Amundi Funds CPR Global Gold Mines

Akciový - rychle rostoucí trhy ISIN: LU0568608276

Investice do akcií firem těžících zlato může být vhodnou příležitostí v kontextu stále se navyšující peněžní zásoby, která není krytá zlatem.

Tabulka výkonnosti k 05.12.2019

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +29.58% +2.26% -7.36% +20.72% +40.69% +21.73% +26.14% +21.50%
Výkon p.a. - - - - - +10.33% +4.75% +0.66%

Popis fondu

Fond usiluje o dlouhodobý kapitálový růst prostřednictvím investic alespoň 67 % svých celkových aktiv do akcií společností specializujících se na sektor těžby zlata a akcií zlatých dolů v regionech, jako je například Austrálie, Severní Amerika, Jižní Afrika, a dále do akcí společností působících v oblasti cenných kovů nebo nerostů (např. skupin kovů stříbra a platiny), za předpokladu, že takovéto investice nepřekračují jednu třetinu čistých aktiv fondu. Cílem fondu je překonávat referenční index FTSE Gold Mines. 

Fond je určený pro všechny investory, kteří cílí na potenciálně nejvyšší možné zhodnocení a uvědomují si plně všechna rizika spojené s investicemi s vysokou mírou kolísání.

Výkonnost fondu

Tabulka výkonnosti k 05.12.2019

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +29.58% +2.26% -7.36% +20.72% +40.69% +21.73% +26.14% +21.50%
Výkon p.a. - - - - - +10.33% +4.75% +0.66%
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
+29.58% -12.70% +5.33% +42.46% -25.47% -13.77% -51.35% -12.85% -23.69% +34.19%

Výhody fondu

  • - Zajímavá a jednoduchá investice do akcií společností zabývající se těžbou/zpracováním zlata 

    - S narůstajícím množstvím peněz s tzv. nuceným oběhem (fiat money), se investice do společností težících vzácný kov, kterého je na světě pouze omezené množství, stává ještě zajímavější. 

    - Podíl akcií v portfoliu může kolísat mezi 67 až 100 %


Složení portfolia