KB PSA FLEXIBILNÍ: Dočasná změna frekvence oceňování

18.06.2020

KB PSA FLEXIBILNÍ: Dočasná změna frekvence oceňování


Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s., společnost skupiny Amundi (dále jen „Společnost“) oznamuje, že dochází k dočasné  změně frekvence stanovení hodnoty podílového listu fondu (ceny kurzu) KB PRIVÁTNÍ SPRÁVA AKTIV FLEXIBILNÍ, otevřený podílový fond Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.

S účinností od 18. června 2020 bude aktuální hodnota podílového listu stanovována s týdenní frekvencí. Denní frekvence bude obnovena nejpozději od 1. srpna 2020. 

Důvodem této dočasné změny je implementace celé škály derivátů pro řízení portfolia. Fond bude využívat zejména futures (akciové, měnové i dluhopisové) a credit default swapů (CDS).

Výše uvedené deriváty jsou nyní pořizovány do portfolia nepřímo, prostřednictvím fondů, tudíž implementace přímých nákupů nemá žádný dopad na podílníky fondu.

První hodnota podílového listu v rámci týdenní frekvence bude stanovena s platností k 25.6.2020 a následně bude stanovena vždy s platností k 2. pracovnímu dni v týdnu (tedy 30/06, 07/07, 14/07, 21/07, 28/07), pokud nebude obnovena denní frekvence oceňování dříve.