Informační povinnosti mesíční

Fond Datum Objem prodaných
PL v Kč
Objem prodaných
PL v ks
Objem odkoupených
PL v Kč
Objem odkoupených
PL v ks
Amundi CR Dluhopisový PLUS 31.12.2019 43 062 490 26 231 846 26 123 825 15 914 195
KB Konzervativní profil 31.12.2019 18 426 189 16 482 149 826 181 738 571
KB Vyvážený profil 31.12.2019 23 752 985 22 720 328 9 958 279 9 537 468
Amundi CR Balancovaný - dynamický 31.12.2019 30 661 488 12 739 331 2 573 103 1 065 945
KB Dluhopisový 31.12.2019 8 469 330 6 373 580 7 721 790 5 809 425
Amundi CR Krátkodobých dluhopisů 31.12.2019 15 132 663 9 410 994 1 881 854 1 170 091
Amundi CR Balancovaný - konzervativní 31.12.2019 16 867 013 11 457 408 1 476 625 1 003 022
Amundi CR Krátkodobý (dříve "KB Peněžní trh") 31.12.2019 597 448 015 556 007 234 601 819 867 560 149 398
KB Absolutních výnosů 31.12.2019 47 130 605 45 128 790 9 155 000 8 761 550
KBPB Balanced Strategy 31.12.2019 0 0 0 0
KBPB Conservative Strategy 31.12.2019 0 0 0 0
KB Privátní správa aktiv 5D - Exclusive D 31.12.2019 33 700 209 28 114 953 25 531 041 21 219 395
KB PSA 5D – Popular 31.12.2019 8 907 945 8 939 146 6 504 499 6 504 364
KB Privátní správa aktiv 5D - Exclusive A 31.12.2019 73 245 464 54 763 321 13 485 336 10 039 580
KB PSA 1 - Popular 31.12.2019 6 552 315 6 446 987 1 219 695 1 199 645
KB Privátní správa aktiv 1 - Exclusive 31.12.2019 71 470 112 67 746 429 7 447 011 7 058 608
KB PSA 2 - Popular 31.12.2019 2 019 131 1 840 747 3 807 959 3 467 322
KB Privátní správa aktiv 2 - Exclusive 31.12.2019 36 648 108 25 950 451 17 985 233 12 717 959
KB PSA 4 - Popular 31.12.2019 3 472 726 2 992 393 3 482 868 2 989 758
KB Privátní správa aktiv 4 - Exclusive 31.12.2019 27 975 983 17 860 903 3 808 324 2 438 904
KB Privátní správa aktiv Flexibilní - Exclusive 31.12.2019 35 871 278 34 614 969 6 989 704 6 748 050
KB PSA Flexibilní - Popular 31.12.2019 3 457 304 3 335 707 3 313 602 3 196 347
KBPB EQUITY STRATEGY - TŘÍDA PREMIUM 31.12.2019 1 987 020 1 800 000 8 179 281 7 409 440
KBPB EQUITY STRATEGY - TŘÍDA PRIVATE 31.12.2019 5 548 500 5 000 000 0 0
KBPB BOND STRATEGY - TŘÍDA PREMIUM 31.12.2019 9 472 400 9 520 000 9 974 101 10 024 222
KBPB BOND STRATEGY - TŘÍDA PRIVATE 31.12.2019 0 0 3 329 100 3 331 765
KBPB Short Term Strategy - třída PREMIUM 31.12.2019 3 013 115 2 977 975 2 794 819 2 762 225
KBPB Short Term Strategy - třída PRIVATE 31.12.2019 0 0 22 219 397 21 932 087
Amundi CR Akciový - Střední a východní Evropa - třída A 31.12.2019 6 979 814 6 474 334 780 438 722 187
Amundi CR - Sporokonto 31.12.2019 20 539 046 12 761 130 47 594 996 29 566 649
Amundi CR IM Dluhopisový 31.12.2019 0 0 0 0
Amundi CR IM Akciový 31.12.2019 0 0 0 0
Realitní fond KB 3 – třída A 31.12.2019 0 0 0 0
Realitní fond KB 3 – třída D 31.12.2019 0 0 0 0