KB Konzervativní profil

Smíšený fond ISIN: CZ0008472156

Fond již neexistuje. Fond byl k 31.12.2019 sloučen s fondem Amundi CR Dluhopisový PLUS.

Tabulka výkonnosti k 27.12.2019

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. 0.00% +0.14% +0.29% +0.52% +1.00% -1.43% -2.95% +11.90%
Výkon p.a. - - - - - -0.72% -0.60% +0.78%

Popis fondu

Investiční strategie fondu cílí na konzervativní investory, kteří neradi riskují a preferující stabilitu své investice, nebo nechtějí hledat více vhodných fondů.

Fond investuje většinu svých prostředků do jiných dluhopisových fondů a fondů peněžního trhu – namísto několika fondů s podobným zaměřením tak investor kupuje pouze jeden fond, který kombinuje to nejlepší z ostatních. Složení portfolia se mění s ohledem na situaci na finančních trzích, kdy vzhledem k různé škále aktiv a nástrojů v portfoliu je fond vysoce adaptabilní a flexibilní. Investor nemusí řešit, zda například bude věřit amerických vládním dluhopisům nebo podnikovým dluhopisům s vysokým výnosem. Rozhodnutí za něj činí profesionální manažer. Fond je zároveň maximálně zajištěn, kdy se aktivně portfolio upravuje a minimalizuje se kreditní (úvěrové) i měnové riziko.


Fond KB Konzervativní profil bude k 31.12.2019 sloučen s fondem Amundi CR Dluhopisový PLUS. Přejímající fond uplatňuje velmi podobné investiční strategie jako zanikající fondy. Podílníci tak mohou pokračovat ve své investici v přejímajícím fondu. Pokud podílníci se změnou souhlasí, není potřeba činit jakékoliv kroky. Pokud se sloučením či splynutím nesouhlasí, potom mají možnost bez poplatku přestoupit do jiného fondu obhospodařovaného Amundi CR nebo požádat o odkup podílových listů, a to až do rozhodného dne (31.12.2019).

Fond je určený pro všechny investory, kteří zpravidla nechtějí podstupovat vyšší míru kolísání své investice a kladou důraz na vyšší likviditu. Cílí na mírnější zhodnocení své investice než balancovaný investor.

Výkonnost fondu

Tabulka výkonnosti k 27.12.2019

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. 0.00% +0.14% +0.29% +0.52% +1.00% -1.43% -2.95% +11.90%
Výkon p.a. - - - - - -0.72% -0.60% +0.78%
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
- +1.00% -2.39% -1.60% +0.66% -0.62% +3.45% +0.93% +6.16% -2.01%

Výhody fondu

 • - Universální konzervativní investiční řešení – jedním fondem jsou řešeny dluhopisové a hotovostní investice

  - Investice napříč různými instrumenty – vysoká diverzifikace, fond je flexibilní a adaptabilní na změny na trhu – např. zahrnuje inflační dluhopisy

  - Vysoká diverzifikace zároveň umožňuje nižší riziko – jednou investicí se získávají stovky investičních pozic, čímž se přirozeně snižuje riziko investice

  - Více než 10 let stabilní výkonnosti

  - Analytické zázemí největšího správce aktiv v Evropě

  - Krátký investiční horizont (pouze 2 roky)

  - Řízení (=minimalizace) měnového a kreditního rizika

Složení portfolia

Název cenného papíru ISIN Váha v portfoliu (%)
tuzemské bankovní účty BU 100%
k 31.1.2020