BREXIT: Nepropadejte panice

24.06.2016

Odchod Velké Británie je významnou ránou nejen pro Spojené království (problém odvrácení hluboké recese a vyjednávání nových obchodních smluv, aniž by došlo k prohloubení další nedůvěry), ale i pro země Evropské unie (VB zasadila možný impuls k desintegraci celé Evropské unie). Zatím jsme však jen na začátku a velký kus této historické kapitoly zbývá ještě napsat. Vláda ani centrální banky nejsou bezmocné ve vypořádávání s fází přechodu. EU bude čelit nové zodpovědnosti, jak sjednotit jednotlivé členské státy v názoru na odchod VB a umožnit tak Britům co nejvíce hladký odchod. Doposud členské země vždy dokázaly profitovat z období stresu a upevnit své institucionální pozice. Co je jisté, že francouzsko-německé partnerství sehraje klíčovou roli v posílení federálního rozměru EU. Cesta za úspěchem však bude dlouhá a plná nástrah.


Přílohy:
Komentář k situaci na finačních trzích BREXIT