Informační povinnosti mesíční

Fond Datum Objem prodaných
PL v Kč
Objem prodaných
PL v ks
Objem odkoupených
PL v Kč
Objem odkoupených
PL v ks
Amundi CR - Sporokonto 31.07.2021 28 636 855 17 907 243 24 115 677 15 082 450
Amundi CR Dluhopisový PLUS 31.07.2021 37 314 237 23 168 056 8 092 236 5 025 040
KB Dluhopisový 31.07.2021 17 569 952 13 599 721 10 790 967 8 353 060
Amundi CR Balancovaný - konzervativní 31.07.2021 8 023 662 5 632 555 1 631 529 1 145 691
Amundi CR Krátkodobý 31.07.2021 260 329 697 241 713 790 70 753 929 65 694 156
KBPB Balanced Strategy 31.07.2021 0 0 1 325 362 1 171 245
KBPB Conservative Strategy 31.07.2021 149 522 138 896 6 377 940 5 931 864
KB Privátní správa aktiv 5D - Exclusive D 31.07.2021 30 992 421 26 037 346 4 856 611 4 079 189
KB PSA 5D – Popular 31.07.2021 9 548 636 9 300 107 8 206 106 8 021 868
KB Privátní správa aktiv 5D - Exclusive A 31.07.2021 34 657 850 25 170 152 8 557 594 6 229 422
KB PSA 1 - Popular 31.07.2021 5 165 616 5 122 911 682 567 676 952
KB Privátní správa aktiv 1 - Exclusive 31.07.2021 41 161 448 39 332 715 939 917 898 075
KB PSA 2 - Popular 31.07.2021 1 828 392 1 629 656 1 391 482 1 240 463
KB Privátní správa aktiv 2 - Exclusive 31.07.2021 25 438 830 17 581 031 10 224 417 7 072 770
KB PSA 4 - Popular 31.07.2021 2 091 255 1 725 412 2 004 298 1 651 489
KB Privátní správa aktiv 4 - Exclusive 31.07.2021 13 688 299 8 365 221 2 641 560 1 626 492
KB Privátní správa aktiv Flexibilní - Exclusive 31.07.2021 12 043 959 10 878 579 12 585 329 11 366 709
KB PSA Flexibilní - Popular 31.07.2021 2 996 314 2 705 666 5 335 213 4 819 436
KBPB Equity Strategy - TŘÍDA PREMIUM 31.07.2021 14 216 573 11 053 497 10 463 580 8 075 213
KBPB Equity Strategy - TŘÍDA PRIVATE 31.07.2021 0 0 26 042 896 19 919 608
KBPB Bond Strategy - TŘÍDA PREMIUM 31.07.2021 6 180 848 6 196 908 4 249 991 4 263 284
KBPB Bond Strategy - TŘÍDA PRIVATE 31.07.2021 13 042 900 13 000 000 0 0
KBPB Short Term Strategy - třída PREMIUM 31.07.2021 1 126 328 1 115 270 3 496 009 3 460 758
KBPB Short Term Strategy - třída PRIVATE 31.07.2021 9 031 235 8 914 079 0 0
Amundi CR Akciový - Střední a východní Evropa - třída A 31.07.2021 2 639 726 2 505 942 1 078 621 1 023 130