KB Absolutních výnosů

Krátkodobá investice ISIN: CZ0008473543

Vydělávejte za každého počasí. Fond přizpůsobuje investiční strategii náladě na trhu.

Tabulka výkonnosti k 24.06.2019

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +1.36% +0.35% +0.66% +1.36% +0.57% -0.95% +0.95% +3.42%
Výkon p.a. - - - - - -0.48% +0.19% +0.42%

Popis fondu

Cílem fondů s absolutním výnosem je přinést investorům pozitivní výnos bez ohledu v jakém tržním/ekonomickém prostředí se nacházíme. Od fondů s absolutním výnosem není požadováno, aby kopírovaly vybraný tržní ukazatel, nýbrž aby dosahovaly kladné výkonnosti i za nepříznivých podmínek. Tohoto cíle se snaží dosáhnout tím, že v portfoliu kombinují různé typy investičních strategií.

Fond je určený pro všechny investory, kteří zpravidla nechtějí podstupovat vyšší míru kolísání své investice a kladou důraz na vyšší likviditu. Cílí na mírnější zhodnocení své investice než balancovaný investor.

Výkonnost fondu

Tabulka výkonnosti k 24.06.2019

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +1.36% +0.35% +0.66% +1.36% +0.57% -0.95% +0.95% +3.42%
Výkon p.a. - - - - - -0.48% +0.19% +0.42%
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
+1.36% -2.93% +0.24% +1.23% +0.36% +1.30% +1.06% +2.11% -1.25% -

Výhody fondu

  • - Vysoká flexibilita investiční strategie - fond reaguje na aktuální tržní situaci

    - Fond dokáže vydělávat i v prostředí nulových úrokových sazeb

    - Krátký investiční horizont (pouze 12 - 18 měsíců)

    - Velmi nízké riziko

Složení portfolia

Název cenného papíru ISIN Váha v portfoliu (%)
Amundi CR Krátkodobý CZ0008472529 22.87%
SD Float 04/23 CZ0001003123 13.88%
SD Float 11/2027 CZ0001004105 13.44%
CPR FOCUS INFLATION-I FR0010838722 11.42%
AMUNDI TRESO 1 AN-I FR0010157511 9.84%
CPR CREDIXX INVEST GRADE FR0010560177 7.78%
KB Privátní správa aktiv 1 CZ0008473725 6.41%
KAV-KB INV 131601 5.02%
BANCO SANTANDER FLOAT 05/01/23 XS1608362379 3.43%
AMUNDI EURO HIGH YIELD BOND LU0119109980 2.92%
k 31.5.2019