TRŽNÍ ZPRÁVY

Měsíční komentář

Přinášíme Vám pravidelný přehled od Amundi, ve kterém se dozvíte, jaké jsou aktuální investiční výhledy pro celý svět na červen 2019.

  1. Křehká stabilita je pryč, na místo ní se vrátila hrozba obchodní války mezi USA a Čínou
  2. Světová politika hýbe trhy a přidává jim na nejistotě
  3. I přes četné hrozby si rozvinuté a rozvíjející se ekonomiky vedou dobře
  4. Kombinace příznivých faktorů působí pozitivně na dluhopisy, příležitost nabízí například fondy Buy&Watch
  5. Akciové příležitosti nevymizely, jen je třeba si pečlivě vybírat
  6. Budoucnost je nejistá – víc než dříve – na místě je opatrnější přístup, mělo by se vyplatit investovat pravidelně

  

Videokomentář - zhodnocení trhů v červnu 2019


Výhled na rok 2019

Výhled pro rok 2019: Investiční strategie, investice, regiony, monetární politika i ohlédnutí za uplynulým rokem.

Rok 2019 bude vyžadovat, aby investoři byli obezřetnější. To neznamená pouze potřebu méně rizikových alokací, ale také selektivnější přístup k výběru zemí, sektorů a titulů, které by mohly být odolnější, tedy méně zadlužené, méně vystavené geopolitickým rizikům a finanční a hospodářské nerovnováze. Půjde zejména o udržitelnost budoucích výnosů a reálnou hodnotu.

V přiloženém dokumentu naleznete mimo jiné náš globální výhled na trhy, regiony a monetární politiku jednotlivých centrálních bank.

Výhled pro rok 2019.pdf

Archiv

Investiční výhledy
Videokomentář


Poznámka: Investiční výhledy vždy přináší informace o nadcházejícím měsíci, zatímco videokomentáře hodnotí události uplynulého měsíce.