IKS Investiční manažer - změny v portfoliu (rebalancing) květen 2016

20.05.2016

V druhé polovině května budou probíhat úpravy jednotlivých strategií produktu Investiční manažer. Vzhledem ke vzrůstající politické i makroekonomické nejistotě v eurozóně, dojde u všech strategií ke snížení zejména evropské akciové složky. Získané prostředky budou využity k navýšení konzervativní části portfolia prostřednictvím fondu KB Konzervativní profil. Vyšší diverzifikace portfolia sníží rizikovost jednotlivých strategií a povede potenciálně i k vyšší výkonnosti. Věříme, že uskutečněné změny v portfoliích zvýší stabilitu Vašich investic.

Více informací naleznete v přiloženém souboru.


Přílohy:
Změny v portfoliu IM - květen 2016