Informační povinnosti mesíční

Fond Datum Objem prodaných
PL v Kč
Objem prodaných
PL v ks
Objem odkoupených
PL v Kč
Objem odkoupených
PL v ks
Amundi CR - Sporokonto 30.04.2021 28 364 368 17 676 279 10 956 787 6 830 797
Amundi CR Dluhopisový PLUS 30.04.2021 45 950 294 28 516 391 7 810 315 4 845 089
KB Dluhopisový 30.04.2021 25 201 761 19 528 282 17 970 276 13 927 702
Amundi CR Balancovaný - konzervativní 30.04.2021 10 086 025 7 151 009 1 365 443 967 672
Amundi CR Krátkodobý 30.04.2021 767 502 960 712 290 623 33 734 543 31 307 690
KBPB Balanced Strategy 30.04.2021 0 0 5 879 999 5 301 117
KBPB Conservative Strategy 30.04.2021 126 879 960 119 251 251 123 749 999 115 794 688
KB Privátní správa aktiv 5D - Exclusive D 30.04.2021 51 117 323 44 368 838 4 568 341 3 963 715
KB PSA 5D – Popular 30.04.2021 13 444 726 13 516 211 4 640 318 4 667 748
KB Privátní správa aktiv 5D - Exclusive A 30.04.2021 40 118 066 30 123 036 6 550 140 4 918 262
KB PSA 1 - Popular 30.04.2021 5 024 238 4 971 468 1 249 823 1 236 677
KB Privátní správa aktiv 1 - Exclusive 30.04.2021 107 031 134 102 040 589 1 897 793 1 809 146
KB PSA 2 - Popular 30.04.2021 2 624 990 2 395 319 2 382 096 2 170 043
KB Privátní správa aktiv 2 - Exclusive 30.04.2021 48 893 747 34 629 881 15 664 528 11 096 700
KB PSA 4 - Popular 30.04.2021 4 881 440 4 215 938 2 608 487 2 247 259
KB Privátní správa aktiv 4 - Exclusive 30.04.2021 18 600 610 11 929 921 4 302 173 2 756 491
KB Privátní správa aktiv Flexibilní - Exclusive 30.04.2021 13 250 084 11 996 155 32 195 880 29 149 567
KB PSA Flexibilní - Popular 30.04.2021 3 447 138 3 119 402 5 741 337 5 198 370
KBPB Equity Strategy - TŘÍDA PREMIUM 30.04.2021 16 604 447 13 164 331 24 494 381 19 430 981
KBPB Equity Strategy - TŘÍDA PRIVATE 30.04.2021 0 0 0 0
KBPB Bond Strategy - TŘÍDA PREMIUM 30.04.2021 19 982 906 20 075 732 25 986 447 26 113 780
KBPB Bond Strategy - TŘÍDA PRIVATE 30.04.2021 6 003 100 6 000 000 0 0
KBPB Short Term Strategy - třída PREMIUM 30.04.2021 4 019 751 3 975 510 10 246 089 10 137 481
KBPB Short Term Strategy - třída PRIVATE 30.04.2021 63 520 206 62 658 633 127 069 938 125 303 163
Amundi CR Akciový - Střední a východní Evropa - třída A 30.04.2021 2 555 558 2 636 699 1 117 449 1 151 159
Amundi CR IM Dluhopisový 30.04.2021 0 0 0 0
Amundi CR IM Akciový 30.04.2021 0 0 0 0
Amundi CR Balancovaný 30.04.2021 0 0 0 0
Amundi CR - All Stars Selection - A 30.04.2021 0 0 0 0
Amundi CR Privátní fond úrokových výnosů - A 30.04.2021 0 0 0 0