KB Konzervativní profil

Smíšený fond ISIN: CZ0008472156

To nejlepší z konzervativního světa investic

Tabulka výkonnosti k 13.12.2018

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 3R Od založení
Výkon kumul. -2.36% -0.39% -0.23% -0.68% -2.32% -3.71% -3.52% +10.82%
Výkon p.a. - - - - - -1.87% -1.19% +0.76%

Popis fondu

Investiční strategie fondu cílí na konzervativní investory, kteří neradi riskují a preferující stabilitu své investice, nebo nechtějí hledat více vhodných fondů.

Fond investuje většinu svých prostředků do jiných dluhopisových fondů a fondů peněžního trhu – namísto několika fondů s podobným zaměřením tak investor kupuje pouze jeden fond, který kombinuje to nejlepší z ostatních. Složení portfolia se mění s ohledem na situaci na finančních trzích, kdy vzhledem k různé škále aktiv a nástrojů v portfoliu je fond vysoce adaptibilní a flexibilní. Investor nemusí řešit, zda například bude věřit amerických vládním dluhopisům nebo podnikovým dluhopisům s vysokým výnosem. Rozhodnutí za něj činí profesionální manažer. Fond je zároveň maximálně zajištěn, kdy se aktivně portfolio upravuje a minimalizuje se kreditní (úvěrové) i měnové riziko.

Fond je určený pro všechny investory, kteří zpravidla nechtějí podstupovat vyšší míru kolísání své investice a kladou důraz na vyšší likviditu. Cílí na mírnější zhodnocení své investice než balancovaný investor.

Výkonnost fondu

Tabulka výkonnosti k 13.12.2018

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 3R Od založení
Výkon kumul. -2.36% -0.39% -0.23% -0.68% -2.32% -3.71% -3.52% +10.82%
Výkon p.a. - - - - - -1.87% -1.19% +0.76%
2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
-2.36% -1.60% +0.66% -0.62% +3.45% +0.93% +6.16% -2.01% +1.88% +4.69%

Výhody fondu

 • - Universální konzervativní investiční řešení – jedním fondem jsou řešeny dluhopisové a hotovostní investice

  - Investice napříč různými instrumenty – vysoká diverzifikace, fond je flexibilní a adaptabilní na změny na trhu – např. zahrnuje inflační dluhopisy

  - Vysoká diverzifikace zároveň umožňuje nižší riziko – jednou investicí se získávají stovky investičních pozic, čímž se přirozeně snižuje riziko investice

  - Více než 10 let stabilní výkonnosti

  - Analytické zázemí největšího správce aktiv v Evropě

  - Krátký investiční horizont (pouze 2 roky)

  - Řízení (=minimalizace) měnového a kreditního rizika

Složení portfolia

Název cenného papíru ISIN Váha v portfoliu (%)
KB Peněžní trh CZ0008472529 16.68%
Amundi CR Dluhopisový PLUS CZ0008471976 14.35%
KB Privátní správa aktiv 1 CZ0008473725 13.53%
B-Účty v bankách UCBanky 12.42%
A-Krátkodobé pohledávky UCAPoh 11.17%
CPR FOCUS INFLATION-I FR0010838722 5.79%
AMUNDI ETF SHORT GOVT BOND EURO MTS FR0010821850 5.43%
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL HYBRID LU1328848970 4.01%
ST.DLUHOP. VAR/23 CZ0001003123 3.94%
ST.DLUHOP. VAR/27 CZ0001004105 3.83%