Amundi CR Krátkodobých dluhopisů

Krátkodobá investice ISIN: CZ0008471992

Vytvořte si likviditní rezervu. Zhodnoťte své prostředky v krákotdobém horizontu.

Tabulka výkonnosti k 21.10.2019

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +0.86% +0.07% +0.22% +0.56% +0.86% -0.34% +1.34% +60.58%
Výkon p.a. - - - - - -0.17% +0.27% +2.14%

Popis fondu

Fond investuje převážně do dluhopisů s krátkou až střednědobou splatností. Maximální durace portfolia (úrokové riziko) je omezena shora na 1,5 roku.

Dluhopisy se rozumí státní dluhopisy, dluhopisy vydané bankou nebo zahraniční bankou, která má sídlo v členském státě Evropské unie, a municipální dluhopisy. Maximálně 20 % majetku fondu lze alokovat do investic neinvestičního stupně. Výběr investic je regionálně zaměřen na emitenty z České republiky (české státní dluhopisy) a Evropy (podnikové a kreditní dluhopisy).

Měnové riziko investic v cizí měně je zajišťováno tak, aby nejméně 80 % aktiv bylo denominováno v měně fondu. Fond je proto vhodný pro investory, kteří si přejí investovat v horizontu 1 až 1,5 roku.

Fond je určený pro všechny investory, kteří zpravidla nechtějí podstupovat vyšší míru kolísání své investice a kladou důraz na vyšší likviditu. Cílí na mírnější zhodnocení své investice než balancovaný investor.

Výkonnost fondu

Tabulka výkonnosti k 21.10.2019

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +0.86% +0.07% +0.22% +0.56% +0.86% -0.34% +1.34% +60.58%
Výkon p.a. - - - - - -0.17% +0.27% +2.14%
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
+0.86% -1.36% -1.55% +0.88% +2.37% +0.71% +0.55% +1.62% +0.08% +0.53%

Výhody fondu

  • - Riziko investice je velmi nízké

    - Výkonnost je určena krátkodobými úrokovými sazbami v ekonomice

    - Vysoká likvidita a dostupnost finančních prostředků

    - Větší diverzifikace než v případě investice pouze do českých státních dluhopisů

    - Měnové riziko je z velké části zajišťováno

Složení portfolia

Název cenného papíru ISIN Váha v portfoliu (%)
ČNB 0,00 31/07/20 CZ0001005755 28.51%
SD Float 12/2020 CZ0001004113 23.67%
SD Float 04/23 CZ0001003123 14.44%
tuzemské termínované vklady TV 12.01%
SD 3,85 09/21 CZ0001002851 7.8%
tuzemské bankovní účty BU 4.01%
CPR FOCUS INFLATION-I FR0010838722 3.94%
POLGB 1,75 25/07/21 PL0000109153 2.78%
ST.DLUHOP. 0,45/23 CZ0001004600 2.21%
CETELE FLOAT 19 CZ0003511529 0.34%
k 30.9.2019