuje převážně do dluhopisů s krátkou až střednědobou splatností. Maximální durace portfolia (úrokové riziko) je omezena shora na 1,5 roku. Dluhopisy se rozumí státní dluhopisy, dluhopisy vydané bankou nebo zahraniční bankou, která má sídlo v členském státě Evropské unie, a municipální dluhopisy. Maximálně 20 % majetku fondu lze alokovat do investic neinvestičního stupně. Výběr investic je regionálně zaměřen na emitenty z České republiky (české státní dluhopisy) a Evropy (podnikové a kreditní dluhopisy). Měnové riziko investic v cizí měně je zajišťováno tak, aby nejméně 80 % aktiv bylo denominováno v měně fondu. Fond je proto vhodný pro investory, kteří si přejí investovat v horizontu 1 až 1,5 roku.

Fond je určený pro všechny investory, kteří zpravidla nechtějí podstupovat vyšší míru kolísání své investice a kladou důraz na vyšší likviditu. Cílí na mírnější zhodnocení své investice než balancovaný investor.

Výkonnost fondu

Tabulka výkonnosti k 17.04.2019

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +0.53% +0.14% +0.40% +0.29% -0.45% -1.69% +1.14% +59.70%
Výkon p.a. - - - - - -0.85% +0.23% +2.16%
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
+0.53% -1.36% -1.55% +0.88% +2.37% +0.71% +0.55% +1.62% +0.08% +0.53%

Výhody fondu

  • - Bezpečná a stabilní investice v čase, riziko investice je velmi nízké

    - Výkonnost je určena krátkými sazbami v ekonomice

    - Vysoká likvidita a dostupnost finanční prostředků

Složení portfolia

Název cenného papíru ISIN Váha v portfoliu (%)
SD Float 12/2020 CZ0001004113 32.17%
SD Float 04/23 CZ0001003123 19.36%
SD 3,85 09/21 CZ0001002851 10.82%
TV Moneta CZK B131750 9.32%
PTI - KB INV 131601 4.98%
CPR CREDIXX INVEST GRADE FR0010560177 4.76%
POLGB 1,75 25/07/21 PL0000109153 3.87%
ITALY 0,65 01/11/20 IT0005142143 3.64%
ST.DLUHOP. 0,45/23 CZ0001004600 2.94%
CPR FOCUS INFLATION-I FR0010838722 2.71%
k 31.3.2019