Privátní správa aktiv

KB Privátní správa aktiv nabízí prémiové komplexní řešení pro zhodnocení prostředků.

Hlavními charakteristikami jsou: aktivní investiční proces reagující na změny na finančních trzích, vysoká likvidita, žádné poplatky za odkup podílových listů, částečně otevřená architektura umožňující široký výběr podkladových aktiv, příznivý daňový režim podílového fondu a osobní reporting informující klienty o aktuální výkonnosti a složení portfolia.

Výběr variant:

Jednotlivé varianty se od sebe liší investičním přístupem, rizikovostí a s tím souvisejícím očekávaným výnosem:

Pro konzervativně uvažující investory, kteří preferují stabilitu a malé výkyvy hodnoty své investice, jsou určeny varianty KB Privátní správa aktiv 1 a KB Privátní správa aktiv 2 nebo fond KB Privátní správa aktiv Flexibilní, který se přizpůsobuje tržním podmínkám a nabízí i vyšší možný výnos. 

Pro dynamicky uvažující investory, kteří jsou připraveni akceptovat větší výkyvy hodnoty investice a na druhé straně očekávají vyšší výnos, nabízíme varianty s vyšším podílem akcií KB Privátní správa aktiv 4 nebo KB Privátní správa aktiv 5D - A, akumulační třída, reinvestující dividendy a KB Privátní správa aktiv 5D - D, dividendová třída - 1x ročně, pokud v zisku, může vyplácet dividendy podílníkům.