Oznámení IKS KB o změně statutů

24.07.2016

Investiční kapitálová společnost KB, a.s., se sídlem Praha 1, Dlouhá 34, PSČ 110 15, IČ 60196769 (dále jen „Společnost“), oznamuje, že s účinností ode dne 24. června 2016 byly aktualizovány statuty (přehled změn ve statutech je uveden níže) následujících fondů.


Standardní fondy:

 • IKS Dluhopisový PLUS, otevřený podílový fond Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.,


Speciální fondy:

 • KB Peněžní trh, otevřený podílový fond Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.,
 • KB Dluhopisový, otevřený podílový fond Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.,
 • IKS Krátkodobých dluhopisů, otevřený podílový fond Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.,
 • IKS Balancovaný - konzervativní, otevřený podílový fond Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.,
 • IKS Balancovaný - dynamický, otevřený podílový fond Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.,
 • IKS Akciový - Střední a východní Evropa, otevřený podílový fond Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.,
 • KB Privátní správa aktiv 1, otevřený podílový fond Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.,
 • KB Privátní správa aktiv 2, otevřený podílový fond Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.,
 • KB Privátní správa aktiv 4, otevřený podílový fond Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.,
 • KB Privátní správa aktiv 5D, otevřený podílový fond Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.,
 • KB Konzervativní profil, otevřený podílový fond Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.,
 • KB Vyvážený profil, otevřený podílový fond Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.,
 • KB Absolutních výnosů, otevřený podílový fond Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.,


Přehled aktuálních změn ve statutech:

 1. Auditorem všech fondů je nově společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o., IČO 49619187, se sídlem Pobřežní 1a, č. p. 648, Praha 8, PSČ 186 00. Společnost KPMG nahradila v roli auditora společnost Ernst & Young Audit, s.r.o.
 2. Informace o změně akcionářské struktury společnost Amundi. Hlavním akcionářem společnosti Amundi je skupina Crédit Agricole S.A, která drží ve společnosti Amundi 75,5 procent. Zbylá část akcií je volně obchodovatelná nebo držena minoritními akcionáři.
 3. Aktualizace výkonnosti a informace o nákladovosti jednotlivých fondů.


Avizované změny nepodléhají předchozímu schválení Českou národní bankou, protože se jedná o aktualizaci údajů, které vyplývají ze změn týkajících se obhospodařovatele a administrátora fondu a netýkají se postavení nebo zájmů podílníků (§ 529 odst. 4 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech). Investiční strategie žádného z uvedených fondů se nemění. S novým zněním statutů uvedených fondů se mohou podílníci ode dne 24. června seznámit na adrese www.iks-kb.cz, na pobočkách Komerční banky a v sídle Společnosti.