Informační povinnosti mesíční

Fond Datum Objem prodaných
PL v Kč
Objem prodaných
PL v ks
Objem odkoupených
PL v Kč
Objem odkoupených
PL v ks
Amundi CR - Sporokonto 28.02.2021 21 628 013 13 401 383 6 436 969 3 989 219
Amundi CR Dluhopisový PLUS 28.02.2021 67 480 504 41 231 581 11 147 017 6 814 862
KB Dluhopisový 28.02.2021 45 853 555 34 833 451 22 047 893 16 721 147
Amundi CR Balancovaný - konzervativní 28.02.2021 9 382 986 6 539 980 1 309 542 912 964
Amundi CR Krátkodobý 28.02.2021 1 651 498 143 1 530 495 598 50 753 763 47 034 687
KBPB Balanced Strategy 28.02.2021 0 0 11 482 877 10 515 090
KBPB Conservative Strategy 28.02.2021 0 0 0 0
KB Privátní správa aktiv 5D - Exclusive D 28.02.2021 52 846 406 48 350 330 6 886 163 6 312 292
KB PSA 5D – Popular 28.02.2021 12 287 831 13 009 303 4 059 722 4 295 618
KB Privátní správa aktiv 5D - Exclusive A 28.02.2021 63 844 524 50 534 004 11 448 462 9 067 027
KB PSA 1 - Popular 28.02.2021 6 690 727 6 585 142 565 749 557 199
KB Privátní správa aktiv 1 - Exclusive 28.02.2021 108 442 790 102 842 563 3 349 307 3 176 760
KB PSA 2 - Popular 28.02.2021 3 817 366 3 498 317 1 818 976 1 664 396
KB Privátní správa aktiv 2 - Exclusive 28.02.2021 39 587 393 28 143 165 21 754 464 15 458 625
KB PSA 4 - Popular 28.02.2021 3 988 300 3 536 872 1 581 614 1 399 936
KB Privátní správa aktiv 4 - Exclusive 28.02.2021 17 616 948 11 573 488 6 375 763 4 209 545
KB Privátní správa aktiv Flexibilní - Exclusive 28.02.2021 31 197 098 28 469 139 35 717 078 32 527 233
KB PSA Flexibilní - Popular 28.02.2021 6 660 389 6 065 042 6 628 837 6 047 560
KBPB Equity Strategy - TŘÍDA PREMIUM 28.02.2021 30 836 164 26 181 165 26 165 649 22 291 194
KBPB Equity Strategy - TŘÍDA PRIVATE 28.02.2021 2 124 486 1 820 000 0 0
KBPB Bond Strategy - TŘÍDA PREMIUM 28.02.2021 35 404 176 35 321 051 75 751 158 75 662 912
KBPB Bond Strategy - TŘÍDA PRIVATE 28.02.2021 3 039 257 3 005 000 13 724 099 13 632 760
KBPB Short Term Strategy - třída PREMIUM 28.02.2021 30 132 292 29 704 384 7 023 896 6 919 601
KBPB Short Term Strategy - třída PRIVATE 28.02.2021 13 724 100 13 500 000 0 0
Amundi CR Akciový - Střední a východní Evropa - třída A 28.02.2021 1 726 668 1 734 653 1 457 142 1 463 991