Informační povinnosti mesíční

Fond Datum Objem prodaných
PL v Kč
Objem prodaných
PL v ks
Objem odkoupených
PL v Kč
Objem odkoupených
PL v ks
Amundi CR - Sporokonto 30.09.2021 29 697 258 18 642 041 10 329 736 6 483 750
Amundi CR Dluhopisový PLUS 30.09.2021 46 036 303 28 695 387 6 783 316 4 233 381
KB Dluhopisový 30.09.2021 22 826 750 17 800 535 6 970 878 5 431 881
Amundi CR Balancovaný - konzervativní 30.09.2021 11 602 475 8 134 617 1 154 497 809 279
Amundi CR Krátkodobý 30.09.2021 291 276 075 270 545 436 244 478 200 227 083 189
KBPB Balanced Strategy 30.09.2021 0 0 29 849 998 26 124 639
KBPB Conservative Strategy 30.09.2021 0 0 0 0
KB Privátní správa aktiv 5D - Exclusive D 30.09.2021 37 451 108 31 195 905 6 482 229 5 388 045
KB PSA 5D – Popular 30.09.2021 10 093 646 9 773 774 6 312 776 6 109 416
KB Privátní správa aktiv 5D - Exclusive A 30.09.2021 37 543 152 26 991 480 9 192 470 6 645 805
KB PSA 1 - Popular 30.09.2021 4 728 983 4 704 004 644 742 641 574
KB Privátní správa aktiv 1 - Exclusive 30.09.2021 73 301 454 70 263 031 511 276 490 071
KB PSA 2 - Popular 30.09.2021 1 919 826 1 687 774 2 348 868 2 066 903
KB Privátní správa aktiv 2 - Exclusive 30.09.2021 36 346 424 24 800 024 11 385 078 7 774 058
KB PSA 4 - Popular 30.09.2021 2 912 383 2 331 958 2 438 187 1 948 711
KB Privátní správa aktiv 4 - Exclusive 30.09.2021 8 081 475 4 808 124 5 031 827 2 988 968
KB Privátní správa aktiv Flexibilní - Exclusive 30.09.2021 16 306 104 14 759 042 6 939 974 6 280 563
KB PSA Flexibilní - Popular 30.09.2021 1 839 303 1 664 973 3 309 438 2 996 032
KBPB Equity Strategy - TŘÍDA PREMIUM 30.09.2021 2 867 453 2 204 705 10 045 935 7 611 022
KBPB Equity Strategy - TŘÍDA PRIVATE 30.09.2021 5 124 902 3 869 778 1 999 999 1 511 715
KBPB Bond Strategy - TŘÍDA PREMIUM 30.09.2021 7 571 268 7 599 081 499 998 502 157
KBPB Bond Strategy - TŘÍDA PRIVATE 30.09.2021 10 013 283 9 967 136 0 0
KBPB Short Term Strategy - třída PREMIUM 30.09.2021 3 879 178 3 845 952 18 464 021 18 304 929
KBPB Short Term Strategy - třída PRIVATE 30.09.2021 63 380 670 62 653 885 274 009 581 270 825 419
Amundi CR Akciový - Střední a východní Evropa - třída A 30.09.2021 4 329 874 3 794 407 1 240 844 1 086 095
Amundi CR IM Dluhopisový 30.09.2021 0 0 0 0
Amundi CR IM Akciový 30.09.2021 0 0 0 0
Amundi CR Balancovaný 30.09.2021 0 0 0 0
Amundi CR All Star Selection 30.09.2021 0 0 0 0
Amundi CR Privátní fond úrokových výnosů - A 30.09.2021 0 0 0 0