Amundi Funds Equity US Relative Value

Akciový - vyspělé trhy ISIN: LU0568606221

Investujte do akcií amerických firem, které nejsou trhem dostatečně oceněny

Tabulka výkonnosti k 13.12.2018

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 3R Od založení
Výkon kumul. -14.63% -4.59% -14.51% -14.55% -16.74% -12.13% +1.80% +1.74%
Výkon p.a. - - - - - -6.26% +0.60% +0.16%

Popis fondu

Fond sezaměřuje na investice do amerických akcií, jejichž cena je podhodnocená. Výběrakcií je realizován napříč všemi sektory. Manažeři fondu usilují o to, aby vytvořiliportfolio s velkým růstem potenciálem a zároveň minimalizovali rizikaprostřednictvím hodnotové přístupu v investování. Cílem fondu je překonávat výkonnost amerického akciového indexu S&P 500. 

Fond je zajištěn do CZK.

Fond je určený pro všechny investory, kteří cílí na potenciálně nejvyšší možné zhodnocení a uvědomují si plně všechna rizika spojené s investicemi s vysokou mírou kolísání.

Výkonnost fondu

Tabulka výkonnosti k 13.12.2018

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 3R Od založení
Výkon kumul. -14.63% -4.59% -14.51% -14.55% -16.74% -12.13% +1.80% +1.74%
Výkon p.a. - - - - - -6.26% +0.60% +0.16%
2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
-14.63% +5.56% +12.97% -10.05% +7.08% +32.53% +15.92% -9.74% +11.86% +27.45%

Výhody fondu

  • - Snadná a jednoduchá investice do amerických akcií

    - Hodnotový přístup k investování, zaměřujeme se na podhodnocené akcie

    - Podíl akcií v portfoliu může kolísat mezi 67 až 100 %