KB PSA 1 - Popular

Krátkodobá investice ISIN: CZ0008474491

Konzervativní investice, která nabízí atraktivní zhodnocení v krátkodobém horizontu. Vhodné řešení pro krátkodobou finanční rezervu.

Tabulka výkonnosti k 25.11.2020

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +0.25% -0.05% +0.10% +0.33% +0.43% +1.92% -0.31% +1.97%
Výkon p.a. - - - - - +0.95% -0.06% +0.30%

Popis fondu

I když je klient opatrný a nechce příliš riskovat, mohou jeho úspory růst, když je nechá pracovat na finančních trzích. I v prostředí nízkých úrokových sazeb může konzervativní investice přinést konkurenceschopné zhodnocení.

Konkrétně fond KB PSA 1 vydělává na tom, že investuje většinu svých prostředků do podnikových a státních dluhopisů s dobou splatnosti do 5 let. Investice ve fondu jsou aktivně spravovány a reagují tak adekvátně na tržní situaci. Doba držení jednotlivých investic záleží vždy na našem přesvědčení o vývoji trhů a tržní ceně. Výnos navíc mohou přinášet měnové strategie. Investiční strategii pravidelně pojišťujeme proti nepředvídatelným událostem skrze změny v portfoliu a také většinu našich investic zajišťujeme proti měnovému riziku.

Příklady investic

Většinu prostředků investuje do státních a podnikových dluhopisů. Dále také do tuzemských termínovaných vkladů a bankovních účtů.

Jedná se o příklady emitentů cenných papírů nebo správců fondů, které jsou nebo byly v portfoliu fondu přítomny, ale již zde být nemusí. Aktuálních Top 5/10 pozic najdete vždy v měsíčním komentáři daného fondu nebo vždy v záložce „TOP 10“ pod grafem

Fond je určený pro všechny investory, kteří zpravidla nechtějí podstupovat vyšší míru kolísání své investice a kladou důraz na vyšší likviditu. Cílí na mírnější zhodnocení své investice než balancovaný investor.

Výkonnost fondu

Tabulka výkonnosti k 25.11.2020

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +0.25% -0.05% +0.10% +0.33% +0.43% +1.92% -0.31% +1.97%
Výkon p.a. - - - - - +0.95% -0.06% +0.30%
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
+0.25% +1.59% -1.69% -1.17% +1.49% +0.81% +0.73% - - -

Výhody fondu

  • - Vhodné řešení pro finanční rezervu

    - Krátký investiční horizont

    - Rychlá reakce na tržní změny a výběr vhodných typů dluhopisů

    - Možnost diverzifikace mimo Českou republiku se zajištěním měnového rizika

    - Vysoká likvidita a dostupnost finanční prostředků (všechny odkupy jsou realizovány zdarma)

Složení portfolia

Název cenného papíru ISIN Váha v portfoliu (%)
SD Float 04/23 CZ0001003123 19.33%
ČR, 1,25%/25 CZ0001005870 17.3%
SD 4,7 09/12/22 CZ0001001945 9.82%
tuzemské termínované vklady TV 7.69%
tuzemské bankovní účty BU 6.57%
SD 0,45 10/25/23 CZ0001004600 6.43%
AMUNDI EURO CORPORATES-C LU1681039647 6.05%
SD Float 12/2020 CZ0001004113 5.38%
ROMANIA 1,25 02/26/21 RO1621DBE048 5.3%
SD 0,1 17/04/22 CZ0001005946 5.13%
k 31.10.2020