Informace: změna správcovského poplatku u fondu Amundi CR Krátkodobý

24.06.2019

Představenstvo Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s. oznamuje, že s  účinností od 1. července 2019 dochází ke zvýšení úplaty za obhospodařování fondu Amundi CR Krátkodobý z 0,30 % na 0,40 %. Výše manažerského poplatku se vrací k úrovním, které byly platné v období nenulových úrokových sazeb.

Základní úroková sazba v České republice se zvýšila v posledních dvou letech z 0 % na 2 %. Výnosnost korunových nástrojů peněžního trhu se díky tomu přiblížila hranici 2 %.

V případě, že by se úrokové sazby dostaly znovu na velmi nízké úrovně, potom Představenstvo zváží úpravu manažerského poplatku opět směrem dolů.

V roce 2019 očekáváme, přestože toto nemůže být nikdy zaručeno, že fond přinese investorům zhodnocení nad 1 % po zohlednění nákladů.


[1] V období od 1.1.2015 do 31.1.2019 byla výše úplaty za obhospodařování 0,1 %. Výše poplatku odpovídala nulovým sazbám na trhu. Výše úplaty 0,30 % byla platná v období od 1.2.2013 do 31.12.2014.