Profil společnosti

V České republice působí Amundi prostřednictvím společností Amundi Czech Republic investiční společnost, a. s. a Amundi Czech Republic Asset Management, a. s. Spravuje aktiva jak individuálním, tak institucionálním klientům a nadacím. Své produkty poskytuje přes distribuční kanály Komerční banka, UniCredit Bank a společnosti nezávislých finančních zprostředkovatelů. Z pražské centrály řídí také aktivity na Slovensku a v Bulharsku.

Amundi Czech Republic dnes patří mezi tři největší poskytovatele služeb kolektivního investování na českém trhu. Za více jak dvacet let své historie se Amundi CR etablovala v respektovaného správce aktiv s regionální působností ve střední a východní Evropě. Úspěšnost podtrhuje kontinuální růst majetku pod správou, který se za posledních 10 let zvětšil více jak pětkrát. K 30. 6. 2023 obhospodařovala Amundi CR majetek v objemu 282 miliard Kč.

20 let

zkušeností

282 miliard Kč

majetku pod správou

3. největší

správce podílových fondů v ČR

75+

Více jak 75 fondů v CZK/USD/EUR/JPY

Síla mezinárodní finanční skupiny Amundi

Hlavním a jediným akcionářem Amundi CR je mezinárodně působící skupina Amundi, která je dnes největším správcem aktiv v Evropě a patří mezi top 10 celosvětově. Objem majetku pod správou dosahuje 1,9 bilionu EUR (k 30. 6. 2023). Manažerské týmy Amundi působí ve všech hlavních finančních centrech v Evropě (Paříž, Londýn, Milán), Asii (Japonsko, Hongkong, Singapur) a Spojených státech. Pro skupinu Amundi je velmi důležitý blízký a dlouhodobý vztah s klienty a z toho plynoucí silná přítomnost na lokálních trzích.

Široká produktová nabídka

Investorů nabízíme více jak 150 investičních příležitostí. Naše nabídka pokrývá všechny třídy aktiv (akcie, dluhopisy, nástroje peněžního trhu) na vyspělých i rozvíjejících se trzích. Investoři s námi mohou investovat i do reálných aktiv (nemovitosti, private equity). Vybírat lze i podle stylu investování – v nabídce máme fondy s růstovou nebo hodnotovou strategií, indexové fondy a fondy s absolutním výnosem či fondy zaměřené na volatilitu. Naší konkurenční výhodou je i jedna z nejširších nabídek tematických fondů.  V roce 2020 například velký úspěch zaznamenal tematický fond CPR Global Disruptive Opportunities, který se stal nejlepším fondem roku 2020 dle Zlaté koruny.


Distribuční síť

Mezi hlavní distribuční partnery Amundi CR patří Komerční banka. Vzhledem k velikosti distribuční sítě Komerční banky (počet poboček přes 300), je garantovaná vysoká dostupnost produktů Amundi CR. Pro poradce a klienty Komerční banky jsou určeny právě tyto stránky www.amundi-kb.cz.

Vedle prodejních kanálů Komerční banky využívá Amundi CR k distribuci vybraných produktů i externích partnerů. Více se dozvíte na stránkách www.amundi.cz

Individuální správa aktiv / Mandáty

Druhým pilířem podnikatelské činnosti Amundi CR je individuální správa aktiv pro fyzické a právnické osoby. K nejvýznamnějším klientům patří z tohoto pohledu subjekty ze skupiny Komerční banky – Penzijní fond KB a Komerční pojišťovna.