Rozhodnutí České národní banky - sloučení a splynutí fondů k 31.12.2019:

- Rozhodnutí ČNB - sloučení fondů 31.12.2019 (Růstový fond nadací - Amundi CR Sporokonto): zde.

- Rozhodnutí ČNB - sloučení fondů 31.12.2019 (Amundi CR Obligační PLUS - Amundi CR Dluhopisový PLUS): zde.

- Rozhodnutí ČNB - sloučení fondů 31.12.2019 (Amundi CR Krátkodobých dlluhopisů - Amundi CR Sporokonto): zde.

- Rozhodnutí ČNB - sloučení fondů 31.12.2019 (KB Konzervativní profil - Amundi CR Dluhopisový PLUS): zde.

- Rozhodnutí ČNB - sloučení fondů 31.12.2019 (Balancovaný fond nadací - Amundi CR Sporokonto): zde.

- Rozhodnutí ČNB - sloučení fondů 31.12.2019 (KB Absolutních výnosů - Amundi CR Krátkodobý): zde.

- Rozhodnutí ČNB - sloučení fondů 31.12.2019 (Amundi CR – akciový fond - Amundi CR All Stars Selection): zde.


- Rozhodnutí ČNB - splynutí fondů 31.12.2019 (nově vznikající fond Amundi CR Balancovaný): zde.