Informační povinnosti mesíční

Fond Datum Objem prodaných
PL v Kč
Objem prodaných
PL v ks
Objem odkoupených
PL v Kč
Objem odkoupených
PL v ks
Amundi CR - Sporokonto 30.06.2022 23 783 595 15 475 115 35 059 553 22 770 021
Amundi CR All Star Selection 30.06.2022 416 223 091 301 895 920 294 606 819 215 388 007
Amundi CR Dluhopisový PLUS 30.06.2022 23 420 227 16 693 215 17 546 157 12 447 287
KB Dluhopisový 30.06.2022 10 065 696 9 093 502 32 523 123 29 246 150
Amundi CR Balancovaný - konzervativní 30.06.2022 5 358 836 4 294 823 825 059 671 839
Amundi CR Krátkodobý 30.06.2022 349 145 233 320 405 590 2 147 483 647 2 147 483 647
KBPB Balanced Strategy 30.06.2022 0 0 7 875 985 6 974 690
KBPB Conservative Strategy 30.06.2022 0 0 0 0
KB Privátní správa aktiv 5D - Dividendová (třída D) 30.06.2022 18 107 443 14 712 259 11 997 640 9 785 944
KB Privátní správa aktiv 5D - Dividendová (třída A) 30.06.2022 22 390 913 15 202 605 15 432 039 10 530 434
KB Privátní správa aktiv 1 - Úroková 30.06.2022 53 402 989 53 271 741 1 509 220 1 506 114
KB Privátní správa aktiv 2 - Konzervativní 30.06.2022 65 807 288 50 875 369 5 003 023 3 864 645
KB Privátní správa aktiv 4 - Tematická 30.06.2022 21 374 292 14 552 172 7 014 009 4 774 189
KB Privátní správa aktiv 3 - Flexibilní 30.06.2022 36 323 147 34 261 382 4 502 123 4 240 841
KBPB Equity Strategy - TŘÍDA PREMIUM 30.06.2022 3 294 412 2 674 421 5 608 114 4 590 567
KBPB Equity Strategy - TŘÍDA PRIVATE 30.06.2022 0 0 9 999 998 8 309 787
KBPB Bond Strategy - TŘÍDA PREMIUM 30.06.2022 6 547 992 7 063 227 4 001 715 4 405 680
KBPB Bond Strategy - TŘÍDA PRIVATE 30.06.2022 12 994 800 14 000 000 14 018 008 15 290 389
KBPB Short Term Strategy - třída PREMIUM 30.06.2022 12 962 560 12 763 886 3 490 037 3 436 528
KBPB Short Term Strategy - třída PRIVATE 30.06.2022 64 274 328 63 068 883 94 999 995 93 221 440
Amundi CR Akciový - Střední a východní Evropa - třída A 30.06.2022 2 964 383 3 364 106 5 849 318 6 460 566
Amundi CR IM Dluhopisový 30.06.2022 36 813 472 40 951 712 1 765 899 1 962 054
Amundi CR IM Akciový 30.06.2022 20 321 742 18 568 755 1 524 982 1 390 437
Amundi CR Privátní fond úrokových výnosů 30.06.2022 14 421 532 14 856 919 1 999 999 2 052 681
Amundi CR Balancovaný 30.06.2022 20 745 624 21 411 461 7 679 110 7 995 734
Amundi CR Private Equity 5 30.06.2022 0 0 135 883 718 135 200 745