Amundi Funds - CPR Global Lifestyles

Akciový - sektorově orientovaný ISIN: LU1049755421

Změna spotřebitelských zvyků a stále vyšší orientace lidí na zdraví a životní styl nabízí příležitost.

Tabulka výkonnosti k 02.07.2020

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +4.34% +2.34% +18.15% +3.45% +9.88% +12.08% +27.38% +75.95%
Výkon p.a. - - - - - +5.87% +4.96% +9.68%

Popis fondu

Spotřebitelské výdaje se globálně zvyšují. Vyšší bohatství společnosti znamená, že lidé si chtějí více užívat, realizovat se, rozvíjet sebe sama a uspokojovat své potřeby více skrze zážitky než hromadění materiálních věcí. Tento trend je přítomný ve vyspělých i rozvíjejících se zemích. Tržby firem, které působí v sektorech volného času, turismu, luxusního zboží a služeb a digitálních technologií, se tak v současné době rychle zvyšují.

Fond investuje minimálně 67 % svých aktiv do akcií společností, které využívají silné dynamiky růstu tržeb v oblasti ekonomiky životní stylu a naplnění sama sebe. Náš přístup je multi-sektorový a zahrnuje osm oblastí: automobily, správa majetku, digitální technologie, turismus, volný čas, wellness, luxusní zboží a služby, sport a oblečení.

Výsledné portfolio obsahuje 60 až 100 akcií, které jsou vybrány na základě fundamentální analýzy. Každý rok se portfolio manažeři potkají s více jak 100 společnostmi.  

Investoři mohou do fondu investovat v korunách,eurech a dolaru. Kurz fondu je do CZK pouze přepočten aktuálním směnným kurzema není u něho zajištěno měnové riziko do CZK.

Fond je určený pro všechny investory, kteří cílí na potenciálně nejvyšší možné zhodnocení a uvědomují si plně všechna rizika spojené s investicemi s vysokou mírou kolísání.

Výkonnost fondu

Tabulka výkonnosti k 02.07.2020

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +4.34% +2.34% +18.15% +3.45% +9.88% +12.08% +27.38% +75.95%
Výkon p.a. - - - - - +5.87% +4.96% +9.68%
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
+4.34% +28.33% -6.85% +3.18% +1.21% +11.59% +21.05% - - -

Výhody fondu

  • - Investice do akcií firem z oblasti ekonomiky životního stylu

    - Náš přístup se inspiruje z hierarchie lidských potřeb, kterou definoval americký psycholog Abraham Maslow.

    - Výsledné portfolio obsahuje 60 až 100 akcií z osmi odvětvích