Informační povinnosti mesíční

Fond Date Objem prodaných
PL v Kč
Objem prodaných
PL v ks
Objem odkoupených
PL v Kč
Objem odkoupených
PL v ks
Amundi CR - Sporokonto 31.08.2020 12 263 980 7 589 319 22 553 841 13 942 965
Amundi CR Dluhopisový PLUS 31.08.2020 24 811 548 14 957 335 12 873 727 7 758 591
KB Dluhopisový 31.08.2020 9 622 153 7 157 323 43 490 741 32 354 927
Amundi CR Balancovaný - konzervativní 31.08.2020 5 722 562 3 947 399 1 358 300 936 838
Amundi CR Krátkodobý 31.08.2020 303 733 256 281 107 801 140 589 955 130 117 164
KBPB Balanced Strategy 31.08.2020 0 0 1 995 000 1 889 741
KBPB Conservative Strategy 31.08.2020 0 0 0 0
KB Privátní správa aktiv 5D - Exclusive D 31.08.2020 31 666 813 30 433 861 6 744 494 6 484 968
KB PSA 5D – Popular 31.08.2020 6 041 527 6 734 491 5 187 031 5 782 731
KB Privátní správa aktiv 5D - Exclusive A 31.08.2020 29 692 220 24 668 591 9 834 128 8 184 748
KB PSA 1 - Popular 31.08.2020 4 916 792 4 826 054 1 117 814 1 097 212
KB Privátní správa aktiv 1 - Exclusive 31.08.2020 24 968 222 23 609 851 8 863 459 8 381 620
KB PSA 2 - Popular 31.08.2020 2 836 199 2 649 850 2 131 560 1 990 219
KB Privátní správa aktiv 2 - Exclusive 31.08.2020 24 468 336 17 755 544 9 734 520 7 078 185
KB PSA 4 - Popular 31.08.2020 2 632 555 2 471 129 1 675 785 1 570 716
KB Privátní správa aktiv 4 - Exclusive 31.08.2020 9 803 804 6 836 581 4 062 837 2 843 691
KB Privátní správa aktiv Flexibilní - Exclusive 31.08.2020 19 972 234 18 988 787 15 852 131 15 056 058
KB PSA Flexibilní - Popular 31.08.2020 6 438 314 6 112 827 7 516 733 7 137 559
KBPB EQUITY STRATEGY - TŘÍDA PREMIUM 31.08.2020 2 110 593 2 025 377 4 199 993 4 006 566
KBPB EQUITY STRATEGY - TŘÍDA PRIVATE 31.08.2020 9 415 800 9 000 000 1 252 212 1 197 372
KBPB BOND STRATEGY - TŘÍDA PREMIUM 31.08.2020 1 004 096 999 200 18 572 097 18 463 986
KBPB BOND STRATEGY - TŘÍDA PRIVATE 31.08.2020 0 0 0 0
KBPB Short Term Strategy - třída PREMIUM 31.08.2020 4 030 925 3 964 714 14 588 035 14 348 126
KBPB Short Term Strategy - třída PRIVATE 31.08.2020 1 252 212 1 229 105 0 0
Amundi CR Akciový - Střední a východní Evropa - třída A 31.08.2020 647 432 730 745 900 050 1 015 106
Amundi CR IM Dluhopisový 31.08.2020 0 0 0 0
Amundi CR IM Akciový 31.08.2020 0 0 0 0
Amundi CR Balancovaný 31.08.2020 0 0 0 0
Amundi CR - All Stars Selection - A 31.08.2020 0 0 0 0