Informační povinnosti mesíční

Fond Datum Objem prodaných
PL v Kč
Objem prodaných
PL v ks
Objem odkoupených
PL v Kč
Objem odkoupených
PL v ks
Amundi CR - Sporokonto 30.06.2020 50 719 985 31 338 100 19 038 719 11 762 471
Amundi CR Dluhopisový PLUS 30.06.2020 56 137 077 33 827 067 23 623 360 14 225 369
KB Dluhopisový 30.06.2020 9 592 271 7 125 589 26 067 271 19 369 784
Amundi CR Balancovaný - konzervativní 30.06.2020 9 154 077 6 283 247 1 611 617 1 106 554
Amundi CR Krátkodobý 30.06.2020 395 541 491 366 159 350 172 378 919 159 574 404
KBPB Balanced Strategy 30.06.2020 0 0 2 370 000 2 302 312
KBPB Conservative Strategy 30.06.2020 0 0 17 819 999 17 353 198
KB Privátní správa aktiv 5D - Exclusive D 30.06.2020 15 603 578 14 840 398 12 472 038 11 859 929
KB PSA 5D – Popular 30.06.2020 5 766 582 6 365 850 5 783 339 6 378 684
KB Privátní správa aktiv 5D - Exclusive A 30.06.2020 19 199 286 15 850 278 13 153 233 10 814 903
KB PSA 1 - Popular 30.06.2020 4 426 331 4 351 108 3 758 677 3 694 359
KB Privátní správa aktiv 1 - Exclusive 30.06.2020 62 557 871 59 248 447 4 217 332 3 993 499
KB PSA 2 - Popular 30.06.2020 2 145 645 2 008 882 3 739 691 3 503 190
KB Privátní správa aktiv 2 - Exclusive 30.06.2020 36 085 593 26 273 369 13 449 396 9 779 511
KB PSA 4 - Popular 30.06.2020 3 961 851 3 747 220 2 809 656 2 655 232
KB Privátní správa aktiv 4 - Exclusive 30.06.2020 17 293 381 12 172 564 5 681 616 3 976 294
KB Privátní správa aktiv Flexibilní - Exclusive 30.06.2020 28 635 182 27 645 078 2 963 253 2 872 083
KB PSA Flexibilní - Popular 30.06.2020 8 407 386 8 103 289 8 651 323 8 399 844
KBPB EQUITY STRATEGY - TŘÍDA PREMIUM 30.06.2020 6 134 741 6 075 399 9 995 249 9 897 913
KBPB EQUITY STRATEGY - TŘÍDA PRIVATE 30.06.2020 0 0 1 251 965 1 229 587
KBPB BOND STRATEGY - TŘÍDA PREMIUM 30.06.2020 4 406 940 4 400 000 9 286 844 9 271 737
KBPB BOND STRATEGY - TŘÍDA PRIVATE 30.06.2020 0 0 0 0
KBPB Short Term Strategy - třída PREMIUM 30.06.2020 1 599 386 1 573 270 16 308 905 16 042 695
KBPB Short Term Strategy - třída PRIVATE 30.06.2020 4 274 784 4 197 308 11 999 998 11 782 030
Amundi CR Akciový - Střední a východní Evropa - třída A 30.06.2020 1 295 197 1 427 911 1 737 783 1 911 735