KB PSA 1 - Popular

Krátkodobá investice ISIN: CZ0008474491

Konzervativní investice, která nabízí atraktivní zhodnocení v krátkodobém horizontu. Vhodné řešení pro krátkodobou finanční rezervu.

Tabulka výkonnosti k 02.04.2020

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. -1.16% -1.18% -1.16% -0.69% +0.08% -0.66% -1.46% +0.54%
Výkon p.a. - - - - - -0.33% -0.29% +0.09%

Popis fondu

I když je klient opatrný a nechce příliš riskovat, mohou jeho úspory růst, když je nechá pracovat na finančních trzích. I v prostředí nízkých úrokových sazeb může konzervativní investice přinést konkurenceschopné zhodnocení.

Konkrétně fond KB PSA 1 vydělává na tom, že investuje většinu svých prostředků do podnikových a státních dluhopisů s dobou splatnosti do 5 let. Investice ve fondu jsou aktivně spravovány a reagují tak adekvátně na tržní situaci. Doba držení jednotlivých investic záleží vždy na našem přesvědčení o vývoji trhů a tržní ceně. Výnos navíc mohou přinášet měnové strategie. Investiční strategii pravidelně pojišťujeme proti nepředvídatelným událostem skrze změny v portfoliu a také většinu našich investic zajišťujeme proti měnovému riziku.

Fond je určený pro všechny investory, kteří zpravidla nechtějí podstupovat vyšší míru kolísání své investice a kladou důraz na vyšší likviditu. Cílí na mírnější zhodnocení své investice než balancovaný investor.

Výkonnost fondu

Tabulka výkonnosti k 02.04.2020

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. -1.16% -1.18% -1.16% -0.69% +0.08% -0.66% -1.46% +0.54%
Výkon p.a. - - - - - -0.33% -0.29% +0.09%
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
-1.16% +1.59% -1.69% -1.17% +1.49% +0.81% +0.73% - - -

Výhody fondu

  • - Vhodné řešení pro finanční rezervu

    - Krátký investiční horizont

    - Rychlá reakce na tržní změny a výběr vhodných typů dluhopisů

    - Možnost diverzifikace mimo Českou republiku se zajištěním měnového rizika

    - Vysoká likvidita a dostupnost finanční prostředků (všechny odkupy jsou realizovány zdarma)

Složení portfolia

Název cenného papíru ISIN Váha v portfoliu (%)
ČNB 0,00 31/07/20 CZ0001005755 21.69%
SD Float 04/23 CZ0001003123 17.79%
SD Float 12/2020 CZ0001004113 14.01%
tuzemské termínované vklady TV 12.23%
SD 4,7 09/12/22 CZ0001001945 8.79%
tuzemské bankovní účty BU 6.69%
AMUNDI EURO CORPORATES-C LU1681039647 4.95%
SD 3,85 09/21 CZ0001002851 2.39%
ITALY 0,7 01/05/20 IT0005107708 2.04%
AF EMERGING MARKETS BOND - I2 USD LU1882453662 1.99%
k 29.2.2020