KB PSA 1 - Popular

Krátkodobá investice ISIN: CZ0008474491

Konzervativní investice, která nabízí atraktivní zhodnocení v krátkodobém horizontu. Vhodné řešení pro krátkodobou finanční rezervu.

Tabulka výkonnosti k 06.12.2019

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +1.52% +0.10% +0.36% +0.84% +1.56% -0.42% +0.92% +1.65%
Výkon p.a. - - - - - -0.21% +0.18% +0.30%

Popis fondu

I když je klient opatrný a nechce příliš riskovat, mohou jeho úspory růst, když je nechá pracovat na finančních trzích. I v prostředí nízkých úrokových sazeb může konzervativní investice přinést konkurenceschopné zhodnocení.

Konkrétně fond KB PSA 1 vydělává na tom, že investuje většinu svých prostředků do podnikových a státních dluhopisů s dobou splatnosti do 5 let. Investice ve fondu jsou aktivně spravovány a reagují tak adekvátně na tržní situaci. Doba držení jednotlivých investic záleží vždy na našem přesvědčení o vývoji trhů a tržní ceně. Výnos navíc mohou přinášet měnové strategie. Investiční strategii pravidelně pojišťujeme proti nepředvídatelným událostem skrze změny v portfoliu a také většinu našich investic zajišťujeme proti měnovému riziku.

Fond je určený pro všechny investory, kteří zpravidla nechtějí podstupovat vyšší míru kolísání své investice a kladou důraz na vyšší likviditu. Cílí na mírnější zhodnocení své investice než balancovaný investor.

Výkonnost fondu

Tabulka výkonnosti k 06.12.2019

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +1.52% +0.10% +0.36% +0.84% +1.56% -0.42% +0.92% +1.65%
Výkon p.a. - - - - - -0.21% +0.18% +0.30%
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
+1.52% -1.69% -1.17% +1.49% +0.81% +0.73% - - - -

Výhody fondu

  • - Vhodné řešení pro finanční rezervu

    - Krátký investiční horizont

    - Rychlá reakce na tržní změny a výběr vhodných typů dluhopisů

    - Možnost diverzifikace mimo Českou republiku se zajištěním měnového rizika

    - Vysoká likvidita a dostupnost finanční prostředků (všechny odkupy jsou realizovány zdarma)

Složení portfolia

Název cenného papíru ISIN Váha v portfoliu (%)
ČNB 0,00 31/07/20 CZ0001005755 22.58%
SD Float 04/23 CZ0001003123 17%
tuzemské termínované vklady TV 13.01%
SD Float 12/2020 CZ0001004113 12.57%
SD 4,7 09/12/22 CZ0001001945 7.92%
tuzemské bankovní účty BU 5.51%
AMUNDI EURO CORPORATES-C LU1681039647 4.03%
POLGB 2,00 25/04/21 PL0000108916 3.72%
SD 3,85 09/21 CZ0001002851 2.15%
PETROLEOS MEXICANOS 3,125 27/11/20 XS0997484430 1.91%
k 30.11.2019