Informační povinnosti mesíční

Fond Datum Objem prodaných
PL v Kč
Objem prodaných
PL v ks
Objem odkoupených
PL v Kč
Objem odkoupených
PL v ks
Amundi CR Dluhopisový PLUS 31.10.2019 26 317 652 16 008 609 24 301 186 14 784 647
KB Konzervativní profil 31.10.2019 5 935 841 5 318 356 756 900 678 047
KB Vyvážený profil 31.10.2019 13 943 929 13 468 184 7 205 770 6 965 958
Amundi CR Balancovaný - dynamický 31.10.2019 15 365 585 6 535 865 2 843 924 1 212 016
KB Dluhopisový 31.10.2019 10 124 571 7 596 614 23 538 446 17 662 426
Amundi CR Krátkodobých dluhopisů 31.10.2019 16 010 615 9 977 863 3 666 984 2 285 319
Amundi CR Balancovaný - konzervativní 31.10.2019 10 485 865 7 118 267 1 720 643 1 168 601
Amundi CR Krátkodobý (dříve "KB Peněžní trh") 31.10.2019 227 704 061 212 334 996 718 791 091 670 264 669
KB Absolutních výnosů 31.10.2019 41 534 157 39 979 769 7 802 051 7 507 007
KBPB Balanced Strategy 31.10.2019 9 450 548 9 099 748 9 100 000 8 773 621
KBPB Conservative Strategy 31.10.2019 20 227 198 19 723 133 10 869 356 10 652 478
KB Privátní správa aktiv 5D - Exclusive D 31.10.2019 38 265 149 32 764 458 12 239 761 10 518 973
KB PSA 5D – Popular 31.10.2019 10 287 262 10 617 638 6 090 249 6 274 247
KB Privátní správa aktiv 5D - Exclusive A 31.10.2019 60 529 184 46 834 454 14 516 642 11 175 061
KB PSA 1 - Popular 31.10.2019 6 712 303 6 622 303 2 998 281 2 958 374
KB Privátní správa aktiv 1 - Exclusive 31.10.2019 69 413 703 65 987 322 7 356 527 6 992 141
KB PSA 2 - Popular 31.10.2019 2 849 308 2 635 408 2 937 929 2 713 296
KB Privátní správa aktiv 2 - Exclusive 31.10.2019 46 888 452 33 654 926 20 369 940 14 621 077
KB PSA 4 - Popular 31.10.2019 4 334 185 3 847 928 1 853 326 1 644 253
KB Privátní správa aktiv 4 - Exclusive 31.10.2019 22 371 757 14 747 356 5 461 011 3 615 699
KB Privátní správa aktiv Flexibilní - Exclusive 31.10.2019 28 536 728 27 643 475 10 230 844 9 908 801
KB PSA Flexibilní - Popular 31.10.2019 5 811 022 5 626 314 4 940 948 4 785 215
KBPB EQUITY STRATEGY - TŘÍDA PREMIUM 31.10.2019 14 048 426 13 327 413 5 000 791 4 744 133
KBPB EQUITY STRATEGY - TŘÍDA PRIVATE 31.10.2019 0 0 999 998 944 464
KBPB BOND STRATEGY - TŘÍDA PREMIUM 31.10.2019 21 443 854 21 568 954 12 930 072 13 005 504
KBPB BOND STRATEGY - TŘÍDA PRIVATE 31.10.2019 0 0 0 0
KBPB Short Term Strategy - třída PREMIUM 31.10.2019 10 077 418 9 980 606 12 010 157 11 894 778
KBPB Short Term Strategy - třída PRIVATE 31.10.2019 0 0 0 0
Amundi CR Akciový - Střední a východní Evropa - třída A 31.10.2019 5 456 388 5 255 854 994 146 961 834
Amundi CR IM Dluhopisový 31.10.2019 0 0 0 0
Amundi CR IM Akciový 31.10.2019 0 0 0 0