Amundi Funds Equity Emerging Conservative

Akciový - rychle rostoucí trhy ISIN: LU0945154085

Ke dni 12.7.2021 dochází z rozhodnutí Představenstva společnosti k likvidaci fondu. Poslední žádosti o odkup je možné podat do 24.6.2021. Do fondu již není možné investovat.

Tabulka výkonnosti k 12.07.2021

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +3.17% -3.82% -0.65% -0.56% +21.11% +3.32% +6.15% -10.92%
Výkon p.a. - - - - - +1.64% +1.20% -1.66%

Co vám může fond přinést?

Fond nabízí investorům možnost investovat do rychle rostoucích trhů (Asie, Evropa, Amerika, Afrika) a profitovat tak z jejich silného růstového potenciál.

Fond investuje minimálně dvě třetiny svého majetku do akcií z rychle rostoucích trhů.

Cílem fondu je překonat výkonnost světového akciového indexu MSCI Emerging Markets Net Return a přitom se snažit udržet úroveň volatility pod úrovní indexu.

Příklady Investic

Akcie společností Chungwa Telecom co., China Telecom corp., China Mobile, Taiwan Cement corp. a další.

Jedná se o příklady emitentů cenných papírů nebo správců fondů, které jsou nebo byly v portfoliu fondu přítomny, ale již zde být nemusí. Aktuálních Top 10 pozic najdete vždy v měsíčním komentáři daného fondu.

Fond je určený pro všechny investory, kteří cílí na potenciálně nejvyšší možné zhodnocení a uvědomují si plně všechna rizika spojené s investicemi s vysokou mírou kolísání.

Výkonnost fondu

Tabulka výkonnosti k 12.07.2021

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +3.17% -3.82% -0.65% -0.56% +21.11% +3.32% +6.15% -10.92%
Výkon p.a. - - - - - +1.64% +1.20% -1.66%
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
+3.17% +1.76% +2.71% -15.01% +23.33% +1.45% -13.17% -10.54% - -

Výhody fondu

  • - Jednoduchá investice do globálního portfolia akcií obchodovaných na rozvíjejících se trzích

    - Podíl akcií v portfoliu může kolísat mezi 67 až 100 %

    - Možnost dlouhodobého zhodnocení kapitálu.