KB PSA 1 - Popular

Krátkodobá investice ISIN: CZ0008474491

Konzervativní investice, která nabízí atraktivní zhodnocení v krátkodobém horizontu. Vhodné řešení pro krátkodobou finanční rezervu.

Tabulka výkonnosti k 16.08.2019

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +1.12% +0.19% +0.57% +1.09% +1.20% -0.94% +1.01% +1.25%
Výkon p.a. - - - - - -0.47% +0.20% +0.24%

Popis fondu

I když je klient opatrný a nechce příliš riskovat, mohou jeho úspory růst, když je nechá pracovat na finančních trzích. I v prostředí nízkých úrokových sazeb může konzervativní investice přinést konkurenceschopné zhodnocení.

Konkrétně fond KB PSA 1 vydělává na tom, že investuje většinu svých prostředků do podnikových a státních dluhopisů s dobou splatnosti do 5 let. Investice ve fondu jsou aktivně spravovány a reagují tak adekvátně na tržní situaci. Doba držení jednotlivých investic záleží vždy na našem přesvědčení o vývoji trhů a tržní ceně. Výnos navíc mohou přinášet měnové strategie. Investiční strategii pravidelně pojišťujeme proti nepředvídatelným událostem skrze změny v portfoliu a také většinu našich investic zajišťujeme proti měnovému riziku.

Fond je určený pro všechny investory, kteří zpravidla nechtějí podstupovat vyšší míru kolísání své investice a kladou důraz na vyšší likviditu. Cílí na mírnější zhodnocení své investice než balancovaný investor.

Výkonnost fondu

Tabulka výkonnosti k 16.08.2019

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +1.12% +0.19% +0.57% +1.09% +1.20% -0.94% +1.01% +1.25%
Výkon p.a. - - - - - -0.47% +0.20% +0.24%
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
+1.12% -1.69% -1.17% +1.49% +0.81% +0.73% - - - -

Výhody fondu

  • - Vhodné řešení pro finanční rezervu

    - Krátký investiční horizont

    - Rychlá reakce na tržní změny a výběr vhodných typů dluhopisů

    - Možnost diverzifikace mimo Českou republiku se zajištěním měnového rizika

    - Vysoká likvidita a dostupnost finanční prostředků (všechny odkupy jsou realizovány zdarma)

Složení portfolia

Název cenného papíru ISIN Váha v portfoliu (%)
42308239 P ČNB 52T 4000 mld 24/08 CZ0001005581 28.26%
SD Float 04/23 CZ0001003123 16%
SD Float 12/2020 CZ0001004113 11.03%
SD 4,7 09/12/22 CZ0001001945 7.86%
tuzemské termínované vklady TV 4.89%
SD 3,85 09/21 CZ0001002851 4.26%
POLGB 2,00 25/04/21 PL0000108916 3.55%
CPR FOCUS INFLATION-I FR0010838722 3.36%
SD 3,75 09/20 CZ0001001317 2.9%
ITALY 4,25 01/09/19 IT0004489610 2.55%
k 31.7.2019