Oznámení o dividendě u fondu KB Privátní správa aktiv 5D - třída D za rok 2016

06.01.2017

V návaznosti na výsledky obhospodařování fondu KB Privátní aktiv 5D, otevřeného podílového fondu Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. rozhodlo představenstvo Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. v souladu se statutem fondu

o výplatě podílu na výnosu z hospodaření s majetkem ve Fondu („dividendy“)

podílníkům držícím podílové listy dividendové třídy Exclusive D. Dividenda bude vyplacena z realizovaných dividendových výnosů z investičních nástrojů v majetku Fondu v roce 2016. Dividenda bude vyplacena podílníkům držícím podílové listy třídy D k 1. 1. 2017 („Rozhodný den“).

Dividenda bude vyplacena ve výši 0,036019 Kč na jeden podílový list, dividendový výnos tak dosahuje 3,0 % (vztaženo ke kurzu 1,2056 z 31.12.2016).

Dividenda bude odeslána na účet klienta uvedený u smlouvy o obstarávání obchodů s cennými papíry kolektivního investování, kterou uzavřel v Komerční bance nebo Modré pyramidě. V případě, že klient podal „Žádost o jednorázový nebo trvalý převod výnosů z cenného papíru, jmenovité hodnoty a ostatních plateb“, mohou být prostředky odeslány na účet, který klient uvedl v žádosti. Pokud klient nedisponuje ani jedním z těchto účtů, bude dividenda vyplacena podílníkům v hotovosti na pobočce KB, a to v období od 1. února 2017 do 31. prosince 2017.

Upozorňujeme podílníky, že pokud si dividendu v příslušném období nevyzvednou, bude jejich dividenda v souladu se statutem fondu (§10 odst. 17 písm. b) automaticky reinvestována.

Podílové listy třídy Exclusive A (akumulační) dividendy podílníkům nevyplácejí, dividendy jsou reinvestovány a zvyšují kurz (NAV) podílového listu.


Investiční kapitálová společnost KB, a.s.