Investice nejen pro bohy - Rovnice pro úspěšné investování

25.01.2024

Investice nejen pro bohy - Rovnice pro úspěšné investování


Přinášíme vám další úryvek z knížky Investice nejen pro bohy tentokrát z kapitoly Rovnice pro úspěšné investování.

„Když je řeč o investicích, vybaví se vám čísla a grafy. A to je na první pohled racionální činnost, že? Jenže není. Mezi nejtěžší soupeře investorů patří vlastní mozek. Většinu chyb při investování totiž způsobují povrchní znalosti, ego a emoce.“

V úryvku si dále můžete přečíst, jak působí emoce na investory, jaký je rozdíl mezi výkonností amerických drobných investorů ve fondech a výkonností fondů samotných, jak chytře diverzifikovat a nakonec najdete i zmíněnou rovnici pro úspěšné investování. Přečtěte si úryvek z knížky níže:

Úryvek z knihy Investice nejen pro bohy

Minulé úryvky z knížky naleznete na webu Amundi-kb.cz.


Vydavatel knihy: Došel karamel, s.r.o. | Odborný garant: Amundi Czech Republic Asset Management, a.s. | Produkce a grafické zpracování: Corporate Publishing s.r.o. | Redakce: Martin Kavka, kolektiv Amundi: Petr Šimčák, Jan Chlumský, Roman Dvořák, Dominika Kukrálová, kompletace podkladů Eva Baťhová | Ilustrace: Lukáš Fibrich | Jazyková úprava: Proofreading.cz | Tisk: TNM PRINT s.r.o.