Boření mýtů aneb mylné představy o akciích

Investování do akciových fondů a akcií obecně bývá často opředeno spousta mýty a nedorozuměními. Následující videa ilustrují ty nejčastější a ukazují, jak to s akciemi doopravdy je.

1. Investování do akcií je hazard a akcie nejsou opravdové

Akciové investice nejsou žádnou spekulací. Prostřednictvím nákupu akcií investujete do firmy, která akcie vydává a stáváte se spolumajiteli / akcionáři firmy . Účastníte se tak s ostatními investory na financování jejich projektů. Tím umožňujete firmě dosáhnout většího rozvoje a růstu. Akciové fondy Vám pak zprostředkovávají nákup více akcií různorodých firem, tím pak nepodporujete jen jeden podnik, ale celé odvětví nebo celou ekonomiku.

2. Investování do akcií je jen pro bohaté

Podílové fondy jsou k dispozici již od několika málo stovek. Cílem našich investic je tyto malé investice slučovat dohromady a umožnit investorovi dosáhnout i na světově vyhlášené firmy, odvětví, geografické oblasti, ke kterým by se sám za normálních okolností jen těžko dostal nebo které jsou běžně určeny jen institucionálním klientům či profesionálním investorům.

3. Investování do akcií je riskantní a příliš nevynáší

Akcie jsou dlouhodobou investicí, která přináší ve srovnání s ostatními instrumenty nejvyšší výkonnost. V dlouhodobém horizontu se také snižuje kolísání investice a rizikovost. Samotný fond pak neinvestuje nikdy jen do jedné firmy, ale jeho portfolio je složeno z desítek akcií, často míchá i odvětví, či různé země, tzv. diverizifkuje, riziko se tak snižuje právě rozkladem mezi různé typy akcií.