Informační povinnosti mesíční

Fond Datum Objem prodaných
PL v Kč
Objem prodaných
PL v ks
Objem odkoupených
PL v Kč
Objem odkoupených
PL v ks
Amundi CR - Sporokonto 31.10.2022 15 502 669 9 978 406 56 331 719 36 238 627
Amundi CR All Star Selection 31.10.2022 37 147 871 28 750 220 62 022 312 47 957 637
Amundi CR Dluhopisový PLUS 31.10.2022 16 692 873 11 987 678 4 812 763 3 472 241
KB Dluhopisový 31.10.2022 13 860 055 12 528 665 51 804 152 46 422 087
Amundi CR Balancovaný - konzervativní 31.10.2022 4 842 077 3 970 346 708 830 582 417
Amundi CR Krátkodobý 31.10.2022 363 772 413 327 946 855 1 605 040 010 1 446 925 438
KBPB Balanced Strategy 31.10.2022 7 872 348 7 219 949 0 0
KBPB Conservative Strategy 31.10.2022 122 736 176 119 171 123 0 0
KB Privátní správa aktiv 5D - Dividendová (třída D) 31.10.2022 13 095 268 10 868 604 6 912 403 5 755 454
KB Privátní správa aktiv 5D - Dividendová (třída A) 31.10.2022 32 998 513 23 073 210 11 554 855 8 067 733
KB Privátní správa aktiv 1 - Úroková 31.10.2022 30 713 591 30 247 202 4 078 267 4 022 438
KB Privátní správa aktiv 2 - Konzervativní 31.10.2022 44 242 602 34 388 262 4 868 182 3 792 172
KB Privátní správa aktiv 4 - Tematická 31.10.2022 19 650 618 13 390 572 3 625 729 2 470 596
KB Privátní správa aktiv 3 - Flexibilní 31.10.2022 25 572 299 24 133 263 2 704 001 2 554 162
KBPB Equity Strategy - TŘÍDA PREMIUM 31.10.2022 3 217 090 2 630 048 0 0
KBPB Equity Strategy - TŘÍDA PRIVATE 31.10.2022 939 718 789 281 43 333 326 36 043 818
KBPB Bond Strategy - TŘÍDA PREMIUM 31.10.2022 2 613 021 2 876 370 498 006 539 668
KBPB Bond Strategy - TŘÍDA PRIVATE 31.10.2022 0 0 11 516 659 12 557 309
KBPB Short Term Strategy - třída PREMIUM 31.10.2022 3 719 580 3 600 000 2 988 046 2 890 632
KBPB Short Term Strategy - třída PRIVATE 31.10.2022 20 379 532 19 632 897 93 649 988 90 240 873
Amundi CR Akciový - Střední a východní Evropa - třída A 31.10.2022 4 059 019 5 240 137 3 156 309 4 102 078
Amundi CR IM Dluhopisový 31.10.2022 26 529 692 29 498 637 1 585 616 1 764 465
Amundi CR IM Akciový 31.10.2022 14 126 112 13 240 999 1 454 152 1 368 719
Amundi CR Privátní fond úrokových výnosů 31.10.2022 0 0 0 0
Amundi CR Balancovaný 31.10.2022 18 759 037 19 718 172 6 581 005 6 940 524
Amundi CR – obligační fond (třída M) 31.10.2022 0 0 19 632 645 19 210 358
Amundi CR Private Equity 5 31.10.2022 0 0 20 018 420 19 440 414