Aktualizace statutů podílových fondů IKS KB

18.07.2014

Představenstvo Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. schválilo na svém zasedání dne 18.7.2014 aktualizaci statutů následujících podílových fondů. Aktualizace uvedla statuty do souladu s právními předpisy, zejména se zákonem č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech a prováděcími předpisy.

 • IKS Krátkodobých dluhopisů, otevřený podílový fond Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.
 • IKS Balancovaný – konzervativní otevřený podílový fond Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.
 • IKS Balancovaný – dynamický, otevřený podílový fond Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.
 • IKS Akciový PLUS, otevřený podílový fond Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.
 • KB Peněžní trh, otevřený podílový fond Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.
 • KB Absolutních výnosů, otevřený podílový fond Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.
 • KB Dluhopisový, otevřený podílový fond Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.
 • KB Akciový, otevřený podílový fond Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.
 • KB Konzervativní profil, otevřený podílový fond Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.
 • KB Vyvážený profil, otevřený podílový fond Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.
 • IKS Dluhopisový PLUS, otevřený podílový fond Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.    


Investiční cíle, způsob investování, rizikovost a poplatky se těmito změnami nijak nemění.

Změny statutů jsou účinné od 21.7.2014.


Se změněným zněním statutů a se zněním Sdělení klíčových informací pro investory se mohou podílníci seznámit na internetové adrese www.iks-kb.cz a na pobočkách distributora (zejména pobočky Komerční banky, a.s.).