Informace o výplatě peněžních prostředků z fondu KB PRIVATE EQUITY

27.08.2019

Informace o výplatě peněžních prostředků z fondu KB PRIVATE EQUITY


Díky velmi příznivému vývoji a vzhledem k uplynutí tříletého časového testu fond KB PRIVATE EQUITY vyplatí investorům na přelomu srpna a září  2019 první podíl na přebytečném cash flow. Výplata bude realizována formou dílčího odkupu podílových listů, jak je definován ve statutu fondu. Tento způsob výplaty je pro podílníky (fyzické osoby – nepodnikatelé) nejefektivnější, jelikož u něj nevzniká daňová povinnost, investor odprodává podílové listy, které držel déle jak 3 roky.

Výše výplaty odpovídá výnosu 5,06 % vztaženo k původní investici klienta. Výplata pochází z prvního exitu fondu, konkrétně prodeje podílu v POS Media Group, který byl realizován v květnu 2018, pouhý rok a dva měsíce po počáteční investici. Kupujícím byla strategická skupina aktivní v POS marketingu a službách se sídlem ve východní Asii.

Aktuální komentář portfolio manažera za 1. pololetí 2019 si můžete stáhnout ZDE.