CPR GLOBAL SILVER AGE: Využijte fenoménu stárnutí populace

11.07.2016

11. července spouštíme prodej nového globálně zaměřeného akciového fondu CPR Global Silver Age, který koncentruje své investice do okruhu odvětví spojených se stárnutím populace, tzv. stříbrné ekonomiky. V dlouhém období tvoří trend stárnutí populace vysoce hodnotnou investiční příležitost:


Hlavní charakteristiky:

  • Tématický fond se silným zaměřením na sektory související s trendem stárnutí
  • Růst podílu obyvatel v post-produktivním věku patří mezi nejvýznamnější světová témata
  • Nižší citlivost na vychýlení hospodářskými útlumy vzhledem k stabilní spotřebě (např. léků)
  • Firmy zaměřené na Silver Age Economy mají průměrně vyšší zisky i růst tržeb, zároveň čelí nižšímu riziku (Zdroj: Factset, 1996-2014)
  • Minimální první investice do nového fondu je 5000 Kč, každá následující alespoň 500 Kč
  • Výkonnost je určena pohyby cen na akciových trzích a může tak významně kolísat v čase
  • Doporučený investiční horizont 5 let


Zaměření fondu na tzv. Silver Economy vytváří silný předpoklad pro dosažení nadprůměrných výnosů, a to i v současném období mimořádně nízkých úrokových sazeb a přecitlivělých, volatilních akciových trhů. Primárními sektory, kde fond realizuje své investice jsou – farmacie, pečovatelské služby, zdravotnické pomůcky, bezpečnost, volný čas, ale také krása a péče, správa majetku nebo automobilový průmysl. Cílem fondu je dlouhodobě překonat globální akciové trhy (v porovnání s indexem MSCI World).


Cílová skupina:

Fond je vhodný pro investory, kteří hledají dlouhodobé zhodnocení kapitálu, jsou ochotni přijmout vyšší rizika spojená s investováním do zahraničních cenných papírů a snesou volatilitu cen akcií. Minimální uvažovaný investiční horizont by měl být 5 let a déle.