Amundi CR Krátkodobých dluhopisů

Krátkodobá investice ISIN: CZ0008471992

Vytvořte si likviditní rezervu, zhodnoťte své prostředky v krákotdobém horizontu

Tabulka výkonnosti k 13.12.2018

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 3R Od založení
Výkon kumul. -1.39% -0.04% +0.03% -0.16% -1.53% -2.59% -2.10% +59.17%
Výkon p.a. - - - - - -1.31% -0.70% +2.18%

Popis fondu

Fond investuje převážně do dluhopisů s krátkou až střednědobou splatností. Maximální durace portfolia (úrokové riziko) je omezena shora na 1,5 roku. Dluhopisy se rozumí státní dluhopisy, dluhopisy vydané bankou nebo zahraniční bankou, která má sídlo v členském státě Evropské unie, a municipální dluhopisy. Maximálně 20 % majetku fondu lze alokovat do investic neinvestičního stupně. Výběr investic je regionálně zaměřen na emitenty z České republiky (české státní dluhopisy) a Evropy (podnikové a kreditní dluhopisy). Měnové riziko investic v cizí měně je zajišťováno tak, aby nejméně 80 % aktiv bylo denominováno v měně fondu. Fond je proto vhodný pro investory, kteří si přejí investovat v horizontu 1 až 1,5 roku.

Fond je určený pro všechny investory, kteří zpravidla nechtějí podstupovat vyšší míru kolísání své investice a kladou důraz na vyšší likviditu. Cílí na mírnější zhodnocení své investice než balancovaný investor.

Výkonnost fondu

Tabulka výkonnosti k 13.12.2018

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 3R Od založení
Výkon kumul. -1.39% -0.04% +0.03% -0.16% -1.53% -2.59% -2.10% +59.17%
Výkon p.a. - - - - - -1.31% -0.70% +2.18%
2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
-1.39% -1.55% +0.88% +2.37% +0.71% +0.55% +1.62% +0.08% +0.53% +2.91%

Výhody fondu

  • - Bezpečná a stabilní investice v čase, riziko investice je velmi nízké

    - Výkonnost je určena krátkými sazbami v ekonomice

    - Vysoká likvidita a dostupnost finanční prostředků

Složení portfolia

Název cenného papíru ISIN Váha v portfoliu (%)
ST.DLUHOP. VAR 09/12/20 CZ0001004113 22.7%
A-Krátkodobé pohledávky UCAPoh 22%
ST.DLUHOP. VAR/23 CZ0001003123 13.98%
B-Účty v bankách UCBanky 13.89%
ST.DLUHOP. 3,85/21 CZ0001002851 7.65%
POLGB 1,5 25/04/20 PL0000108510 3.36%
CPR CREDIXX INVEST GRADE FR0010560177 3.32%
POLGB 1,75 25/07/21 PL0000109153 2.75%
ITALY 0,65 01/11/20 IT0005142143 2.56%
C-Devizové účty UCZBanky 2.06%