Komentář k situaci na finančních trzích

16.06.2016

Přesně za týden (23. června) budou britští voliči rozhodovat o tom, jestli Velká Británie zůstane součástí Evropské unie, či nikoliv. Průzkumy veřejného mínění v posledních dnech ukazují na vzestup podílu voličů, kteří chtějí hlasovat proti setrvání Británie v Unii, a to primárně na úkor nerozhodnutých voličů. Průzkumy tak ukazují na velmi vyrovnaný soubor obou táborů.

Je nezpochybnitelné, že finanční trhy jednoznačně preferují, aby Velká Británie zůstala v Evropské unii. BREXIT, tj. odchod VB z EU, je pro většinu účastníků krok do neznáma. Samozřejmě ne všechno by se okamžitě změnilo (oficiální odchod VB z EU zabere dva roky), nicméně nikdo dnes moc neví, jak budou případné problémy vyřešeny. V případě BREXITU tak lze očekávat v bezprostřední reakci trhů, že dojde k rozšíření kreditních spreadů na dluhopisovém trhu (pokles cen rizikovějších dluhopisů), poklesu cen akcií, oslabení britské libry a také zesílení tlaku na pokles kurzu společné evropské měny. Nárůst nejistoty z dalšího vývoje by zřejmě vedl k odlivu kapitálu z britského a evropského trhu. V případě nárůstu stresu na finančních trzích (BREXITU) lze očekávat koordinovanou akci centrálních bank (VB a ECB) a evropských vlád, která bude mít za cíl snížit negativní důsledky případného BREXITU. ECB by pravděpodobně navýšila odkupy aktiv (dluhopisů), aby chránila a stabilizovala trh evropských dluhopisů.

Vyšší přítomnost politických rizik samozřejmě ovlivňuje náš investiční proces a rozhodování o investicích v jednotlivých fondech. U dluhopisových fondů jsme se kvůli nárůstu politických rizik rozhodli zredukovat delší dluhopisové investice v rámci periferních evropských zemí (Itálie, Španělsko) a minimalizovat naši expozici na britská aktiva. Zároveň jsme u dluhopisových fondů zvýšili podíl hotovosti v portfoliu.

U akciových fondů jsme zvýšili podíl investic v sektorech, které méně podléhají výkyvům na trhu, jako jsou telekomunikace, výroba a distribuce elektřiny. Z regionálního pohledu jsme pak redukovali zastoupení evropských akcií po jejich silném růstu od poloviny února do konce května. Podobně jako u dluhopisových fondů, tak i u akciových fondů jsme zvýšili v uplynulých týdnech podíl hotovosti v portfoliích. Věříme, že tyto změny povedou ve svém výsledku k větší odolnosti našich akciových fondů.