Oznámení investorům - aktualizace Statutů a Sdělení klíčových informací vybraných Amundi fondů

19.07.2022

Oznámení investorům - aktualizace Statutů a Sdělení klíčových informací vybraných Amundi fondů


Vážení investoři,

k 1.9.2022 dochází k aktualizaci Statutů a Sdělení klíčových informací vybraných lokálních Amundi fondů:

  • Amundi CR Sporokonto, Amundi CR Krátkodobý, Amundi CR Balancovaný, Amundi CR All-Star Selection, Amundi CR Akciový střední a východní Evropa,
  • KB Privátní správa aktiv 1 – Úroková, KB Privátní správa aktiv 2 – Konzervativní, KB Privátní správa aktiv 4 – Tematická, KB Privátní správa aktiv 5 – Dividendová,
  • Amundi CR IM Dluhopisový, Amundi CR IM Akciový,
  • KBPB Conservative Strategy, KBPB Balanced Strategy,
  • Amundi CR Balancovaný konzervativní.

V rámci navrhovaných změn dochází k úpravě limitů týkající se celkové expozice portfolia a dále pak k úpravě limitu na investice do ostatních fondů u fondu Amundi CR Balancovaný konzervativní. Dále jsou předmětem úprav Statutů fondů a příslušných Sdělení klíčových informací datum vydání nařízení o Taxonomii, aktualizace ukazatele SRRI, úprava grafu výkonnosti a drobné korekce textu.

Navržené úpravy nepředstavují výraznou změnu způsobu investování dotčených fondů. V případě, že investoři (podílníci) s navrženými změnami nesouhlasí, mohou kdykoli do 1.9.2022 požádat o zpětný odkup bez poplatku.

Detailní informace naleznete zde. Nové Statuty a Sdělení klíčových informací jsou k dispozici na stránkách jednotlivých fondů na webu amundi-kb.cz.