Komentář portfolio manažera k situaci na ruském trhu

16.12.2014

Ruská centrální banka dnes v noci ( 16.12.) zvýšila úrokové sazby na 17 % z 10,5 %, aby se pokusila zabránit dalšímu oslabování měny. Zároveň centrální banka oznámila, že poskytne bankám krátkodobou likviditu v objemu 5 miliard USD.

Tento styl měnové politiky je pro krizová období běžný. V poslední době jej využilo například Turecko, které zvedlo sazby z 7,75 % na 12 %. V roce 1999 Brazílie zvýšila sazby dokonce na 45 %, poté co brazilský real oslabil o 40 %.

Jednání ruské centrální banky může být vnímáno pozitivně, jelikož do jisté míry sníží obavy trhu z možného zavedení kontrol kapitálových toků. Pro srovnání podobný krok turecké centrální banky z ledna tohoto roku fungoval jako impuls pro investory a jak turecká lira, tak akcie začaly posilovat.

Nepředpokládáme však, že se stejný scénář bude opakovat v případě ruských aktiv. Ruská ekonomika zůstává pod tlakem nízké ceny ropy a sankcí, což se projeví v příštím roce, kdy se očekává propad místní ekonomiky o 5 %.

Celkově je náš pohled na ruské akcie je od březnové anexe Krymu mírně negativní, což odráží naše pozice v jednotlivých fondech, kde jsme podváženi vůči benchmarku. Fond KB PSA 5D postupem času zcela redukoval své akciové pozice v ruských akciích, v portfoliu tohoto fondu je tak již nenajdeme.

Pokud držíme ruské akcie, tak se zaměřujeme na akcie exportních společností a podniků s expozicí na domácí poptávku. Naopak vyhýbáme se ruským bankám, na které bude mít zvyšování úrokových sazeb negativní dopad.


Váha ruských akcií v ostatních fondech je následující:

IKS Akciový PLUS – 20,8 % (benchmark 30 %)
IKS Balancovaný dynamický – 13,2 % (benchmark 19 %)
KB PSA 2 - 1,9 % (benchmark 4,5 %)
KB PSA 4 – 5,3 % (benchmark 10,5 %)


Dan Karpíšek (portfolio manažer akciových fondů IKS)


Upozornění:
Informace uvedené v tomto komentáři mají indikativní povahu a neslouží jako návod k investování ani nepředstavují investiční doporučení k nákupu či prodeji jakéhokoliv investičního nástroje. Informace zde uvedené byly získány ze zdrojů, které Investiční kapitálová společnost KB, a.s. (IKS KB) považuje za spolehlivé, přesto však IKS KB neodpovídá za úplnost, spolehlivost, aktuálnost a/nebo správnost všech zde uvedených informací a neodpovídá za jakoukoli případnou škodu, která v souvislosti s nimi vznikne.