Magazín investičních příležitostí IKS KB - nové číslo

16.07.2014

Vážení Investoři,

přinášíme vám nové číslo magazínu investičních příležitostí. Jako červená nit se novým vydáním magazínu IKS KB vinou podněty importované ze severu Evropy. Skandinávie je v mnohém velmi inspirativní – nejen ve sportu či přístupem k životu, ale například i v oblasti investic.

Zajímavá je třeba filozofie Norského suverénního fondu, který spravuje stát s cílem zachovat současné bohatství pro příští norské generace. Vládní fond spravuje příjmy z prodeje ropy a zemního plynu a tyto prostředky dále investuje. Důraz přitom správci fondu kladou na co nejnižší nákladovost, neboť každá neefektivnost významně ovlivňuje výkon portfolia. Z toho si koneckonců mohou odnést poučení i drobní investoři.

Ti z vás, kteří hledají nové investiční příležitosti, mohou vstoupit do nového dluhopisového fondu Amundi Funds Bond Global Aggregate, který rozšířil nabídku IKS KB v květnu a je zajištěn proti měnovému riziku do české koruny. Fond má vysoce flexibilní investiční strategii – může využívat finanční deriváty, arbitráže a kombinovat krátké a dlouhé pozice. Na českém trhu je v tomto směru ojedinělý. Pokud hledáte solidní zhodnocení za cenu středního rizika, zvažte svou investici do něj. Přiblížíme vám jeho benefity.

Na stránkách magazínu se věnujeme rovněž investování v cizí měně, díky čemuž se vám významně rozšíří investiční obzory. Vhodné jsou přitom investice do podílových fondů zajištěných do české koruny, aby korunoví investoři nepodstupovali zbytečně velké riziko. V nabídce IKS KB takové fondy máme a řekneme vám, které volit a jak si při takových investicích počínat.

Zkrátka – jestliže máte investiční apetit, pak vám nové číslo magazínu investičních příležitostí zachutná.

Příjemné čtení přeje

Albert Reculeau
předseda představenstva
Investiční kapitálová společnost KB, a. s.

Magazín ke stažení: http://www.copu.cz/Padlisher/iks_14_01.html