Amundi Funds CPR Global Gold Mines

Akciový - rychle rostoucí trhy ISIN: LU0568608433

Investice do akcií firem těžících zlato může být vhodnou příležitostí v kontextu stále se navyšující peněžní zásoby, která není krytá zlatem.

Tabulka výkonnosti k 16.08.2019

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +38.83% +10.00% +38.36% +29.05% +57.28% +25.13% +7.62% -25.36%
Výkon p.a. - - - - - +11.86% +1.48% -2.15%

Popis fondu

Fond usiluje o dlouhodobý kapitálový růst prostřednictvím investic alespoň 67 % svých celkových aktiv do akcií společností specializujících se na sektor těžby zlata a akcií zlatých dolů v regionech, jako je například Austrálie, Severní Amerika, Jižní Afrika, a dále do akcí společností působících v oblasti cenných kovů nebo nerostů (např. skupin kovů stříbra a platiny), za předpokladu, že takovéto investice nepřekračují jednu třetinu čistých aktiv fondu. Cílem fondu je překonávat referenční index FTSE Gold Mines. 

Fond je určený pro všechny investory, kteří cílí na potenciálně nejvyšší možné zhodnocení a uvědomují si plně všechna rizika spojené s investicemi s vysokou mírou kolísání.

Výkonnost fondu

Tabulka výkonnosti k 16.08.2019

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +38.83% +10.00% +38.36% +29.05% +57.28% +25.13% +7.62% -25.36%
Výkon p.a. - - - - - +11.86% +1.48% -2.15%
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
+38.83% -8.29% -7.51% +46.73% -16.98% -1.93% -53.52% -14.17% -21.14% +43.54%

Výhody fondu

  • - Zajímavá a jednoduchá investice do akcií společností zabývající se těžbou/zpracováním zlata

    - S narůstajícím množstvím peněz s tzv. nuceným oběhem (fiat money), se investice do společností težících vzácný kov, kterého je na světě pouze omezené množství, stává ještě zajímavější. 

    - Podíl akcií v portfoliu může kolísat mezi 67 až 100 %