Amundi Funds Equity US Relative Value

Akciový - vyspělé trhy ISIN: LU0568605926

Investujte do akcií amerických firem, které nejsou trhem dostatečně oceněny

Tabulka výkonnosti k 14.01.2019

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 3R Od založení
Výkon kumul. +4.22% -0.68% -7.86% -11.74% -14.48% -12.11% +12.69% +47.55%
Výkon p.a. - - - - - -6.25% +4.06% +3.07%

Popis fondu

Fond sezaměřuje na investice do amerických akcií, jejichž cena je podhodnocená. Výběrakcií je realizován napříč všemi sektory. Manažeři fondu usilují o to, aby vytvořiliportfolio s velkým růstem potenciálem a zároveň minimalizovali rizikaprostřednictvím hodnotové přístupu v investování. Cílem fondu jepřekonávat výkonnost amerického akciového indexu S&P 500.

Fond je určený pro všechny investory, kteří cílí na potenciálně nejvyšší možné zhodnocení a uvědomují si plně všechna rizika spojené s investicemi s vysokou mírou kolísání.

Výkonnost fondu

Tabulka výkonnosti k 14.01.2019

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 3R Od založení
Výkon kumul. +4.22% -0.68% -7.86% -11.74% -14.48% -12.11% +12.69% +47.55%
Výkon p.a. - - - - - -6.25% +4.06% +3.07%
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
+4.22% -14.18% -1.21% +18.55% +1.54% +22.96% +28.57% +15.87% -2.52% +22.64%

Výhody fondu

  • - Snadná a jednoduchá investice do amerických akcií

    - Hodnotový přístup k investování, zaměřujeme se na podhodnocené akcie 

    - Podíl akcií v portfoliu může kolísat mezi 67 až 100 %