KB PSA 2 - Popular

Smíšený fond ISIN: CZ0008474483

Kombinace stability (české státní dluhopisy) a potenciálu diverzifikovaných akciových trhů

Tabulka výkonnosti k 29.12.2021

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. 0.00% -0.95% -0.98% +0.17% +2.86% +1.63% +6.95% +12.31%
Výkon p.a. - - - - - +0.81% +1.35% +1.55%

Co vám může fond přinést?

Cílem fondu KB PSA 2 Popular je dosáhnout co nejlepšího zhodnocení prostřednictvím investic do portfolia českých vládních dluhopisů a investic do akcií skrz TOP akciové fondy od předních světových správců specializujících se na akciové investice. Hlavním investičním pilířem fondu jsou české státní dluhopisy, jejichž váha v portfoliu kolísá s ohledem na situaci na kapitálových trzích v intervalu 50–70 %. Na tuto část portfolia pohlížíme jako na stabilizační. Druhým pilířem fondu je akciová složka, která by měla v následujících letech vytvářet hlavní zdroj výkonnosti. Akciová složka je tvořena fondy předních světových správců (např. JP Morgan, POLEN, Goldman Sachs a Amundi)*, čímž dochází k pozitivnímu efektu posílení diverzifikace a rozšíření investičních možností. Váha akciové složky kolísá s ohledem na tržní situaci v intervalu 20–40 %. Zbývající část portfolia je držena v hotovosti.

Příklady investic

České státní dluhopisy nebo například korporátní dluhopisy společnosti Cetin.*

*Jedná se o příklady emitentů cenných papírů nebo správců fondů, které jsou nebo byly v portfoliu fondu přítomny, ale již zde být nemusí. Aktuálních Top 5/10 pozic najdete vždy v měsíčním komentáři daného fondu nebo vždy v záložce „TOP 10“ pod grafem

Fond je určený pro všechny investory, kteří cílí na progresivnější zhodnocení své investice než konzervativní investor. Jsou zpravidla připraveni podstupovat vyšší míru kolísání své investice a krátkodobý pokles hodnoty pro ně není důvodem k jejímu ukončení. 

Výkonnost fondu

Tabulka výkonnosti k 29.12.2021

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. 0.00% -0.95% -0.98% +0.17% +2.86% +1.63% +6.95% +12.31%
Výkon p.a. - - - - - +0.81% +1.35% +1.55%
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
- +2.86% -1.19% +7.71% -4.58% +2.39% +3.29% +0.44% +1.22% -

Výhody fondu

  • - Základní profilový fond pro dlouhodobého konzervativního investora

    - Investice do smíšeného portfolia českých státních dluhopisů a akcií obchodovaných na vyspělých trzích a ve střední a východní Evropě 

    - Vysoká likvidita a dostupnost finanční prostředků (všechny odkupy jsou realizovány zdarma)

Složení portfolia

Název cenného papíru ISIN Váha v portfoliu (%)
SD 0.95 05/15/30 CZ0001004477 9.87%
tuzemské bankovní účty BU 6.92%
SD 1,00 26/06/26 CZ0001004469 6.83%
SD 2.00 10/2033 CZ0001005243 5.42%
SD 1,2 03/13/31 CZ0001005888 5.23%
SD 0,45 10/25/23 CZ0001004600 4.72%
ČR, 1,25%/25 CZ0001005870 4.71%
SD 0 1/4 02/10/27 CZ0001005037 4.11%
CETIN 1 1/4 12/06/23 XS1529936335 3.88%
SD 2,75 07/23/29 CZ0001005375 2.95%
k 31.12.2021