TRŽNÍ ZPRÁVY

Měsíční komentář

Přinášíme Vám pravidelný přehled od Amundi, ve kterém se dozvíte, jaké jsou aktuální investiční výhledy pro celý svět na ŘÍJEN 2019.

Finanční trhy reagují intenzivně na přicházející zprávy:

  • Budoucí vývoj bude určován především těmito faktory:
    1. relativně vysoká očekávání možné recese (především v USA);
    2. změny v měnové a fiskální politice.

Klíčové investiční dopady:

  • Očekávané firemní výsledky firem byly revidovány směrem dolů -> důležité je zaměření na fundamentálně silné společnosti.
  • Atraktivní se stále zdají být vybrané firemní dluhopisy, je ale potřeba být opatrný vzhledem k jejich likviditě.

Investoři by měli umět balancovat mezi dvěma přístupy – uvědomění si přítomných rizik (uchování hodnoty kapitálu) a zároveň schopností využit příležitosti, které přináší vysoká volatilita.

Celý komentář čtěte zde: ŘÍJEN 2019


Videokomentář - zhodnocení trhů - září 2019

Výhled na rok 2019

Výhled pro rok 2019: Investiční strategie, investice, regiony, monetární politika i ohlédnutí za uplynulým rokem.

Rok 2019 bude vyžadovat, aby investoři byli obezřetnější. To neznamená pouze potřebu méně rizikových alokací, ale také selektivnější přístup k výběru zemí, sektorů a titulů, které by mohly být odolnější, tedy méně zadlužené, méně vystavené geopolitickým rizikům a finanční a hospodářské nerovnováze. Půjde zejména o udržitelnost budoucích výnosů a reálnou hodnotu.

V přiloženém dokumentu naleznete mimo jiné náš globální výhled na trhy, regiony a monetární politiku jednotlivých centrálních bank.

Výhled pro rok 2019.pdf

Archiv

Investiční výhledy
Videokomentář
ČERVEN 2019

Poznámka: Investiční výhledy vždy přináší informace o nadcházejícím měsíci, zatímco videokomentáře hodnotí události uplynulého měsíce.