Informační povinnosti mesíční

Fond Datum Objem prodaných
PL v Kč
Objem prodaných
PL v ks
Objem odkoupených
PL v Kč
Objem odkoupených
PL v ks
CPR Global Silver Age 31.12.2018 5 209 058 497 14 324 796 1 364
CPR Global Silver Age 31.12.2018 2 508 2 31 810 27
First Eagle Amundi International Fund 31.12.2018 22 694 647 9 425 15 353 299 6 404
First Eagle Amundi International Fund 31.12.2018 37 037 243 52 092 338
First Eagle Amundi International Fund 31.12.2018 354 215 55 14 718 2
CPR Global Disruptive Opportunities 31.12.2018 2 443 361 248 9 021 274 927
Amundi Funds - CPR Global Lifestyles 31.12.2018 10 972 55 14 061 72
Amundi Funds Bond Global Aggregate 31.12.2018 11 656 229 4 759 2 471 959 1 009
Amundi index MSCI North America 31.12.2018 837 053 271 2 025 926 671
First Eagle Amundi Income Builder Fund 31.12.2018 4 024 657 1 648 3 977 833 1 646
Amundi Funds Bond Euro High Yield 31.12.2018 41 179 1 968 1 012 48
Amundi Funds Bond Euro High Yield Short Term 31.12.2018 933 297 385 134 677 55
Amundi Funds Bond Global 31.12.2018 23 569 888 511 19
Amundi Funds Cash 31.12.2018 84 967 850 24 976 249
Amundi Funds Cash 31.12.2018 227 143 2 150 187 236 1 772
Amundi Funds CPR Global Gold Mines 31.12.2018 69 572 1 898 20 677 569
Amundi Funds CPR Global Resources 31.12.2018 1 358 465 570 332 321 139
Amundi Funds CPR Global Resources 31.12.2018 253 4 89 1
Amundi Funds Equity Emerging World 31.12.2018 876 7 176 1
Amundi Funds Equity Global Conservative 31.12.2018 0 0 1 486 9
Amundi Funds Equity Global Conservative 31.12.2018 3 480 22 272 1
Amundi Funds Equity Japan Target 31.12.2018 3 387 18 2 337 12
Amundi Funds Equity Japan Value 31.12.2018 829 259 272 567 073 186
Amundi Funds Equity Latin America 31.12.2018 128 1 1 706 24
Amundi Funds – SBI FM Equity India 31.12.2018 2 056 9 6 901 30
Amundi Funds - Wells Fargo US Mid Cap 31.12.2018 267 1 1 201 7
Amundi index MSCI North America 31.12.2018 2 712 9 26 345 85
Amundi index MSCI North America 31.12.2018 4 364 17 40 679 163
CPR Invest - Reactive 31.12.2018 1 102 1 2 912 2
Amundi Funds CPR Global Resources 31.12.2018 21 0 65 285 738
Amundi Funds CPR Global Gold Mines 31.12.2018 2 628 93 61 688 2 178
Amundi CR Dluhopisový PLUS 31.12.2018 59 496 943 37 029 208 8 762 779 5 452 740
KB Konzervativní profil 31.12.2018 22 299 214 20 116 903 1 847 523 1 666 690
KB Vyvážený profil 31.12.2018 14 329 437 14 092 816 5 332 425 5 251 111
Amundi CR Balancovaný - dynamický 31.12.2018 20 413 275 8 929 909 3 599 632 1 578 983
KB Dluhopisový 31.12.2018 8 436 072 6 420 350 8 318 054 6 330 780
Amundi CR Krátkodobých dluhopisů 31.12.2018 9 058 838 5 692 298 903 261 567 414
Amundi CR Balancovaný - konzervativní 31.12.2018 9 300 586 6 342 819 1 847 673 1 261 903
KB Peněžní trh 31.12.2018 82 609 406 77 793 623 475 786 136 448 055 657
Amundi Funds US Aggregate 31.12.2018 11 041 92 392 3
Amundi Funds Equity Europe Concentrated 31.12.2018 4 237 23 32 821 185
Amundi Funds Equity US Relative Value 31.12.2018 8 330 52 1 427 8
Amundi Funds Equity Greater China 31.12.2018 10 527 15 1 809 2
Amundi Funds Equity Japan Value 31.12.2018 105 072 9 75 299 6
Amundi Funds Equity Greater China 31.12.2018 1 901 13 1 903 12
Amundi Funds Equity US Relative Value 31.12.2018 1 712 160 520 409 404 122
Amundi Funds Equity US Relative Value 31.12.2018 466 2 82 0
Amundi Funds Equity India Select 31.12.2018 1 666 9 0 0
Amundi Funds Equity India Select 31.12.2018 2 174 12 0 0
Amundi Funds US Aggregate 31.12.2018 30 300 200 37 479 246
Amundi Funds Bond Europe 31.12.2018 6 198 31 3 315 16
Amundi Funds Bond Global Emerging Local Currency 31.12.2018 693 214 384 98 110 54
Amundi Funds - CPR Global Lifestyles 31.12.2018 2 936 965 847 5 007 023 1 451
Amundi Funds Equity Emerging World 31.12.2018 258 629 114 331 654 150
Amundi Funds Equity Europe Concentrated 31.12.2018 5 403 874 2 225 1 470 138 619
Amundi Funds Equity Emerging Conservative 31.12.2018 2 842 34 115 1
KBI Water fund 31.12.2018 1 699 816 192 405 7 606 772 856 182
KBPB Balanced Strategy 31.12.2018 0 0 10 121 971 10 220 204
KBPB Conservative Strategy 31.12.2018 0 0 0 0
KB Privátní správa aktiv 5D - Exclusive D 31.12.2018 11 312 698 10 268 938 61 901 384 55 787 495
KB PSA 5D – Popular 31.12.2018 6 735 253 7 342 728 7 815 026 8 532 135
KB Privátní správa aktiv 5D - Exclusive A 31.12.2018 86 139 029 70 110 670 22 689 821 18 468 865
KB PSA 1 - Popular 31.12.2018 8 837 892 8 828 783 782 676 781 812
KB Privátní správa aktiv 1 - Exclusive 31.12.2018 154 507 092 148 717 610 3 238 659 3 116 986
KB PSA 2 - Popular 31.12.2018 3 088 375 2 967 292 1 809 634 1 742 440
KB Privátní správa aktiv 2 - Exclusive 31.12.2018 78 131 154 58 273 785 7 350 399 5 473 708
KB PSA 4 - Popular 31.12.2018 3 164 916 2 987 428 1 916 221 1 819 621
KB Privátní správa aktiv 4 - Exclusive 31.12.2018 39 796 756 27 945 466 4 448 452 3 108 108
KB Privátní správa aktiv Flexibilní - Exclusive 31.12.2018 80 413 284 82 383 516 2 286 297 2 343 483
KB PSA Flexibilní - Popular 31.12.2018 9 875 685 10 129 910 2 720 232 2 790 105
KBPB EQUITY STRATEGY - TŘÍDA PREMIUM 31.12.2018 7 346 018 7 372 559 3 499 996 3 512 642
KBPB EQUITY STRATEGY - TŘÍDA PRIVATE 31.12.2018 0 0 8 699 999 8 706 965
KBPB BOND STRATEGY - TŘÍDA PREMIUM 31.12.2018 6 309 246 6 535 370 2 999 999 3 107 519
KBPB BOND STRATEGY - TŘÍDA PRIVATE 31.12.2018 0 0 3 499 999 3 616 822
KBPB Short Term Strategy - třída PREMIUM 31.12.2018 0 0 1 999 999 1 996 804
KBPB Short Term Strategy - třída PRIVATE 31.12.2018 632 325 631 000 5 799 998 5 787 844
Amundi CR Akciový - Střední a východní Evropa 31.12.2018 4 085 147 4 152 181 1 266 885 1 301 309
Amundi Funds Bond Euro Corporate 31.12.2018 1 500 628 590 107 544 42
Amundi Funds Bond Global 31.12.2018 19 133 140 1 556 11
Amundi Funds Equity Emerging World 31.12.2018 500 5 499 5
Amundi Funds - Wells Fargo US Mid Cap 31.12.2018 551 2 316 1
Amundi Funds Equity Latin America 31.12.2018 173 0 35 870 81
Amundi Funds - CPR Global Lifestyles 31.12.2018 210 538 1 387 37 841 241
Amundi Funds Bond Euro High Yield 31.12.2018 8 808 128 3 432 565 163 220
Amundi Funds – SBI FM Equity India 31.12.2018 38 306 273 19 254 135
CPR Invest - Défensive 31.12.2018 26 858 28 1 576 1
KB Absolutních výnosů 31.12.2018 108 854 056 106 630 543 10 114 915 9 909 065