KB PSA Flexibilní - Popular

Smíšený fond ISIN: CZ0008475050

Konzervativní flexibilní řešení

Tabulka výkonnosti k 29.12.2021

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. 0.00% +0.36% +0.40% -0.08% +1.98% +6.74% - +10.80%
Výkon p.a. - - - - - +3.32% - +2.25%

Co vám může fond přinést?

Flexibilní fond využívá potenciál trhu tím, že může investovat jak do akcií (maximálně 30%), tak do všech ostatních dostupných tříd aktiv.

Fond zároveň nečelí žádnému omezení, co se výběru aktiv týče – může investovat do jakékoliv země, sektoru, akcie, dluhopisu, měny, komodity a maximálně využít aktuální témata a příležitosti s tím, že skladba fondu se mění na základě tržního vývoje.

Díky flexibilnímu a přizpůsobivému přístupu v dlouhodobém období poskytuje i vyšší stálost výnosů. Vysoká diverzifikace fondu a flexibilita zároveň snižuje rizikovost investice, kdy je možné libovolně snižovat podíl potenciálně rizikových aktiv a utlumit dopad negativních tržních změn.

Příklady investic

Fond investuje do aktiv jako SG Mone Treso, Amundi Cash Corporate, SG Monetaire Plus, Amundi ABS, EURO - BTP a další.

Jedná se o příklady emitentů cenných papírů nebo správců fondů, které jsou nebo byly v portfoliu fondu přítomny, ale již zde být nemusí. Aktuálních Top 5/10 pozic najdete vždy v měsíčním komentáři daného fondu nebo vždy v záložce „TOP 10“ pod grafem

Fond je určený pro všechny investory, kteří cílí na progresivnější zhodnocení své investice než konzervativní investor. Jsou zpravidla připraveni podstupovat vyšší míru kolísání své investice a krátkodobý pokles hodnoty pro ně není důvodem k jejímu ukončení. 

Video: Shlédněte krátké představení fondu

Výkonnost fondu

Tabulka výkonnosti k 29.12.2021

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. 0.00% +0.36% +0.40% -0.08% +1.98% +6.74% - +10.80%
Výkon p.a. - - - - - +3.32% - +2.25%
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
- +1.98% +4.71% +6.98% -3.63% +0.64% - - - -

Výhody fondu

 • - Široké investiční možnosti – napříč všemi trhy a aktivy, bez jakýchkoliv regionálních, sektorových a kapitalizačních omezení = maximální využití tržních příležitostí při minimalizaci rizika a vyhnutí se negativním dopadům tržních změn

  - Limit rizika – max 30% akcií – vhodný i pro konzervativního investora, který je averzní k riziku

  - Flexibilita a široká diverzifikace umožňují zároveň dosáhnout stálého výnosu a ochrany před rizikem

  - Rychlá reakce na změny na finančních trzích = využití i krátkodobých trendů, potlačení negativních změn

  - Univerzální řešení = jeden fond nabízí vysoce diverzifikované portfolio, klient získává celou škálu aktiv

  - Silný management neustále optimalizuje poměr výnosu a rizika, jedná se o flexibilní, ale opatrný přístup

  - Flexibilní fond s nízkou mírou kolísaní maximálně 6%, od založení – roční volatilita nemá přesáhnout hranici 10%

  - Fond vystupuje jako podřízený fond řídícího fondu SG Flexible – dlouhodobě úspěšný konzervativní smíšený fond, který je nabízen francouzským investorům od roku 2012

Složení portfolia

Název cenného papíru ISIN Váha v portfoliu (%)
SG MONE TRESO 18.34%
AMUNDI CASH CORPORATE 15.53%
SG MONETAIRE PLUS 14.49%
SCD ITRAXX S30 5Y 11.25%
AMUNDI ABS 9.66%
EURO - BTP 7.26%
EUR AGG CORP SRI 6.55%
AMUNDI EUR CRP ETF 6.29%
US 10YR NOTE 6.18%
Ostatní 4.45%
k 31.12.2021