Informační povinnosti za Amundi Czech Republic, investiční společnosti, a.s. naleznete na oficiálních stránkách společnosti Amundi zde

Činnost Amundi Czech Republic, investiční společnosti, a.s. je regulována hned několika způsoby. Základním nástrojem regulace je zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů (dostupný zde). Při individuálním obhospodařování majetku zákazníků se na ni vztahují také relevantní ustanovení zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dostupný zde). Dohledem nad kapitálovým trhem, tj. zejména nad dodržováním regulace, je pověřena Česká národní banka , na jejichž stránkách naleznete také další aktuální informace týkající se regulace činnosti investiční společnosti.

Amundi CR je dále jedním ze zakládajících členů Asociace pro kapitálový trh (dříve Asociace fondů a asset managementu ČR), která sdružuje investiční společnosti, které se zavázaly dodržovat Stanovy asociace, Etický kodex a další předpisy regulující jednání a činnosti investičních společností.

Činnost depozitáře pro fondy Amundi CR vykonává Komerční banka, a.s. Povinně zveřejňované informace naleznete na oficiálních stránkách Amundi v sekci Právní informace. Statuty fondů, sdělení klíčových informací a Informace o vlastním kapitálu a kurzech jednotlivých fondů jsou pak uvedeny v sekci fondy u jednotlivých fondů a v podsekci fondy-denní hodnoty.

Harmonogram zpracování pokynů

Harmonogram zpracování pokynů Informační povinnosti dle vyhlášky České národní banky č. 23/2014 Sb., o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry.