Typy Investorů

Ve finančním a bankovním světě se můžeme setkat s termínem "typ investora".Typů investorů existuje samozřejmě celá řada. Pro zjednodušení vám níže představujeme 5 nejzákladnějších typů, rozdělených dle požadovaného výnosu a toleranci k riziku.

                                                                                                                                                                                                           

Defenzivní investor

Klient preferující pravidelné výnosy a mírné zvyšování reálné hodnoty bez náhlých výkyvů. Absolutní prioritou je ochrana finančních prostředků. Odpovídající portfolio jen mírně překonává inflaci, zpravidla však meziročně neklesá.

Charakteristika:

Složení portfolia:
neutrální alokace
rozpětí
rating rizikovosti portfolia:
0
Nástroje peněžního trhu:
40 % 
(20 - 100 %)
maximální nezajištěná FX expozice:
10 %
Dluhopisy:
60 %
(0 - 75 %)
maximální durace dluhopisové složky:
3 roky
Akcie:
0 %
(0 - 10 %)
investiční horizont:
2 roky
Alternativní investice:
0 %
(0 - 5 %)
požadovaný výnos:
mírně překonat inflacimaximální roční ztráta:
portfolio zpravidla meziročně neklesáKonzervativní investor

Klient preferující zvyšování reálné hodnoty bez významných výkyvů a pravidelné výnosy. Cílem je především ochrana finančních prostředků, ale v omezené míře toleruje investice do rizikovějších instrumentů při garanci investovaných prostředků. Odpovídající portfolio by mělo překonat inflaci o 1 - 2% ročně a zpravidla meziročně neklesnout o víc jak 5%.

Charakteristika:

Složení portfolia:
neutrální alokace
rozpětí
rating rizikovosti portfolia:
1 (1,2) 
Nástroje peněžního trhu:
15 % 
(5 - 60 %)
maximální nezajištěná FX expozice:
20 %
Dluhopisy:
65 %
(40 - 80 %)
maximální durace dluhopisové složky:
5 let
Akcie:
15 %
(0 - 25 %)
investiční horizont:
3 roky
Alternativní investice:
5 %
(0 - 10 %)
požadovaný výnos:
1 - 2 % ročně nad inflacímaximální roční ztráta:
portfolio zpravidla neklesá o více než 5 %Balancovaný investor

Klient preferující zvyšování reálné hodnoty portfolia při zajištění pravidelných výnosů. Klient preferuje portfolio složené z méně rizikových instrumentů a rizikovějších instrumentů s omezenou výší rizika. Optimální portfolio by v delším horizontu mělo překonávat inflaci o 2-3% ročně a zpravidla meziročně neklesnout o více než 15%.


Charakteristika:

Složení portfolia:
neutrální alokace
rozpětí
rating rizikovosti portfolia:
2 (3)
Nástroje peněžního trhu:
10 % 
(5 - 30 %)
maximální nezajištěná FX expozice:
35 %
Dluhopisy:
50 %
(35 - 60 %)
maximální durace dluhopisové složky:
6 let
Akcie:
30 %
(15 - 50 %)
investiční horizont:
4 roky
Alternativní investice:
10 %
(5 - 15 %)
požadovaný výnos:
2 - 3 % ročně nad inflacímaximální roční ztráta:
portfolio zpravidla neklesá o více než 15 %Dynamický investor

Portfolio je rozloženo rovnoměrně mezi všechny třídy aktiv. Konzervativní investiční nástroje tvoří základ, rizikovější pak nástavbu, která zvyšuje výnosový potenciál fondu. Podíl rizikových investic se pohybuje kolem 40 %. Investiční horizont je u tohoto investora zpravidla delšího rozsahu. Klient požaduje, aby minimálně pětina jeho portfolia byla likvidní.

Charakteristika:

Složení portfolia:
neutrální alokace
rozpětí
rating rizikovosti portfolia:
3 (4,5)
Nástroje peněžního trhu:
5 % 
(0 - 20 %)
maximální nezajištěná FX expozice:
50 %
Dluhopisy:
20 %
(0 - 50 %)
maximální durace dluhopisové složky:
6 let
Akcie:
60 %
(30 - 75 %)
investiční horizont:
4 roky
Alternativní investice:
15 %
(15 - 25 %)
požadovaný výnos:
3 - 4 % ročně nad inflacímaximální roční ztráta:
portfolio zpravidla neklesá o více než 30 %Agresivní investor

Klient požadující dosažení maximálního zisku v dlouhodobém horizontu za použití rizikových instrumentů. S ohledem na možnou výši výnosů akceptuje riziko případné ztráty. Od odpovídajícího portfolia požaduje, aby překonalo inflaci o 4 % a více ročně a je srozuměn s možností meziročního poklesu hodnoty portfolia i o více jak 30%.

Charakteristika:

Složení portfolia:
neutrální alokace
rozpětí
rating rizikovosti portfolia:
4 (5,6,7)
Nástroje peněžního trhu:
5 % 
(0 - 10 %)
maximální nezajištěná FX expozice:
nad 50 %
Dluhopisy:
5 %
(0 - 10 %)
maximální durace dluhopisové složky:
7 let
Akcie:
70 %
(60 - 100 %)
investiční horizont:
5 let
Alternativní investice:
20 %
(10 - 40 %)
požadovaný výnos:
více než 4 % ročně ročně nad inflacímaximální roční ztráta:
možnost poklesu o více než 30 %