KB PSA 4 - Popular

Smíšený fond ISIN: CZ0008474475

Kombinace stability (české státní dluhopisy) a potenciálu hlavních i rozvíjejících se akciových trhů

Tabulka výkonnosti k 18.10.2021

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +15.29% +3.23% +6.69% +10.40% +19.49% +14.28% +30.07% +28.86%
Výkon p.a. - - - - - +6.90% +5.40% +3.51%

Co vám může fond přinést?

Investiční strategie fondu se opírá o dva pilíře.

Dominantním pilířem je akciová složka, která zahrnuje akcie emitentů ze střední a východní Evropy a doplňkově také akcie obchodované na vyspělých akciových trzích (USA, západní Evropa). Při výběru jednotlivých akciových titulů je uplatňována strategie shora dolů, tj. od makroekonomické analýzy, přes odvětvovou až po fundamentální analýzu kvantitativních a kvalitativních ukazatelů u jednotlivých emitentů. Váha akciové složky kolísá s ohledem na tržní situaci v intervalu 60 % - 80 %. Neutrální alokace je 70 %.  

Druhým pilířem fondu je dluhopisová složka, která je tvořena českými státními dluhopisy. Váha dluhopisové složky v celkovém portfoliu kolísá s ohledem na situaci na kapitálových trzích v intervalu 10 % - 30 %. Neutrální alokace je 20 %. Zbytek portfolia tvoří nástroje peněžního trhu, jejichž podíl představuje 0% - 15 % portfolia, při neutrální alokace 10 %.

Příklady investic

Investice jako S&P, IShares STOXX 50, SPDR DJIA Trust a další.

Jedná se o příklady emitentů cenných papírů nebo správců fondů, které jsou nebo byly v portfoliu fondu přítomny, ale již zde být nemusí. Aktuálních Top 5/10 pozic najdete vždy v měsíčním komentáři daného fondu nebo vždy v záložce „TOP 10“ pod grafem

Fond je určený pro všechny investory, kteří cílí na potenciálně nejvyšší možné zhodnocení a uvědomují si plně všechna rizika spojené s investicemi s vysokou mírou kolísání.

Výkonnost fondu

Tabulka výkonnosti k 18.10.2021

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +15.29% +3.23% +6.69% +10.40% +19.49% +14.28% +30.07% +28.86%
Výkon p.a. - - - - - +6.90% +5.40% +3.51%
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
+15.29% -5.38% +15.10% -9.95% +8.02% +6.72% -0.33% -0.80% - -

Výhody fondu

  • - Jasně definovaná investiční strategie – investor má jasnou představu o tom, kde a kam jsou jeho prostředky investovány díky benchmarkové strategii, portfoliomanažer se nemůže příliš odchýlit od definovaného benchmarku a rozhodnout se například, že bude ignorovat americké nebo české akcie

    - Současné využití potenciálu vyspělých i rozvíjejících se trhů – akciové investice jsou realizovány na nejdůležitějších akciových trzích (USA, Japonsko, západní Evropa) a akciových trzích střední a východní Evropy

    - Diverzifikace / rozložení rizika - důležitou součástí portfolia jsou investice do českých státních dluhopisů, které patří mezi nejvyhledávanější investice v období růstu nervozity na finančních trzích. Tyto investice tak přirozeně zmírňují případný pokles u akciové části portfolia.

    - Nižší náklady - abychom snížili správu využíváme v portfoliu ETF (pasivně řízené investiční fondy)

Složení portfolia

Název cenného papíru ISIN Váha v portfoliu (%)
tuzemské bankovní účty BU 13.78%
AMUNDI PRIME USA UCITS ETF DR LU1931974858 9.35%
S and P 500 - (SPY) US78462F1030 8.05%
AMUNDI ETF DOW JONES EX 50 LU1681047236 5.56%
SD 0,45 10/25/23 CZ0001004600 5.19%
SD Float 04/23 CZ0001003123 4.85%
ISHARES DJ STOXX 50 IE0008470928 4.75%
GAZPROM OAO - ADR US3682872078 3.89%
SBERBANK OF RUSSIA-ADR US80585Y3080 3.48%
AMUNDI ETF JPX-NIKKEI 400-B LU1681039050 3.16%
k 30.9.2021