Podílový fond

Investování do podílových fondů představuje jednu z nejefektivnějších cest, jak dnes zhodnotit vaše prostředky. 

Kouzlo investování do podílového fondu neboli kolektivního investování, spočívá v jeho jednoduchosti. Aniž byste měli hluboké znalosti o fungování finančních trhů, můžete investovat do časem prověřených investičních strategií a nepřímo se tak podílet na ziscích světově úspěšných společností. Nemusíte při tom být milionáři, na začátek vám stačí i tisícovka měsíčně.

Co to ale vlastně je?

Podílový fond sdružuje prostředky od různých investorů a za ty pak Portfolio manažeři fondu nakupují do portfolia cenné papíry. Nejčastěji jsou to akcie, dluhopisy, či různé měny. Tím, že vložíte prostředky do podílového fondu nakupujete tzv. podílové listy. Nepřímo tak podporujete různé společnosti, sektory či ekonomiky zemí. Díky tržním změnám cen těchto cenných papírů pak můžete v dlouhém období zhodnotit vaše úspory.

Konkrétně skrze akciový fond získáváte nepřímo podíl ve firmách, které tyto akcie emitovaly. Pokud se firmám či danému trhu daří, roste obvykle i cena akcií těchto firem a roste tak i hodnota podílového fondu (neboli roste cena podílových listů). Prostřednictvím dluhopisů zase půjčujete, ať už státu (státní dluhopisy) nebo třeba různým firmám (korporátní dluhopisy). 

Díky tomu, že do fondu investuje více investorů, se i vybere větší objem peněz než od jednoho investora. Tomu se říká tzv. kolektivní investování. Manažer fondu pak může nakoupit více a zajímavější či věhlasnější firmy. Podílový fond vám tak zprostředkovává i ty příležitosti, ke kterým se běžný člověk nedostane.

A co riziko?

Investování do podílových fondů samozřejmě není bez rizika. Je to kvůli tomu, že tržní cena jednotlivých cenných papírů může kolísat a tak i hodnota investice.

  1. čas: Kvůli možnému kolísání investice v čase se proto obecně doporučuje do fondu investovat na delší období. Tím se co nejvíce riziko kolísání investice rozloží. Celkové riziko je pak nižší a investor si zvyšuje pravděpodobnost možného zhodnocení.
  2. diverzifikace: Riziko kolísání investice se snižuje i tím, že ve fondu běžně najdeme desítky až stovky cenných papírů. Diverzifikace v základu znamená, že neinvestujete nikdy jen do jedné firmy, ale vždy do několika různých firem. Některé fondy umožňují vybírat i napříč sektory, či různými aktivy. Čím je diverzifikace vyšší (více různých aktiv, firem, sektorů, zemí), tím více se snižuje riziko. Pokud např. cena akcie jedné firmy jde dolů, nevadí to tolik, jelikož držíte dalších 150 akcií firem. 
  3. zkušený tým analytiků a portfolio manažerů: Firmy pro Vás do fondu vybírá zkušený tým analytiků a profesionálů. Ty vždy provádějí důkladné analýzy a to jak jednotlivých firem, tak celých odvětví i trhů, v kterých firmy působí. Zároveň neustále monitoruje i možná rizika. Tým expertů má k dispozici veškeré informace o firmě včetně účetních rozvah, ziskovosti, pozici na trhu, strategiích, plánovaných změnách atd. Zkrátka informace, ke kterým se běžný investor z venčí nedostane lehce nebo nemá čas, či potřebné nástroje k jejich shromažďování a vyhodnocení.
  4. oddělené účetnictví: účetnictví podílového fondu je naprosto odděleno od účetnictví investiční společnosti. Nemusíte se tak bát, že by Vaše prostředky byly v ohrožení, pokud by investiční společnost měla finanční problémy.
  5. regulace ČNB: Investování do podílových fondů je přísně kontrolováno a regulováno Českou národní bankou. Ta schvaluje i dále kontroluje jednotlivé produkty. Kontroluje např. zda se nepřekračují limity v rámci zvolených strategií dle statutů fondů. Nebo veškeré informace, které jednotlivé investiční firmy publikují, aby klient nebyl nikdy uveden v omyl.

Dle typu cenných papírů lze dále rozlišit následující konkrétní rizika spojená s investováním do podílových fondů - riziko úvěrové, tržní, operační a riziko likvidity. Veškerá rizika jsou přísně monitorována a kontrolována a to jak interně, samotnými analytiky a portfolio manažery, tak i externě ČNB (dodržování statutu apod.). 

Daně

Investování skrze podílový fond má také řadu daňových zvýhodnění a to jak pro konečné investory, tak pro samotný fond (nižší daňové zatížení).

Chcete vědět i více o akciích?

Podívejte se i na krátké video představující investování do podílových fondů a akcií níže:

Další mýty spojená s investováním do akcií najdete zde:


Více informací je k dispozici na www.amundi-kb.cz v statutu jednotlivých fondů nebo sdělení klíčových informací.