KB PSA 1 - Popular

Krátkodobá investice ISIN: CZ0008474491

Konzervativní investice, která nabízí atraktivní zhodnocení v krátkodobém horizontu. Vhodné řešení pro krátkodobou finanční rezervu.

Tabulka výkonnosti k 24.09.2021

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. -1.55% -0.25% -0.41% -0.60% -1.62% -0.87% -2.03% +0.40%
Výkon p.a. - - - - - -0.44% -0.41% +0.05%

Co vám může fond přinést?

I když je klient opatrný a nechce příliš riskovat, mohou jeho úspory růst, když je nechá pracovat na finančních trzích. I v prostředí nízkých úrokových sazeb může konzervativní investice přinést konkurenceschopné zhodnocení.

Konkrétně fond KB PSA 1 vydělává na tom, že investuje většinu svých prostředků do podnikových a státních dluhopisů s dobou splatnosti do 5 let. Investice ve fondu jsou aktivně spravovány a reagují tak adekvátně na tržní situaci. Doba držení jednotlivých investic záleží vždy na našem přesvědčení o vývoji trhů a tržní ceně. Výnos navíc mohou přinášet měnové strategie. Investiční strategii pravidelně pojišťujeme proti nepředvídatelným událostem skrze změny v portfoliu a také většinu našich investic zajišťujeme proti měnovému riziku.

Příklady investic

Většinu prostředků investuje do státních a podnikových dluhopisů. Dále také do tuzemských termínovaných vkladů a bankovních účtů.

Jedná se o příklady emitentů cenných papírů nebo správců fondů, které jsou nebo byly v portfoliu fondu přítomny, ale již zde být nemusí. Aktuálních Top 5/10 pozic najdete vždy v měsíčním komentáři daného fondu nebo vždy v záložce „TOP 10“ pod grafem

Fond je určený pro všechny investory, kteří zpravidla nechtějí podstupovat vyšší míru kolísání své investice a kladou důraz na vyšší likviditu. Cílí na mírnější zhodnocení své investice než balancovaný investor.

Výkonnost fondu

Tabulka výkonnosti k 24.09.2021

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. -1.55% -0.25% -0.41% -0.60% -1.62% -0.87% -2.03% +0.40%
Výkon p.a. - - - - - -0.44% -0.41% +0.05%
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
-1.55% +0.26% +1.59% -1.69% -1.17% +1.49% +0.81% +0.73% - -

Výhody fondu

  • - Vhodné řešení pro finanční rezervu

    - Krátký investiční horizont

    - Rychlá reakce na tržní změny a výběr vhodných typů dluhopisů

    - Možnost diverzifikace mimo Českou republiku se zajištěním měnového rizika

    - Vysoká likvidita a dostupnost finanční prostředků (všechny odkupy jsou realizovány zdarma)

Složení portfolia

Název cenného papíru ISIN Váha v portfoliu (%)
SD 0,45 10/25/23 CZ0001004600 18.56%
SD Float 04/23 CZ0001003123 17.9%
ČR, 1,25%/25 CZ0001005870 14.62%
tuzemské bankovní účty BU 9.32%
41706242 P ČNB 52T 4000 mld 18/06 CZ0001006308 7.18%
SD 0,1 17/04/22 CZ0001005946 6.5%
AMUNDI FDS BOND HIGH Y SHORT TERM LU0907330798 5.91%
SD 2,4 09/17/25 CZ0001004253 4.86%
SD 3,85 09/21 CZ0001002851 4.09%
AMUNDI EURO CORPORATES-C LU1681039647 2.81%
k 31.8.2021