Informace: změna správcovského poplatku u fondu KB Privátní správa aktiv 1

26.08.2019

Představenstvo Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s. oznamuje, že s účinností od 1. září 2019 dochází ke zvýšení úplaty za obhospodařování fondu KB Privátní správa aktiv 1 (třídy Exclusive a Popular) z 0,30 % na 0,40 %.

Základní úroková sazba v České republice se zvýšila v posledních dvou letech z 0,05 % na 2 %. Výnosnost korunových nástrojů peněžního trhu se díky tomu přiblížila hranici 2 %. Tyto instrumenty tvoří významnou část portfolia fondu.

V případě, že by se úrokové sazby dostaly znovu na velmi nízké úrovně, potom Představenstvo zváží úpravu manažerského poplatku opět směrem dolů.