Informační povinnosti mesíční

Fond Datum Objem prodaných
PL v Kč
Objem prodaných
PL v ks
Objem odkoupených
PL v Kč
Objem odkoupených
PL v ks
Amundi CR - Sporokonto 31.08.2023 20 214 486 12 307 607 26 125 602 15 910 198
Amundi CR All Star Selection 31.08.2023 56 530 063 40 441 216 58 072 878 41 826 429
Amundi CR Dluhopisový PLUS 31.08.2023 9 860 813 6 377 211 18 142 021 11 730 442
KB Dluhopisový 31.08.2023 73 515 050 60 547 301 174 409 931 143 792 245
Amundi CR Balancovaný - konzervativní 31.08.2023 3 708 841 2 727 706 996 573 733 866
Amundi CR Krátkodobý 31.08.2023 590 656 146 506 658 148 1 860 157 699 1 596 038 708
KBPB Balanced Strategy 31.08.2023 0 0 4 596 498 3 772 154
KBPB Conservative Strategy 31.08.2023 0 0 884 900 793 486
KB Privátní správa aktiv 5D - Dividendová (třída D) 31.08.2023 25 005 451 19 572 048 6 376 475 4 992 062
KB Privátní správa aktiv 5D - Dividendová (třída A) 31.08.2023 31 849 863 20 854 123 10 317 665 6 757 375
KB Privátní správa aktiv 1 - Úroková 31.08.2023 25 781 656 23 902 823 64 247 451 59 606 749
KB Privátní správa aktiv 2 - Konzervativní 31.08.2023 15 216 244 10 862 245 7 564 901 5 408 350
KB Privátní správa aktiv 4 - Tematická 31.08.2023 8 640 513 5 669 707 3 659 554 2 411 004
KB Privátní správa aktiv 3 - Flexibilní 31.08.2023 25 478 835 22 555 717 4 765 457 4 223 107
KBPB Equity Strategy - TŘÍDA PREMIUM 31.08.2023 17 872 621 12 292 518 9 276 877 6 366 799
KBPB Equity Strategy - TŘÍDA PRIVATE 31.08.2023 0 0 3 603 836 2 426 917
KBPB Bond Strategy - TŘÍDA PREMIUM 31.08.2023 5 058 030 5 086 517 10 683 260 10 673 516
KBPB Bond Strategy - TŘÍDA PRIVATE 31.08.2023 0 0 32 999 995 32 815 180
KBPB Short Term Strategy - třída PREMIUM 31.08.2023 4 550 448 4 191 561 38 384 036 35 343 419
KBPB Short Term Strategy - třída PRIVATE 31.08.2023 125 041 212 114 495 213 73 614 247 67 388 660
Amundi CR Akciový - Střední a východní Evropa - třída A 31.08.2023 7 878 148 7 021 724 2 975 084 2 650 525
Amundi CR IM Dluhopisový 31.08.2023 48 117 308 49 681 511 958 109 989 443
Amundi CR IM Akciový 31.08.2023 28 085 405 24 452 338 963 105 838 793
Amundi CR Privátní fond úrokových výnosů 31.08.2023 0 0 1 001 994 953 281
Amundi CR Balancovaný 31.08.2023 20 934 883 20 281 654 5 852 741 5 692 878
Amundi CR – obligační fond (třída M) 31.08.2023 234 710 211 599 118 087 167 106 102 943
Amundi CR Private Equity 5 31.08.2023 0 0 0 0
Realitní fond KB 4 31.08.2023 0 0 9 235 428 8 841 590
Realitní fond KB 3 – třída A 31.08.2023 0 0 0 0