KB Vyvážený profil

Smíšený fond ISIN: CZ0008472149

Fond již neexistuje. Fond byl předmětem splynutí k 31.12.2019 do fondu Amundi CR Balancovaný.

Tabulka výkonnosti k 27.12.2019

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. 0.00% +0.84% +1.54% +1.77% +4.12% -0.89% -0.84% +5.21%
Výkon p.a. - - - - - -0.44% -0.17% +0.35%

Popis fondu

Fond hledá optimální mix dluhopisových a akciových investic.

Podíl akcií v portfoliu může kolísat v rozmezí nula až 40 procent v závislosti na situaci na kapitálovém trhu. Zbylá část portfolia je investována na dluhopisových trzích a do hotovosti.

Z důvodu nižších transakčních nákladů investujeme do fondů obhospodařovanými skupinou Amundi, u zahraničních fondů volíme většinou institucionální třídu, u které jsou zpravidla nižší náklady na správu. 


Fond KB Vyvážený profil bude k 31.12.2019 sloučen s fondem Amundi CR Balancovaný (nově vzniklý fond). Přejímající fond uplatňuje velmi podobné investiční strategie jako zanikající fondy. Podílníci tak mohou pokračovat ve své investici v přejímajícím fondu. Pokud podílníci se změnou souhlasí, není potřeba činit jakékoliv kroky. Pokud se sloučením či splynutím nesouhlasí, potom mají možnost bez poplatku přestoupit do jiného fondu obhospodařovaného Amundi CR, a to do 13.12.2019, nebo požádat o odkup podílových listů, a to až do 27.12.2019 (poslední obchodní den v roce).

Fond je určený pro všechny investory, kteří cílí na progresivnější zhodnocení své investice než konzervativní investor. Jsou zpravidla připraveni podstupovat vyšší míru kolísání své investice a krátkodobý pokles hodnoty pro ně není důvodem k jejímu ukončení. 

Výkonnost fondu

Tabulka výkonnosti k 27.12.2019

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. 0.00% +0.84% +1.54% +1.77% +4.12% -0.89% -0.84% +5.21%
Výkon p.a. - - - - - -0.44% -0.17% +0.35%
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
- +4.12% -4.87% +0.75% +0.51% -1.15% +2.26% +2.44% +7.24% -8.83%

Výhody fondu

  • - Universální investiční řešení a optimalizace – jedním fondem vyřeším akciové a dluhopisové investice

    - Mimořádná akciová flexibilita a opatrnost – podíl akciových investic může kolísat v rozmezí 0-40% v reakci na situaci na trhu, investorovi tak neunikne případný dobrý akciový výnos, ale ani nerealizuje vysoké ztráty

    - Úspora nákladů – z důvodu nižších transakčních nákladů investujeme do fondů obhospodařovanými skupinou Amundi, u zahraničních fondů volíme většinou institucionální třídu, u které jsou zpravidla nižší náklady na správu

    - Vysoká diverzifikace zároveň umožňuje nižší riziko – jednou investicí získávám stovky investičních pozic, čímž přirozeně snižuji riziko své investice

Složení portfolia

Název cenného papíru ISIN Váha v portfoliu (%)
tuzemské bankovní účty BU 100%
k 31.1.2020