Nemáme na výběr, blížíme se hranicím možností Země, říká šéfka ESG Amundi

31.08.2023

Nemáme na výběr, blížíme se hranicím možností Země, říká šéfka ESG Amundi


Caroline Le Meaux vede v investiční skupině Amundi oddělení analyzující dopad investic na životní prostředí, společnost a správu podniků, tedy hodnocení udržitelnosti (ESG). Firmy tlačí k vyšší udržitelnosti buď s pomocí akcionářských práv či přidělením nižšího ESG skóre. Vyřazení z portfolia je až krajní řešení, uvádí.“ 

Vedete oddělení, které se zabývá se vyhodnocováním ESG ve firmách a dáváte také doporučení, jak hlasovat na valných hromadách. Co taková práce obnáší ve velké investiční skupině jako je Amundi? 

Vedu tým 35 analytiků, kteří se zaměřují na analýzu společností a sektorů z hlediska udržitelnosti. Vyhodnocujeme u různých byznysů dopady na klima, sociální věci, biologickou rozmanitost a podobně. Následně s těmito společnostmi spolupracujeme, aby vylepšily své postupy z pohledu udržitelnosti a jako jejich akcionáři k tomu využíváme hlasovacích práv na valných hromadách. 

Prosazujeme například, aby odměny vrcholového managementu a klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) byly navázané na cíle ESG a souvisely s klimatem. Tam, kde máme možnost hlasovat o platech managementu, můžeme (k prosazení cílů) třeba hlasovat i proti navrhovaným odměnám. 

Co vede velkého správce majetku jako je Amundi, aby prosazoval hodnoty ESG? 

Pro nás to není o hodnotách, je to součást naší odpovědnosti vůči investorům. Když zvažujeme různé investiční scénáře, díváme se na rizika spojená s klimatem, ale i na potenciální příležitosti. Naši klienti mají obvykle velmi různorodá portfolia skládající se z investic do mnoha společností. Jakýkoliv dopad (změny klimatu) na ekonomiku se proto nevyhnutelně odrazí v jejich portfoliích. Proto společnosti vyzýváme, aby své ESG metriky zlepšovaly.

Celý rozhovor si můžete přečíst zde