Informační povinnosti mesíční

Fond Datum Objem prodaných
PL v Kč
Objem prodaných
PL v ks
Objem odkoupených
PL v Kč
Objem odkoupených
PL v ks
Amundi CR Dluhopisový PLUS 28.02.2019 51 986 735 32 332 824 11 224 697 6 986 059
KB Konzervativní profil 28.02.2019 20 978 845 18 921 221 1 189 417 1 072 807
KB Vyvážený profil 28.02.2019 135 078 378 132 409 102 11 455 905 11 223 521
Amundi CR Balancovaný - dynamický 28.02.2019 23 603 321 10 131 273 3 106 984 1 333 463
KB Dluhopisový 28.02.2019 6 603 950 5 039 677 25 219 598 19 239 315
Amundi CR Krátkodobých dluhopisů 28.02.2019 10 987 370 6 903 292 25 374 334 15 946 009
Amundi CR Balancovaný - konzervativní 28.02.2019 14 080 312 9 697 044 1 705 923 1 216 648
Amundi CR Krátkodobý (dříve "KB Peněžní trh") 28.02.2019 77 409 870 72 808 262 1 516 608 649 1 426 388 607
KB Absolutních výnosů 28.02.2019 109 063 973 106 641 294 11 662 060 11 399 388
KBPB Balanced Strategy 28.02.2019 0 0 9 121 971 9 200 827
KBPB Conservative Strategy 28.02.2019 0 0 4 249 574 4 284 709
KB Privátní správa aktiv 5D - Exclusive D 28.02.2019 51 414 921 46 080 655 16 887 355 15 120 125
KB PSA 5D – Popular 28.02.2019 6 604 917 7 128 881 7 640 446 8 249 055
KB Privátní správa aktiv 5D - Exclusive A 28.02.2019 190 658 231 153 456 487 47 828 695 38 427 825
KB PSA 1 - Popular 28.02.2019 10 418 382 10 396 676 1 440 073 1 437 274
KB Privátní správa aktiv 1 - Exclusive 28.02.2019 132 600 266 127 492 133 3 604 509 3 465 367
KB PSA 2 - Popular 28.02.2019 3 160 190 3 024 935 4 466 165 4 272 751
KB Privátní správa aktiv 2 - Exclusive 28.02.2019 51 717 879 38 374 744 26 340 036 19 556 970
KB PSA 4 - Popular 28.02.2019 6 093 223 5 648 920 3 070 680 2 851 317
KB Privátní správa aktiv 4 - Exclusive 28.02.2019 29 558 378 20 413 042 7 449 427 5 134 543
KB Privátní správa aktiv Flexibilní - Exclusive 28.02.2019 41 803 647 42 222 484 2 862 729 2 890 378
KB PSA Flexibilní - Popular 28.02.2019 6 211 323 6 272 100 2 809 835 2 834 486
KBPB EQUITY STRATEGY - TŘÍDA PREMIUM 28.02.2019 7 463 849 7 578 281 4 499 997 4 568 989
KBPB EQUITY STRATEGY - TŘÍDA PRIVATE 28.02.2019 0 0 0 0
KBPB BOND STRATEGY - TŘÍDA PREMIUM 28.02.2019 0 0 9 772 315 10 029 059
KBPB BOND STRATEGY - TŘÍDA PRIVATE 28.02.2019 0 0 0 0
KBPB Short Term Strategy - třída PREMIUM 28.02.2019 1 001 599 999 400 9 499 997 9 479 143
KBPB Short Term Strategy - třída PRIVATE 28.02.2019 0 0 0 0
Amundi CR Akciový - Střední a východní Evropa 28.02.2019 84 936 367 84 498 050 1 155 288 1 140 984
Amundi CR IM Dluhopisový 28.02.2019 0 0 0 0