Investiční manažer - úprava konceptu a změny v investicích

21.02.2019

Investiční manažer - úprava konceptu a změny v investicích


Obhospodařování portfolia bude nově realizováno prostřednictvím tří základních investičních fondů - fondu zaměřeného na velmi krátkodobé investice (kombinace nástrojů peněžního trhu a dluhopisů s dobou splatnosti do dvou let), dluhopisového fondu, slučující investice do českých státních dluhopisů a světové dluhopisy, a akciového fondu, jehož portfolio tvoří institucionální třídy aktivních a indexových (ETF) fondů od různých správců. Všechny tři zmíněné fondy jsou založeny a spravovány Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.

Cílem navrhnutých změn je:

  1. Zkrátit reakční dobu portfolio manažera na změny na finančním trhu
  2. Omezit počet transakcí s daňovými dopady
  3. Zvýšit transparentnost investičního procesu

Nový koncept ve výsledku umožní efektivnější správu s nižšími náklady, omezí počet daňových transakcí a zvýší transparentnost investičního procesu pro klienta.

Úprava složení Vašeho portfolia podle nového modelu bude zahájena v polovině února / března / dubna. Již od 15. února budou všechny nové investice distribuovány podle nového modelového složení.

Veškeré informace o provedených změnách a složení portfolia naleznete ZDE