Informační povinnosti mesíční

Fond Datum Objem prodaných
PL v Kč
Objem prodaných
PL v ks
Objem odkoupených
PL v Kč
Objem odkoupených
PL v ks
Amundi CR - Sporokonto 31.03.2024 20 344 952 12 001 437 40 779 879 23 985 920
Amundi CR All Star Selection 31.03.2024 53 038 817 32 736 719 59 003 470 36 400 206
Amundi CR Dluhopisový PLUS 31.03.2024 15 219 439 9 255 678 93 210 010 56 666 430
KB Dluhopisový 31.03.2024 35 078 009 27 470 881 519 822 052 406 912 286
Amundi CR Balancovaný - konzervativní 31.03.2024 3 803 915 2 627 405 2 339 371 1 615 370
KB Krátkodobý 31.03.2024 1 196 356 260 992 610 825 1 234 480 905 1 024 254 033
KBPB Balanced Strategy 31.03.2024 259 243 198 928 10 971 637 8 520 372
KBPB Conservative Strategy 31.03.2024 322 586 275 103 14 434 695 12 256 755
KB Privátní správa aktiv 5D - Dividendová (třída D) 31.03.2024 21 936 709 15 511 313 6 478 797 4 594 544
KB Privátní správa aktiv 5D - Dividendová (třída A) 31.03.2024 24 084 867 13 801 886 13 523 620 7 783 248
KB Privátní správa aktiv 1 - Úroková 31.03.2024 25 660 781 22 860 846 489 543 147 436 214 998
KB Privátní správa aktiv 2 - Konzervativní 31.03.2024 23 675 544 15 473 793 60 139 901 39 334 168
KB Privátní správa aktiv 4 - Tematická 31.03.2024 19 393 121 11 487 976 5 429 889 3 223 967
KB Privátní správa aktiv 3 - Flexibilní 31.03.2024 18 281 720 15 280 494 10 566 811 8 837 765
KBPB Equity Strategy - TŘÍDA PREMIUM 31.03.2024 13 252 243 7 917 688 16 392 238 9 868 583
KBPB Equity Strategy - TŘÍDA PRIVATE 31.03.2024 32 541 648 19 372 335 3 822 625 2 283 575
KBPB Bond Strategy - TŘÍDA PREMIUM 31.03.2024 10 206 510 9 698 157 62 110 494 59 123 435
KBPB Bond Strategy - TŘÍDA PRIVATE 31.03.2024 38 102 455 35 849 526 26 999 994 25 391 540
KBPB Short Term Strategy - třída PREMIUM 31.03.2024 22 936 573 20 393 520 39 484 937 35 115 555
KBPB Short Term Strategy - třída PRIVATE 31.03.2024 174 709 060 154 461 891 154 945 972 137 079 218
Amundi CR Akciový - Střední a východní Evropa - třída A 31.03.2024 4 097 164 3 049 223 4 052 523 3 018 439
Amundi CR IM Dluhopisový 31.03.2024 44 278 134 43 306 248 992 876 971 225
Amundi CR IM Akciový 31.03.2024 28 288 487 20 879 560 964 880 715 082
Amundi CR Privátní fond úrokových výnosů 31.03.2024 9 142 301 8 315 017 2 498 504 2 269 510
Amundi CR Balancovaný 31.03.2024 25 132 594 22 109 994 7 273 038 6 389 596
Amundi CR – obligační fond (třída M) 31.03.2024 1 877 932 1 598 709 111 262 335 94 795 190
Amundi CR Private Equity 5 31.03.2024 0 0 0 0
Realitní fond KB 4 31.03.2024 0 0 235 762 942 219 035 275
Realitní fond KB 3 – třída A 31.03.2024 0 0 0 0