TRHY A FONDY V KOSTCE

  • Cílem přehledu je předat aktuální informace z finančních trhů, ekonomiky a investičních fondů.
  • Přehled bude vždy doplněn o „číslo dne“ a „krátké vzdělávací okénko či příběh“, které budou vybrané pojmy detailněji objasňovat.
  • Přehled bude vycházet pravidelně každých 14 dnů. 
     

Trhy a fondy v kostce k datu 29.11.2019


Pro pravidelné měsíční informace, primárně zaměřené na pohled do budoucna, navštivte stránku s měsíčními výhledy a videokomentářem.


Archiv