Informační povinnosti mesíční

Fond Datum Objem prodaných
PL v Kč
Objem prodaných
PL v ks
Objem odkoupených
PL v Kč
Objem odkoupených
PL v ks
Amundi CR - Sporokonto 31.03.2020 44 638 098 27 780 959 7 030 410 4 364 827
Amundi CR Dluhopisový PLUS 31.03.2020 67 283 200 41 034 046 14 578 269 8 909 901
KB Dluhopisový 31.03.2020 20 666 143 15 523 924 29 364 854 21 960 661
Amundi CR Balancovaný - konzervativní 31.03.2020 14 686 326 10 146 214 1 469 020 1 029 955
Amundi CR Krátkodobý (dříve "KB Peněžní trh") 31.03.2020 1 190 103 004 1 104 913 207 734 082 716 681 431 957
KBPB Balanced Strategy 31.03.2020 1 818 822 1 919 398 0 0
KBPB Conservative Strategy 31.03.2020 2 150 880 2 088 215 0 0
KB Privátní správa aktiv 5D - Exclusive D 31.03.2020 67 295 208 70 530 681 31 374 896 31 877 767
KB PSA 5D – Popular 31.03.2020 14 796 829 17 519 157 7 165 737 8 608 491
KB Privátní správa aktiv 5D - Exclusive A 31.03.2020 99 793 365 89 026 587 24 358 872 21 312 107
KB PSA 1 - Popular 31.03.2020 14 320 687 14 179 974 1 152 363 1 139 584
KB Privátní správa aktiv 1 - Exclusive 31.03.2020 182 507 806 174 493 062 17 671 479 16 804 259
KB PSA 2 - Popular 31.03.2020 10 468 914 10 196 049 2 201 984 2 144 356
KB Privátní správa aktiv 2 - Exclusive 31.03.2020 188 769 434 142 489 821 17 300 716 12 899 097
KB PSA 4 - Popular 31.03.2020 10 663 347 10 851 819 2 152 750 2 226 931
KB Privátní správa aktiv 4 - Exclusive 31.03.2020 57 593 121 43 724 377 15 724 524 11 697 164
KB Privátní správa aktiv Flexibilní - Exclusive 31.03.2020 81 872 384 82 044 929 13 385 857 13 326 837
KB PSA Flexibilní - Popular 31.03.2020 17 011 026 17 091 942 3 935 176 3 958 406
KBPB EQUITY STRATEGY - TŘÍDA PREMIUM 31.03.2020 3 935 483 3 863 240 12 200 917 11 976 948
KBPB EQUITY STRATEGY - TŘÍDA PRIVATE 31.03.2020 1 024 400 1 000 000 3 499 999 3 416 633
KBPB BOND STRATEGY - TŘÍDA PREMIUM 31.03.2020 1 467 079 1 467 960 18 442 823 18 453 895
KBPB BOND STRATEGY - TŘÍDA PRIVATE 31.03.2020 7 530 750 7 500 000 25 999 999 25 893 834
KBPB Short Term Strategy - třída PREMIUM 31.03.2020 1 511 754 1 490 000 29 345 612 28 923 331
KBPB Short Term Strategy - třída PRIVATE 31.03.2020 1 016 100 1 000 000 55 499 999 54 620 607
Amundi CR Akciový - Střední a východní Evropa - třída A 31.03.2020 5 682 854 6 678 519 2 998 630 3 618 195