Skupina Amundi

Amundi je největším správcem investic v Evropě, pokud jde o výši spravovaného majetku a řadí se do TOP 101 z celosvětového hlediska.

Skupina Amundi nyní spravuje pro své klienty aktiva v hodnotě více než 1 961 miliard2 eur, a to prostřednictvím šesti investičních center3. Více o Amundi naleznete na webových stránkách www.amundi.cz/produkty


1 924 miliard €

majetku pod správou2

Číslo 1

v Evropě1

TOP 10

celosvětově1

6

investičních center
po celém světě3

Široká škála investičních strategií

Hluboká znalost investičního prostředí v oblasti pasivních i aktivních strategií zahrnující:

 • aktivní dluhopisová, akciová a multi-asset portfolia zaměřená na generování alfy (snaha překonat index),
 • nejmodernější kvantitativní modely (smart beta a faktorové analýzy),
 • reálná aktiva (nemovitosti, private equity, private debt, infrastrukturní projekty),
 • poradenství a další služby...

a zaměření na podporu klientů s cílem pomoci jim přijímat informovaná investiční rozhodnutí. Klienti mohou využívat odborných zkušeností a znalostí skupiny Amundi opírající se o naše jedinečné analytické schopnosti a o zastoupení v klíčových finančních centrech po celém světě4.

Potřeby klientů na prvním místě

Globální klientská základna s více než 100 miliony retailových, institucionálních a firemních klientů odráží schopnost skupiny Amundi získat si důvěru širokého spektra privátních i veřejných investorů na celém světě.

Skupina Amundi spoléhá na své rozsáhlé zkušenosti a úzké vazby se světovými manažery, distribučními platformami a retailovými sítěmi v Evropě, asijsko-tichomořském regionu a Severní Americe. To nám umožňuje nabídnout klientům produkty vytvořené na míru i inovativní služby a přinášet přidanou hodnotu v investičním poradenství v souladu s potřebami a rizikovými profily retailových klientů.

Využíváme našich komplexních odborných znalostí a investiční kultury založené na výzkumu, abychom našim institucionálním a firemním klientům na celém světě poskytli ucelená a objektivní investiční řešení spolu s vysoce kvalitními službami.

Globální působnost, skutečná blízkost ke klientům

Amundi je v oblasti správy aktiv nespornou jedničkou v Evropě1, s vedoucím postavením na klíčových evropských trzích:

 • Amundi zaujímá 1. místo ve Francii,
 • řadí se do TOP 3 v Itálii5 a v Rakousku6
 • a je předním mezinárodním hráčem v Německu7

Díky spojení s Pioneer Investments v červenci 2017 skupina Amundi získala rozšířené distribuční možnosti v Severní Americe a ucelenou škálu manažerských schopností, díky nimž bude moci lépe reagovat na požadavky investorů v asijsko-tichomořském regionu a na Středním východě.
Chcete-li se dozvědět více o skupině Amundi, jejích akcionářích a personální politice, anebo máte-li zájem sledovat denní aktuální informace, navštivte, prosím, naše firemní webové stránky www.amundi.cz.


 1.  Zdroj: IPE “Top 500 Asset Managers“ (500 největších správců aktiv) zveřejněný v červen 2021, podle údajů o aktivech spravovaných v prosinci 2020” 
 2.  Zdroj: Údaje Amundi podle stavu k 30. 6. 2023
 3.  Investiční centra: Boston, Dublin, Londýn, Miláno, Paříž a Tokio
 4.  Žebříček Extel 2016, podle údajů k červnu 2016
 5.  Zdroj: Assogestioni podle údajů k únoru 2021
 6.  Zdroj: VÖIG a údaje Amundi k březnu 2021
 7.  Zdroj: BVI podle údajů k únoru 2021