Informační povinnosti mesíční

Fond Datum Objem prodaných
PL v Kč
Objem prodaných
PL v ks
Objem odkoupených
PL v Kč
Objem odkoupených
PL v ks
Amundi CR Dluhopisový PLUS 31.08.2019 25 909 459 15 679 374 13 448 074 8 128 404
KB Konzervativní profil 31.08.2019 6 263 250 5 610 024 758 632 679 359
KB Vyvážený profil 31.08.2019 13 045 078 12 638 940 9 860 337 9 569 117
Amundi CR Balancovaný - dynamický 31.08.2019 16 674 198 7 137 899 2 821 216 1 215 727
KB Dluhopisový 31.08.2019 6 869 455 5 123 219 43 318 499 32 267 444
Amundi CR Krátkodobých dluhopisů 31.08.2019 6 944 377 4 331 059 6 682 975 4 167 320
Amundi CR Balancovaný - konzervativní 31.08.2019 13 406 018 9 023 542 1 688 465 1 134 168
Amundi CR Krátkodobý (dříve "KB Peněžní trh") 31.08.2019 170 055 469 158 875 484 504 278 699 471 110 924
KB Absolutních výnosů 31.08.2019 37 342 785 36 004 246 12 883 774 12 421 120
KBPB Balanced Strategy 31.08.2019 2 474 2 395 5 561 289 5 393 516
KBPB Conservative Strategy 31.08.2019 8 132 628 7 952 115 4 950 000 4 844 866
KB Privátní správa aktiv 5D - Exclusive D 31.08.2019 33 704 289 29 654 030 15 772 097 13 927 684
KB PSA 5D – Popular 31.08.2019 10 080 655 10 671 318 6 313 411 6 713 966
KB Privátní správa aktiv 5D - Exclusive A 31.08.2019 48 912 986 38 754 574 16 407 757 13 029 493
KB PSA 1 - Popular 31.08.2019 6 559 048 6 478 918 2 293 518 2 265 508
KB Privátní správa aktiv 1 - Exclusive 31.08.2019 67 104 767 63 862 568 6 557 626 6 240 408
KB PSA 2 - Popular 31.08.2019 3 206 765 2 974 978 2 785 997 2 585 092
KB Privátní správa aktiv 2 - Exclusive 31.08.2019 30 956 493 22 304 670 21 964 458 15 833 037
KB PSA 4 - Popular 31.08.2019 3 028 861 2 727 261 2 278 002 2 051 027
KB Privátní správa aktiv 4 - Exclusive 31.08.2019 23 529 765 15 684 717 6 418 414 4 292 435
KB Privátní správa aktiv Flexibilní - Exclusive 31.08.2019 27 839 994 27 115 588 6 957 394 6 783 190
KB PSA Flexibilní - Popular 31.08.2019 4 685 416 4 564 688 5 967 942 5 811 817
KBPB EQUITY STRATEGY - TŘÍDA PREMIUM 31.08.2019 3 167 237 3 013 259 11 998 003 11 414 711
KBPB EQUITY STRATEGY - TŘÍDA PRIVATE 31.08.2019 0 0 999 999 947 417
KBPB BOND STRATEGY - TŘÍDA PREMIUM 31.08.2019 3 978 841 3 994 018 14 356 565 14 411 328
KBPB BOND STRATEGY - TŘÍDA PRIVATE 31.08.2019 0 0 0 0
KBPB Short Term Strategy - třída PREMIUM 31.08.2019 23 170 165 22 995 400 9 597 607 9 525 215
KBPB Short Term Strategy - třída PRIVATE 31.08.2019 0 0 0 0
Amundi CR Akciový - Střední a východní Evropa - třída A 31.08.2019 5 260 780 5 051 945 1 329 537 1 306 808
Amundi CR IM Dluhopisový 31.08.2019 0 0 0 0
Amundi CR IM Akciový 31.08.2019 0 0 0 0