Amundi Funds Bond Global Emerging Local Currency

Dluhopisový fond ISIN: LU1049753053

Výhodný přístup k potenciálu dluhopisových trhů rozvíjejících se zemí

Tabulka výkonnosti k 17.04.2019

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +3.67% +0.50% +1.51% +3.66% -11.68% -7.89% - -24.94%
Výkon p.a. - - - - - -4.03% - -5.67%

Popis fondu

Fond nabízí investorům možnost investovat do dluhopisů vydaných emitenty z rozvíjejících se trhů. Tyto dluhopisy tvoří minimálně dvě třetiny portfolia fondu. V základním členění se dluhopisy z rozvíjejících se trhů dělí na dluhopisy v lokální měně ((lokální dluh) a dluhopisy denominované v jiné měně (externí dluh denominován v USD, eur). Lokální dluhopisy nabízí typicky vyšší zhodnocení, je však třeba počítat s rizikem oslabení měny. Lokální dluh má nízkou korelaci s ostatními aktivy, avšak ve srovnání s externím dluhem jeho cenový vývoj má větší výkyvy. Investiční tým se zaměřuje především na lokální dluh. 

Podle definice je za rozvíjející trh považován trh/země, kde HDP na obyvatele nepřesahuje 10 000 USD, lokální trh splňuje podmínky minimální likvidity a je zajištěna bezpečnost transakcí a na lokální trh mají přístup zahraniční investoři. 

Investoři mohou do fondu investovat v korunách. Protože se jedná o zajištěnou třídu, nejsou investoři vystaveni měnové riziku vzhledem k základní měně fondu, kterou je americký dolar. Všechny přestupy v rámci skupiny fondů Amundi jsou realizovány zdarma. Investor tak může měnit libovolně investiční strategii, aniž by platil jakékoliv poplatky.


Fond je určený pro všechny investory, kteří cílí na potenciálně nejvyšší možné zhodnocení a uvědomují si plně všechna rizika spojené s investicemi s vysokou mírou kolísání.

Výkonnost fondu

Tabulka výkonnosti k 17.04.2019

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +3.67% +0.50% +1.51% +3.66% -11.68% -7.89% - -24.94%
Výkon p.a. - - - - - -4.03% - -5.67%
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
+3.67% -10.73% +5.38% +5.63% -18.80% -10.52% - - - -

Výhody fondu

  • - Možnost investovat do dluhopisů z rozvíjejících se trhů.

    - Výkonnost je určena pohyby cen na dluhopisových trzích a může výrazně kolísat v čase. 

    - Vysoká likvidita a dostupnost finanční prostředků.