Informační povinnosti mesíční

Fond Datum Objem prodaných
PL v Kč
Objem prodaných
PL v ks
Objem odkoupených
PL v Kč
Objem odkoupených
PL v ks
Amundi CR - Sporokonto 31.12.2021 53 420 000 33 871 697 57 323 879 36 353 810
Amundi CR All Star Selection 31.12.2021 208 177 758 135 610 108 172 974 309 112 837 390
Amundi CR Dluhopisový PLUS 31.12.2021 33 249 757 21 145 833 11 138 208 7 084 010
KB Dluhopisový 31.12.2021 14 452 856 11 601 052 39 573 376 31 952 119
Amundi CR Balancovaný - konzervativní 31.12.2021 12 495 392 8 944 763 1 576 702 1 136 907
Amundi CR Krátkodobý 31.12.2021 439 655 082 407 868 198 399 214 854 370 443 493
KBPB Balanced Strategy 31.12.2021 0 0 2 121 142 1 848 329
KBPB Conservative Strategy 31.12.2021 0 0 0 0
KBPB Equity Strategy - TŘÍDA PREMIUM 31.12.2021 16 323 934 12 310 781 5 623 480 4 269 673
KBPB Equity Strategy - TŘÍDA PRIVATE 31.12.2021 1 026 767 760 512 3 499 997 2 625 457
KBPB Bond Strategy - TŘÍDA PREMIUM 31.12.2021 27 664 966 28 000 462 0 0
KBPB Bond Strategy - TŘÍDA PRIVATE 31.12.2021 4 971 500 5 000 000 3 499 998 3 515 819
KBPB Short Term Strategy - třída PREMIUM 31.12.2021 2 531 727 2 514 879 11 786 981 11 702 390
KBPB Short Term Strategy - třída PRIVATE 31.12.2021 20 994 506 20 780 269 67 558 971 66 877 262
Amundi CR Akciový - Střední a východní Evropa - třída A 31.12.2021 2 393 000 2 154 247 112 385 230 99 366 411
Amundi CR IM Dluhopisový 31.12.2021 47 711 324 48 261 085 5 292 008 5 359 957
Amundi CR IM Akciový 31.12.2021 24 202 856 19 009 342 6 822 879 5 369 435
Amundi CR Privátní fond úrokových výnosů 31.12.2021 17 983 778 18 026 004 13 999 996 14 017 060
Amundi CR Balancovaný 31.12.2021 144 331 659 134 416 086 135 238 066 125 873 438
KB Privátní správa aktiv 5D - Dividendová (třída D) 31.12.2021 7 359 918 5 913 411 7 632 489 6 094 335
KB PSA 5D – Popular 31.12.2021 6 164 310 5 699 468 4 751 592 4 392 866
KB Privátní správa aktiv 5D - Dividendová (třída A) 31.12.2021 28 418 168 19 693 382 7 715 848 5 323 661
KB PSA 1 - Popular 31.12.2021 7 108 798 7 158 741 1 307 495 1 316 509
KB Privátní správa aktiv 1 - Úroková 31.12.2021 63 195 595 61 272 437 2 818 732 2 731 775
KB PSA 2 - Popular 31.12.2021 2 772 421 2 452 762 2 141 895 1 897 976
KB Privátní správa aktiv 2 - Konzervativní 31.12.2021 23 145 427 15 872 586 5 634 649 3 862 298
KB PSA 4 - Popular 31.12.2021 4 035 207 3 180 307 2 506 896 1 978 567
KB Privátní správa aktiv 4 - Tematická 31.12.2021 15 979 896 9 399 585 3 009 938 1 768 806
KB Privátní správa aktiv 3 - Flexibilní 31.12.2021 17 659 629 15 984 991 2 848 798 2 578 261
KB PSA Flexibilní - Popular 31.12.2021 5 352 048 4 842 172 2 695 880 2 441 941