KB PSA Flexibilní - Popular

Smíšený fond ISIN: CZ0008475050

Univerzální investiční řešení, které se přizpůsobí a reaguje na tržní změny za Vás.

Tabulka výkonnosti k 03.04.2020

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. -6.13% -6.69% -6.15% -5.64% -3.17% -1.98% - -2.60%
Výkon p.a. - - - - - -1.00% - -0.91%

Popis fondu

Flexibilní fond využívá potenciál trhu tím, že může investovat jak do akcií (maximálně 30%), tak do všech ostatních dostupných tříd aktiv.

Fond zároveň nečelí žádnému omezení, co se výběru aktiv týče – může investovat do jakékoliv země, sektoru, akcie, dluhopisu, měny, komodity a maximálně využít aktuální témata a příležitosti s tím, že skladba fondu se mění na základě tržního vývoje.

Díky flexibilnímu a přizpůsobivému přístupu v dlouhodobém období poskytuje i vyšší stálost výnosů. Vysoká diverzifikace fondu a flexibilita zároveň snižuje rizikovost investice, kdy je možné libovolně snižovat podíl potenciálně rizikových aktiv a utlumit dopad negativních tržních změn.

Fond je určený pro všechny investory, kteří cílí na progresivnější zhodnocení své investice než konzervativní investor. Jsou zpravidla připraveni podstupovat vyšší míru kolísání své investice a krátkodobý pokles hodnoty pro ně není důvodem k jejímu ukončení. 

Video: Shlédněte krátké představení fondu

Výkonnost fondu

Tabulka výkonnosti k 03.04.2020

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. -6.13% -6.69% -6.15% -5.64% -3.17% -1.98% - -2.60%
Výkon p.a. - - - - - -1.00% - -0.91%
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
-6.13% +6.98% -3.63% +0.64% - - - - - -

Výhody fondu

 • - Široké investiční možnosti – napříč všemi trhy a aktivy, bez jakýchkoliv regionálních, sektorových a kapitalizačních omezení = maximální využití tržních příležitostí při minimalizaci rizika a vyhnutí se negativním dopadům tržních změn

  - Limit rizika – max 30% akcií – vhodný i pro konzervativního investora, který je averzní k riziku

  - Flexibilita a široká diverzifikace umožňují zároveň dosáhnout stálého výnosu a ochrany před rizikem

  - Rychlá reakce na změny na finančních trzích = využití i krátkodobých trendů, potlačení negativních změn

  - Univerzální řešení = jeden fond nabízí vysoce diverzifikované portfolio, klient získává celou škálu aktiv

  - Silný management neustále optimalizuje poměr výnosu a rizika, jedná se o flexibilní, ale opatrný přístup

  - Flexibilní fond s nízkou mírou kolísaní maximálně 6%, od založení – roční volatilita nemá přesáhnout hranici 10%

  - Fond vystupuje jako podřízený fond řídícího fondu SG Flexible – dlouhodobě úspěšný konzervativní smíšený fond, který je nabízen francouzským investorům od roku 2012

Složení portfolia

Název cenného papíru ISIN Váha v portfoliu (%)
AMUNDI CASH CORPORATE 19.57%
SG MONE TRESO 19.57%
SG MONETAIRE PLUS 15.6%
SHORT BTP 11.05%
AMUNDI ABS 10.31%
T-NOTE 10Y 8.1%
AMUNDI 3M 7.62%
SCD ITRAXX S30 5Y 5.07%
Ostatní 3.11%
k 31.3.2020