Amundi Funds Equity India Select

Akciový - rychle rostoucí trhy ISIN: LU0755947040

Tabulka výkonnosti k 23.05.2019

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +3.83% +0.48% +9.44% +9.74% +4.54% +6.63% +32.11% +85.00%
Výkon p.a. - - - - - +3.26% +5.73% +9.19%

Popis fondu

Fond usiluje o dlouhodobý kapitálový růst prostřednictvím investic nejméně dvou třetin aktiv do indických akcií a akciových nástrojů. Manažer fondu diversifikuje složení portfolia, aby odráželo široké spektrum indické ekonomiky. Do portfolia jsou primárně zahrnuty akcie společností, u kterých se manažer fondu domnívá, že mají potenciál růstu zisku a vedení/finanční zdroje pro jeho dosažení. Cílem fondu je překonávat referenční index BSE 100. Manažer fondu si neklade za cíl kopírovat referenční ukazatel a může se od něj výrazně odchylovat. V případě, že výkonnost fondu překoná referenční index o 2 %, může manažer uplatnit nárok na výkonnostní odměnu ve výši 20 % z části zhodnocení fondu převyšující stanovený referenční index (BSE 100 + 2 %).  

Původní název fondu byl SGAM Fund Equities India. Fond není v ČR nabízen. Z /do tohoto fondu nelze přestupovat, avšak v případě odkupu z tohoto fondu na účet jiného fondu Amundi nebude účtován poplatek za nákup. 

Fond je určený pro všechny investory, kteří cílí na potenciálně nejvyšší možné zhodnocení a uvědomují si plně všechna rizika spojené s investicemi s vysokou mírou kolísání.

Výkonnost fondu

Tabulka výkonnosti k 23.05.2019

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +3.83% +0.48% +9.44% +9.74% +4.54% +6.63% +32.11% +85.00%
Výkon p.a. - - - - - +3.26% +5.73% +9.19%
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
+3.83% -10.40% +33.55% +2.11% -1.87% +30.81% -6.05% +20.92% - -

Výhody fondu

  • - Zajímavá a jednoduchá investice do indických akcií 

    - Podíl akcií v portfoliu může kolísat mezi 67 až 100 %