Amundi Funds - CPR Global Lifestyles

Akciový - sektorově orientovaný ISIN: LU0568611650

Změna spotřebitelských zvyků a stále vyšší orientace lidí na zdraví a životní styl nabízí příležitost.

Tabulka výkonnosti k 11.12.2019

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +23.94% +1.93% +2.45% +5.50% +19.55% +9.88% +38.86% +141.65%
Výkon p.a. - - - - - +4.82% +6.79% +7.02%

Popis fondu

Spotřebitelské výdaje se globálně zvyšují. Vyšší bohatství společnosti znamená, že lidé si chtějí více užívat, realizovat se, rozvíjet sebe sama a uspokojovat své potřeby více skrze zážitky než hromadění materiálních věcí. Tento trend je přítomný ve vyspělých i rozvíjejících se zemích. Tržby firem, které působí v sektorech volného času, turismu, luxusního zboží a služeb a digitálních technologií, se tak v současné době rychle zvyšují.

Fond investuje minimálně 67 % svých aktiv do akcií společností, které využívají silné dynamiky růstu tržeb v oblasti ekonomiky životní stylu a naplnění sama sebe. Náš přístup je multi-sektorový a zahrnuje osm oblastí: automobily, správa majetku, digitální technologie, turismus, volný čas, wellness, luxusní zboží a služby, sport a oblečení.

Výsledné portfolio obsahuje 60 až 100 akcií, které jsou vybrány na základě fundamentální analýzy. Každý rok se portfolio manažeři potkají s více jak 100 společnostmi.  

Fond je určený pro všechny investory, kteří cílí na potenciálně nejvyšší možné zhodnocení a uvědomují si plně všechna rizika spojené s investicemi s vysokou mírou kolísání.

Výkonnost fondu

Tabulka výkonnosti k 11.12.2019

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +23.94% +1.93% +2.45% +5.50% +19.55% +9.88% +38.86% +141.65%
Výkon p.a. - - - - - +4.82% +6.79% +7.02%
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
+23.94% -12.01% +24.44% -1.72% +2.81% +2.31% +19.58% +21.62% -6.20% +37.03%

Výhody fondu

  • - Investice do akcií firem z oblasti ekonomiky životního stylu.

    - Náš přístup se inspiruje z hierarchie lidských potřeb, kterou definoval americký psycholog Abraham Maslow.

    - Výsledné portfolio obsahuje 60 až 100 akcií z osmi odvětvích.