Informační povinnosti mesíční

Fond Datum Objem prodaných
PL v Kč
Objem prodaných
PL v ks
Objem odkoupených
PL v Kč
Objem odkoupených
PL v ks
Amundi CR - Sporokonto 28.02.2023 27 150 785 17 099 080 22 850 007 14 405 789
Amundi CR All Star Selection 28.02.2023 39 506 112 29 693 508 54 207 539 40 722 311
Amundi CR Dluhopisový PLUS 28.02.2023 14 471 914 9 829 689 15 354 437 10 431 102
KB Dluhopisový 28.02.2023 8 665 802 7 404 113 117 303 845 100 191 444
Amundi CR Balancovaný - konzervativní 28.02.2023 4 349 709 3 342 100 846 126 651 194
Amundi CR Krátkodobý 28.02.2023 441 899 177 390 603 881 2 147 483 647 2 147 483 647
KBPB Balanced Strategy 28.02.2023 0 0 2 750 997 2 387 656
KBPB Conservative Strategy 28.02.2023 0 0 500 000 469 043
KB Privátní správa aktiv 5D - Dividendová (třída D) 28.02.2023 38 254 267 30 817 321 4 794 355 3 857 925
KB Privátní správa aktiv 5D - Dividendová (třída A) 28.02.2023 28 638 970 19 330 917 11 411 441 7 678 948
KB Privátní správa aktiv 1 - Úroková 28.02.2023 47 057 721 45 075 653 18 387 161 17 621 341
KB Privátní správa aktiv 2 - Konzervativní 28.02.2023 67 268 895 49 979 287 8 551 284 6 350 123
KB Privátní správa aktiv 4 - Tematická 28.02.2023 13 628 221 9 030 765 3 456 524 2 292 491
KB Privátní správa aktiv 3 - Flexibilní 28.02.2023 25 266 884 22 786 127 6 912 994 6 246 363
KBPB Equity Strategy - TŘÍDA PREMIUM 28.02.2023 6 404 168 4 679 842 0 0
KBPB Equity Strategy - TŘÍDA PRIVATE 28.02.2023 0 0 1 169 684 840 217
KBPB Bond Strategy - TŘÍDA PREMIUM 28.02.2023 8 442 753 8 736 699 999 997 1 035 194
KBPB Bond Strategy - TŘÍDA PRIVATE 28.02.2023 0 0 18 999 995 19 512 377
KBPB Short Term Strategy - třída PREMIUM 28.02.2023 1 102 519 1 048 000 48 342 415 45 851 960
KBPB Short Term Strategy - třída PRIVATE 28.02.2023 176 593 091 166 999 595 240 417 582 227 285 878
Amundi CR Akciový - Střední a východní Evropa - třída A 28.02.2023 2 413 454 2 543 700 1 799 112 1 895 027
Amundi CR IM Dluhopisový 28.02.2023 46 519 021 49 210 189 1 406 081 1 487 622
Amundi CR IM Akciový 28.02.2023 29 003 150 26 470 128 1 200 101 1 090 932
Amundi CR Privátní fond úrokových výnosů 28.02.2023 1 499 851 1 476 377 0 0
Amundi CR Balancovaný 28.02.2023 27 705 671 27 949 197 6 210 089 6 262 644
Amundi CR – obligační fond (třída M) 28.02.2023 1 741 434 1 614 985 42 588 177 39 668 274
Amundi CR Private Equity 5 28.02.2023 0 0 29 831 794 28 612 885
Realitní fond KB 4 28.02.2023 0 0 17 699 005 17 475 538
Realitní fond KB 3 – třída A 28.02.2023 0 0 0 0