Informační povinnosti mesíční

Fond Date Objem prodaných
PL v Kč
Objem prodaných
PL v ks
Objem odkoupených
PL v Kč
Objem odkoupených
PL v ks
Amundi CR - Sporokonto 31.10.2020 40 999 423 25 296 718 10 636 486 6 562 777
Amundi CR Dluhopisový PLUS 31.10.2020 26 934 705 16 219 855 13 933 225 8 390 921
KB Dluhopisový 31.10.2020 22 530 035 16 707 456 20 799 072 15 417 562
Amundi CR Balancovaný - konzervativní 31.10.2020 5 410 714 3 747 457 1 208 904 837 125
Amundi CR Krátkodobý 31.10.2020 614 487 821 568 618 614 94 107 013 87 081 280
KBPB Balanced Strategy 31.10.2020 0 0 1 963 170 1 871 111
KBPB Conservative Strategy 31.10.2020 0 0 0 0
KB Privátní správa aktiv 5D - Exclusive D 31.10.2020 38 110 249 36 610 138 6 280 588 6 049 131
KB PSA 5D – Popular 31.10.2020 11 395 080 12 672 356 4 742 361 5 276 640
KB Privátní správa aktiv 5D - Exclusive A 31.10.2020 51 536 575 42 898 420 8 770 288 7 282 275
KB PSA 1 - Popular 31.10.2020 5 619 386 5 505 868 2 015 983 1 975 555
KB Privátní správa aktiv 1 - Exclusive 31.10.2020 45 810 693 43 246 057 6 043 081 5 704 709
KB PSA 2 - Popular 31.10.2020 4 021 352 3 739 541 1 602 777 1 492 561
KB Privátní správa aktiv 2 - Exclusive 31.10.2020 44 461 584 32 167 984 10 173 006 7 349 586
KB PSA 4 - Popular 31.10.2020 5 739 817 5 359 589 1 529 698 1 426 844
KB Privátní správa aktiv 4 - Exclusive 31.10.2020 23 882 399 16 578 310 2 319 067 1 604 689
KB Privátní správa aktiv Flexibilní - Exclusive 31.10.2020 24 727 026 23 413 294 11 416 460 10 819 101
KB PSA Flexibilní - Popular 31.10.2020 8 686 078 8 208 973 8 391 942 7 945 167
KBPB Equity Strategy - TŘÍDA PREMIUM 31.10.2020 32 515 226 31 206 845 2 249 483 2 175 099
KBPB Equity Strategy - TŘÍDA PRIVATE 31.10.2020 6 156 656 5 738 332 1 252 704 1 185 711
KBPB Bond Strategy - TŘÍDA PREMIUM 31.10.2020 14 717 979 14 620 980 17 529 976 17 422 227
KBPB Bond Strategy - TŘÍDA PRIVATE 31.10.2020 11 154 122 11 012 066 0 0
KBPB Short Term Strategy - třída PREMIUM 31.10.2020 6 529 549 6 419 926 14 036 914 13 800 625
KBPB Short Term Strategy - třída PRIVATE 31.10.2020 1 252 704 1 229 105 0 0
Amundi CR Akciový - Střední a východní Evropa - třída A 31.10.2020 2 855 913 3 294 043 2 034 251 2 336 244
Amundi CR IM Dluhopisový 31.10.2020 0 0 0 0
Amundi CR IM Akciový 31.10.2020 0 0 0 0
Amundi CR Balancovaný 31.10.2020 0 0 0 0
Amundi CR - All Stars Selection - A 31.10.2020 0 0 0 0